Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học kế toán trên Excel thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Cách kê khai bổ sung - điều chỉnh thuế GTGT

Kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT là công việc khá phức tạp đối với các bạn kế toán Thuế chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong bài viết này Kế Toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng.

I. Tổng quan về kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT khi có sai sót:
1. Căn cứ hướng dẫn:
- Khoản 5 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC
- Điều 47 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (ban hành ngày 13/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020)
2. Thời điểm kê khai điều chỉnh bổ sung: Khi phát hiện ra tờ khai thuế GTGT đã nộp có sai sót (Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo)
3. Thời hạn kê khai điều chỉnh bổ sung: Theo điều 47 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. 
- Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
+ Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;
+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
4. Nguyên tắc khai bổ sung: Sai Đâu - Sửa Đấy (Vào PM HTKK -> Chọn tờ khai có sai sót -> Tìm đến lỗi sai và sửa thành đúng)
5. Phạt vi phạm:
- Nếu nộp hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh trước khi CQT công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại DN:
+ DN tự phát hiện ra tờ khai thuế GTGT bị sai => Sau đó làm Đ/C – BS nộp lại BC đúng trước khi CQT công bố QĐ kiểm tra tại DN thì không bị phạt vi phạm hành chính.
+ Nhưng nếu việc Đ/C BS làm tăng số tiền thuế phải nộp thì sẽ bị phạt nộp chậm
- Nếu làm sai nhưng không tự giác Đ/C hoặc nộp tờ khai ĐC – BS sau khi CQT phát hiện ra khi kiểm tra sẽ bị phạt:
+ Sai tờ khai (Không ảnh hưởng đến số tiền): 800.000 – 2.000.0000. Ví dụ: ghi thiếu, ghi sai các chỉ tiêu làm căn cứ xác định nghĩa vụ thuế trên tờ khai thuế
Theo điều 8, của TT 166/2013/TT-BTC  quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
+ Khai sai mà dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp thì ngoài bị phạt nộp chậm còn bị phạt Từ 10% -20% số tiền thuế khai thiếu, phải nộp thêm. Ví dụ: Có căn cứ để KK (hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ) nhưng đưa số liệu vào tờ khai bị sai
Theo Điểm b, điểm c, khoản 2 điều 138 của Luật quản lý thuế mới
Chi tiết các bạn xem tại đây: Phạt hành vi kê khai sai, làm sai tờ khai thuế
+ Trốn thuế: Phạt 1 – 3 lần số thuế trốn. Ví dụ như: Không có căn cứ để KK hoặc giả mạo thông tin (Hóa đơn giả, mua hóa đơn, sử dụng bất hợp phát hóa đơn). KK các Thông tin không có thật.
Theo điểm d, khoản 2, điều 138 của Luật quản lý thuế mới. 
Chi tiết các bạn xem tại đây: Mức phạt hành vi trốn thuế mới nhất

II. Cách thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

Việc thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT được chia làm 2 trường hợp: trong và ngoài hạn nộp tờ khai.
Nhiệm vụ đầu tiên của các bạn là phải xác định xem tờ khai bị sai đó có còn nằm trong thời hạn nộp hay ngoài thời hạn nộp lần đầu nữa không
Cách xác định trong và ngoài hạn nộp tờ khai như sau:
Ví dụ: Công ty Kế Toán Thiên Ưng thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý
Thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của quý 2 năm 2020 là ngày 30/07/2020
+ Từ ngày 30/07/2020 trở về trước: được gọi là trong thời hạn nộp tờ khai của Q2/2020
+ Từ ngày 31/07/2020 tr đi: được gọi là ngoài thời hạn nộp tờ khai của Q2/2020
Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm: Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế

Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ đi vào từng trường hợp cụ thể để các bạn biết cách thực hiện điều chỉnh

1. Điều chỉnh sai sót trong thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT
Dù sai sót của bạn là gì những vẫn nằm trong hạn nộp tờ khai thuế GTGT thì chúng ta chỉ cần  thực hiện sửa trên trực tiếp chỗ sai trên tờ khai đã kê khai sai đó là xong.
Trình từ: Chọn kỳ sai => chọn tờ khai lần đầu => chọn phụ lục kê khai sai => sửa lại cho đúng => ghi => gửi lại tờ khai.
Ví dụ 1
Ngày 10/07/2020: Nộp tờ khai thuế GTGT lần đầu của quý 2/2020 Ngày 25/07/2020: Phát hiện tờ khai thuế GTGT đã nộp lần đầu của quý 2/2020 có sai sót
Với các thông tin trên tờ khai thuế GTGT như sau:
Chỉ tiêu 22 = 0
Chỉ tiêu 23 = 10.000.000
Chỉ tiêu 24 = 1.000.000
Chỉ tiêu 25 = 1.000.000
Chỉ tiêu 26=27=28=29=30=31=32=0
Chỉ tiêu 40 = 0
Chỉ tiêu 43 = 1.000.000
Các sai sót: 
1. Chỉ tiêu 22 bị sai: không bằng chỉ tiêu 43 (Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau) của kỳ trước 
Số đúng: Chỉ tiêu 43 của tờ khai thuế GTGT quý 1/2020 = 300.000
2. Kê sót 1 hóa đơn đầu ra: doanh thu là 5.000.000 và tiền thuế GTGT 10% là 500.000
Ngày 25/07/2020: Thực hiện điều chỉnh sai sót của tờ khai thuế GTGT quý 2/2020 như sau:
Bước 1: Chọn tờ khai bị sai - Vào PM HTKK chọn tờ khai thuế GTGT: Qúy 2 năm 2020 
Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai - Vẫn để nguyên trạng thái "Lần đầu" (Vì ngày 25/07/2020 vẫn trong thời hạn nộp tờ khai của Qúy 2 năm 2020)
Bước 3: Ấn "Đồng ý" để vào giao diện của tờ khai thuế GTGT quý 2/2020
Bước 4: Tìm đến các lỗi sai để sửa lại thành đúng:
Lỗi sai:
1. Chỉ tiêu 22 = 0  không bằng chỉ tiêu 43 = 300.000 của kỳ trước
=> Sửa thành đúng: Chỉ tiêu 22 = 300.000
2. Kê sót 1 hóa đơn đầu ra thuế suất 10%: Vì hóa đơn đầu ra có thuế suất 10% nên sai sót sẽ thuộc về chỉ tiêu 32 và 33
Chỉ tiêu sai 32 = 0 => Sửa thành đúng: Chỉ tiêu 32 = 5.000.000
Chỉ tiêu sai 33 = 0 => Sửa thành đúng: Chỉ tiêu 32 = 500.000
- Bước 4: Ấn “Ghi
- Bước 5: Kết xuất tờ khai XML và nộp lại qua mạng như lần đầu. (Không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS)
Cơ quan thuế sẽ nhận tờ khai cuối cùng là tờ khai đúng  - không bị phạt.
2. Điều chỉnh sai sót ngoài thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT
Trình tự thực hiện điều chỉnh - bổ sung:
- Bước 1: Chọn kỳ KK sai (tháng/quý bị sai)
- Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung
- Bước 3: Tìm đến lỗi sai để sửa thành đúng (tìm đến chỉ tiêu liên quan và điều chỉnh: khai thừa thì trừ khi, khai thiếu thì cộng vào)
- Bước 4: Sau khi Đ/C số liệu về đúng ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”
- Bước 5: X/Đ kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”
Đây là mẫu tờ khai giải trình khai bổ sung - điều chỉnh:
Kết quả khai điều chỉnh thuế GTGT
Các bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai ở chi tiêu [40] và [43] như Kế Toán Thiên Ưng đã đánh dấu bên trên:
( giá trị ở trong ngoặc thể hiện giá trị âm)
Kết quả được xác định như sau:
* Nếu 43 dương: Tức là tăng số tiền thuế GTGT còn được KT
=> Cho số tiền P/S dương tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ hiện tại
(Kỳ hiện tại là Kỳ thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung. Ví dụ: Ngày 15/8/2020 (quý 3), làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế GTGT của Qúy 2 năm 2020 thì kỳ hiện tại là quý 3/2020)
* Nếu 43 âm: Tức là giảm số thuế GTGT còn được KT
=> Cho số tiền P/S âm tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ hiện tại 
* Nếu 40 dương: Tức là tăng số tiền thuế GTGT còn phải nộp
=> Phải mang số tiền P/S dương tại chỉ tiêu 40 đi nộp (Cùng với số tiền phạt chậm nộp)
* Nếu 40 âm: Tức là giảm số thuế GTGT còn phải nộp 
=> KT tự theo dõi số tiền PS âm tại chỉ tiêu 40 và bù trừ vào các kỳ sau khi P/S tiền thuế phải nộp
Lưu ý: số tiền phát sinh ở chỉ tiêu số 40 không được cho vào chỉ tiêu 37 hay 38 của kỳ hiện tại
- Bước 6: Ghi lý do điều chỉnh tại phần 2 (lý do khác) của mục C trên tờ "KHBS"
- Bước 7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng
Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung gồm có:
- Tờ khai thuế (01/GTGT) của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Nếu có)
 
Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng hướng dẫn điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trong từng trường hợp cụ thể:
2.1. Bỏ sót hóa đơn đầu vào - đầu ra:
- Trường hợp 1: Bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào: Không thực hiện làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT của kỳ bị sót mà kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót đó vào kỳ phát hiện. Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở.
Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:
Tháng 8/2020 (Qúy 3), phát hiện hóa đơn GTGT mua vào phát sinh ngày 15/6/2020 (Qúy 2/2020) chưa kê khai thì thực hiện kê khai bổ sung vào kỳ quý 3/2020 (kỳ phát hiện ra sót)
- Trường hợp 2: Bỏ sót hóa đơn GTGT đầu ra: đối với hóa đơn đầu ra thì phải kê khai vào đúng kỳ phát sinh đầu ra để thực hiện nộp thuế nên khi phát hiện ra sót hóa đơn đầu ra => doanh nghiệp phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung
Ví dụ: Tháng 2/2020 Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh ngày 25/1/2020 chưa kê khai vào tờ khai thuế GTGT của quý 1/2020 thì Công ty kế toán Thiên Ưng phải làm hồ sơ khai bổ sung, Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT của quý 1/2020 (Phải điều chỉnh tăng đầu ra vào tờ khai của quý 1)
2.2. Điều chỉnh tăng / giảm số thuế GTGT được khấu trừ và thuế GTGT phải nộp
Ví dụ: 
Ngày 17/7/2020, Công ty Kế Toán Thiên Ưng thực hiện kê khai nộp báo cáo thuế lần đầu như sau:
Tờ khai thuế GTGT Qúy 2/2020 đã nộp lần đầu
 
Ngày 20/07/2020, công ty kế toán Thiên Ưng đã nộp số tiền thuế 1.500.000 phát sinh tại chỉ tiêu 40 trên tờ khai vào ngân sách nhà nước.
Ngày 10/08/2020, công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện ra tờ khai thuế GTGT của quý 2/2020 có các sai sót sau:
1. Gõ nhầm số liệu đầu vào:
Chỉ têu Số đã đưa sai vào tờ khai Q2/2020 Số đúng
23 45.000.000 54.000.000
24 4.500.000 5.400.000
25 4.500.000 5.400.000
2. Kê khai thừa 1 hóa đơn đầu ra của kỳ sau (phát sinh ngày 2/8/2020 -> Thuộc quý 3/2020)
Doanh thu: 10.000.000 và thuế GTGT 10% là 1.000.000
Xác định
Chỉ têu Số đã đưa sai vào tờ khai Q2/2020 Số đúng
32 60.000.0000 50.000.0000
33 6.000.000 5.000.000

Nên, ngày 10/08/2020, công ty kế toán Thiên Ưng làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT như sau:
- Bước 1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 2 năm 2020
- Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 1)
- Bước 3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
Tờ khai điều chỉnh thuế GTGT
- Bước 4: Sau khi Đ/C số liệu về đúng ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”
Bước 5: X/Đ kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”
Biên bản giải trình khai bổ sung KHBS
Kết quả được xác định như sau:
* Vì chỉ tiêu 43 ra dương: 400.000 (Tức là tăng số tiền thuế GTGT còn được KT)
=> Cho số tiền 400.000 tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ quý 3/2020
* Vì chỉ tiêu 40 ra âm: 1.500.000 (Tức là giảm số thuế GTGT còn phải nộp)
=> Kế Toán tự theo dõi số tiền 1.500.000 tại chỉ tiêu 40 và bù trừ vào các kỳ sau khi P/S tiền thuế phải nộp
Ví dụ: Qúy 3/2020, Kê khai ra phải nộp thuế GTGT là 2.000.000 thì chỉ cần nộp 500.000 thôi (bù trừ 1,5tr tại chỉ 40 âm vào kỳ này)
- Bước 6: Ghi lý do điều chỉnh trên tờ "KHBS"
- Bước 7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng
Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung gồm có:
- Tờ khai thuế (01/GTGT) của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

2.3. Điều chỉnh nhiều lần cho 1 kỳ kê khai thuế.
Khi kê khai bổ sung lần 1, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai lần đầu. Khi kê khai bổ sung lần 2, số đối chiếu là số l iệu trên tờ khai bổ sung lần 1. Khi kê khai bổ sung lần 3, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai bổ sung lần 2… 
Ví dụ: Tại kỳ kê khai Qúy 2 năm 2020
- Ngày 15/7/2020, thực hiện kê khai lần đầu:
Chỉ tiêu 32= 100.000.000
Chỉ tiêu 33= 10.000.000
- Ngày 10/8/2020, phát hiện ra sai sót là kê thừa 1 hóa đơn xóa bỏ (Hóa đơn viết sai): doanh thu 10.000.000 và tiền thuế GTGT 10% là 1.000.000 => Thực hiện làm tờ khai bổ sung lần 1 như sau:
+ Bước 1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 2 năm 2020
+ Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 1)
+ Bước 3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
Chỉ tiêu 32= 90.000.000
Chỉ tiêu 33= 9.000.000
- Ngày 31/10/20120, phát hiện ra sai sót là kê sót 1 hóa đơn: doanh thu 20.000.000 và tiền thuế GTGT 10% là 2.000.000 => Thực hiện làm tờ khai bổ sung lần 2 như sau:
+ Bước 1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 2 năm 2020
+ Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 2)
+ Bước 3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
Chỉ tiêu 32= 110.000.000
Chỉ tiêu 33= 11.000.000
Các bạn cứ hiểu rằng: Chúng ta cần đưa số liệu của tờ khai thuế GTGT về SỐ ĐÚNG

Để không còn gặp phải sai sót khi kê khai thuế, Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm: Cách kê khai thuế giá trị gia tăng

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 90 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Km năm mới 2021
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT
Các trường hợp không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT theo luật thuế GTGT mới nhất được hướng dẫn tại điều 5 c...
Cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu
Hướng dẫn cách tính thuế GTGT hàng nhập khẩu theo giá CIF và giá FOB.
Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%...
Hướng dẫn cách kê khai thuế đối với các hóa đơn: không chịu thuế GTGT, không phải kê khai nộp thuế, thuế suất ...
Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 2018 hiện nay. Các bạn vào tải phần...
Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017
Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phư...
Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại trên tờ khai thuế GTGT theo Công văn 4943/TCT-KK Ngày 23/11...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 23
Tổng truy cập: 84.897.164

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
Km năm mới 2021
Km năm mới 2021
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại