Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa Đơn Điện Tử
Kế toán thiên ưng
Tổng hợp các Tình Huống hóa đơn điện tử mới nhất 2024
Giải đáp tình huống hóa đơn điện tử bằng các công văn hướng dẫn của Tổng Cục Thuế và các Cục Thuế khi sử dụng hóa đơn điện tử trong năm 2024 mới nhất
Cách lập hóa đơn giảm thuế GTGT 8% theo nghị định 44/2023/NĐ-CP
Hướng dẫn cách lập hóa đơn được giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8% theo quy định tại Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15
Cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai theo thông tư 78 và NĐ 123
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điện tử viết sai địa chỉ, tên hàng hóa, tên công ty, nội dung, ngày tháng, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, thuế suất, tiền thuế... theo NĐ 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC
Cách xử lý hóa đơn điều chỉnh bị sai theo công văn mới nhất 2023
Hướng dẫn cách xử lý hóa đơn điều chỉnh bị sai theo Công văn 1647/TCT-CS ngày 10/5/2023 hướng dẫn về việc xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.
Các thông tư, nghị định, công văn quy định hướng dẫn về hóa đơn điện tử mới nhất 2023
Tổng hợp các văn bản pháp luật quy định về hóa đơn điện tử và các thông tư, công văn hướng dẫn về hóa đơn điện tử đáng chú ý mới nhất năm 2023 hiện nay
Cách lập hóa đơn điện tử giảm giá hàng bán theo TT 78 và NĐ 123
Hướng dẫn cách xuất hóa đơn GTGT khi có giảm giá hàng bán để điều chỉnh giá bán theo quy định về lập hóa đơn điện tử tại thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP. Cách kê khai hóa đơn giảm giá hàng bán
Cách xử lý xuất trùng hóa đơn điện tử (xuất 2 lần)
Công văn số 2257/TCT-CS ngày 7/6/2023 của Tổng cục Thuế về hóa đơn điện tử Hướng dẫn cách xử lý khi xuất trùng hóa đơn điện tử
Cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại theo thông tư 78 và NĐ 123
Hướng dẫn cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại theo quy định về hóa đơn tại nghị định Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC mới nhất năm 2023
Cách lập hóa đơn hàng bán bị trả lại theo thông tư 78, nghị định 123
Các công văn hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử khi xuất hóa đơn hàng bán bị trả lại theo quy định tại thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP
Cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa có phải xuất hóa đơn không?
Theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì các hoạt động cho vay hàng hóa, cho mượn hàng hóa hoặc hoàn trả hàng hóa cũng phải xuất hóa đơn và ghi đầy đủ nội dung bắt buộc.
Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử có sai sót theo thông tư 78
Mẫu biên bản thay thế hóa đơn điện tử có sai sót mới nhất năm 2023 theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử theo thông tư 78
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn điện tử sai thuế suất, tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, tên hàng hóa dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, tiền thuế... theo quy định tại thông tư 78/2021/TT-BTC và nghị định 123/2020/NĐ-CP
Cách xử lý hóa đơn thay thế bị sai theo công văn hướng dẫn mới nhất 2023
Cách xử lý hóa đơn điều chỉnh bị sai theo hướng dẫn tại Công văn 1647/TCT-CS và theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC.
Hóa đơn điện tử có được lập bảng kê đính kèm không? Quy định?
Quy định về việc đính kèm bảng kê khi xuất hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Hướng dẫn trình tự thủ tục chuyển đổi hóa đơn theo thông tư 78, NĐ 123
Hướng dẫn trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử loại cũ (theo TT 32) sang hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
Mẫu tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử - Mẫu số: 01ĐKTĐ/HĐĐT
Mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT là mẫu tờ khai Đăng ký hoặc thay đổi thông tin sử dụng hóa đơn điện tử bđược ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
Cách lập hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và NĐ 123
Hướng dẫn cách lập hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn
Mẫu hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và nghị định 123
Tổng hợp các mẫu hóa đơn điện tử được ban hành kèm theo Phụ Lục III của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ
Mẫu 04/SS-HĐĐT Thông báo hóa đơn điện tử có sai sót theo NĐ 123
Mẫu thông báo hóa đơn điện tử có sai sót dùng để xử lý khi viết sai hóa đơn điện tử là Mẫu 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
Nội dung của hóa đơn điện tử theo thông tư 78 và Nghị định 123
Quy định về các nội dung bắt buộc trên hóa đơn điện tử theo thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Thủ Tục - Hồ sơ hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 32 để chuyển sang TT 78 và NĐ 123
Hướng dẫn cách làm thủ tục hủy hóa đơn điện tử theo thông tư 32/2011/TT-BTC để chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TTBTC
Cách làm tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT để nộp qua mạng
Hướng dẫn cách làm tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử Mẫu 01ĐKTĐ/HĐĐT theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để nộp qua mạng
Đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã
Quy định về đối tượng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc không có mã của CQT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế
Thủ tục hủy hóa đơn giấy chuyển sang hóa đơn điện tử theo NĐ 123 và TT 78/2021
Hướng dẫn làm thủ tục hủy hóa đơn giấy GTGT không sử dụng để chuyển sang hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
Hóa đơn điện tử là gì? như thế nào là hợp lệ? Quy định?
Tìm hiểu về hóa đơn điện tử để biết: Hóa đơn điện tử là gì? hóa đơn điện tử như thế nào là hợp lệ? có mã xác thực là gì? hóa đơn điện tử chuyển đổi như thế nào?
Thời điểm lập hóa đơn điện tử theo quy định tại nghị định 123 và thông tư 78
Quy định về thời điểm lập hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, xây dựng, lắp đặt... được hướng dẫn tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế
Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử
Quy định về chữ viết, chữ số và đồng tiền thể hiện trên hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn và Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế
Mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử viết sai 2021 mới nhất
Tải mẫu biên bản hủy hóa đơn điện tử khi viết sai hóa đơn để xác nhận sai sót và đồng ý thỏa thuận thay thế hóa đơn điện tử đã xuất sai trước đó.
Quy Định về Chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử 2021
Quy định về chữ ký của người mua trên hóa đơn điện tử, có bắt buộc không?
Khi nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?
Quy định về thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình tại nghị định 123/2020/NĐ-CP
Mẫu hóa đơn điện tử (Đẹp - Chuyển đổi - Hợp lệ) mới nhất 2021
Tổng hợp mẫu các loại hóa đơn điện tử mới nhất 2021
Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn điện tử 2021 (Có Hồ Sơ mẫu)
Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử phát hành qua mạng theo mẫu biểu hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử và cách tra cứu hoá đơn điện tử đã được thông báo phát hành qua công thông tin của cơ quan thuế.
Định dạng hóa đơn điện tử theo nghị định 123, thông tư 78
Quy định về định dạng hóa đơn điện tử theo nghị định 123/2020/NĐ-CP, thông tư 78/2021/TT-BTC
Điều kiện sử dụng hóa đơn điện tử (Doanh nghiệp cần biết)
Điều kiện để được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới nhất năm 2020 hiện nay
Mẫu 03/DL-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP
Mẫu tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra số 03/DL-HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn điện tử.
Các trường hợp sử dụng hóa đơn điện từ có mã theo từng lần phát sinh
Quy định về các trường hợp sử dụng hóa đơn điện từ có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh và hồ sơ thủ tục xin đề nghị cấp hóa đơn theo từng lần phát sinh
Các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Quy định về các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)
Các loại hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC như: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàn và các loại hóa đơn khác, gồm: Tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển điện tử hoặc các chứng từ điện tử
Các trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung
Quy định về các trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung theo thông tư Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy định tại Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
Trang 1/2
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 139
Tổng truy cập: 126.803.438

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại