Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lựa Chọn Khóa Học
Kế Toán Thiên Ưng
Khóa học thực hành kế toán Thuế online

Khóa học thực hành kế toán thuế dạy kỹ năng - kinh nghiệm làm kế toán thuế trong doanh nghiệp thực tế với các phần như: xử lý hóa đơn chứng từ, kê khai, làm báo cáo thuế hàng tháng, quý và quyết toán thuế cuối năm... với rất nhiều tình huống thuế phát sinh thực tế trong doanh nghiệp.

1. Đối với tham gia khóa học thực hành kế toán thuế online:
+ Kế toán muốn bổ sung kiến thức, kỹ năng chuyên môn về Thuế
+ Kế toán thuế muôn nâng cao trình độ chuyên môn một cách bài bản về Thuế
+ Nhà quản lý, giám đốc muốn tìm hiểu, nắm bắt các quy định pháp luật về thuế để quản lý nhân viên, kiểm tra giám sát sổ sách báo cáo thuế của đơn vị mình hoặc có thể là tự làm báo cáo thuế cho đơn vị mình.
+ Các đối tượng khác muốn tìm về các loại thuế liên quan đến doanh nghiệp.
2. Hình thức học: Online (qua mạng)
3. Thời gian học: Học theo ca - theo lớp. Bạn có thể chọn 1 trong các ca dưới đây:
+ Trong ngày: bạn có thể chọn 1 trong 3 ca: Sáng 8h30 - 11h, chiều 14h - 16h30, tối 19h - 21h30.
+ Trong tuần: 1 tuần có thể học từ 3 - 6 buổi, Bạn có thể chọn học vào  2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 hoặc cả tuần.
4. Thời lượng khóa học: bao gồm có 16 buổi học chính thức
Cụ thể như sau:
Chuyên đề 1: Hóa Đơn (2 buổi)
+ Hướng dẫn cách phát hành, lập hóa đơn điện tử.
+ Thực hành hóa đơn điện tử từ cơ bản cho tới các trường hợp đặc biệt như hóa đơn có chiết khấu tương mại, hàng bán bị trả lại, cho biếu tặng, khuyến mại, giảm giá, xuất tiêu dùng nội bộ...
+ Chia sẻ kỹ năng + kinh nghiệm xử lý các trường hợp lập sai hóa đơn điện tử, xử lý khi gặp phải hóa đơn của công ty bỏ trốn, hóa đơn bất hợp pháp...
+ Trao đổi, thảo luận xử lý các tình huống liên quan đến hóa đơn để các bạn hiểu sâu về quy định cũng như cũng phòng tránh, khắc phục khi đi làm ngoài thực tế tại doanh nghiệp.
+ Hướng dẫn cách sắp xếp hóa đơn khoa học nhất để thuận tiện cho việc kiểm tra đối chiếu khi làm sổ sách, báo cáo cũng như giải trình với cơ quan thuế khi xuống thanh kiểm tra tại doanh nghiệp.
Chuyên đề 2: Thuế Giá Trị Gia Tăng (2 buổi)
+ Hướng dẫn cách xác định các hóa đơn được khấu trừ hay không được khấu trừ theo điều kiện của Luật thuế GTGT. Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi, hoàn thiện hồ sơ chứng từ để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với những hóa đơn không hay chưa đủ điều kiện.
+ Trao đổi, thảo luận để xử lý các tình huống thực tế liên quan đến khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 
+ Cách lấy, cân đối hóa đơn đầu ra - đầu vào sao cho hợp lý với tình hình của doanh nghiệp.
+ Thực hành kê khai thuế GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế.
+ Cách gửi tờ khai thuế qua mạng và nộp tiền thuế (nếu có).
Lớp học kế toán thuế thực hành tại Kế Toán Thiên Ưng
Chuyên đề 3: Thuế Thu Nhập Cá Nhân (7 buổi).
+ Tìm hiểu về cách tính thuế TNCN cho từng đối tượng người lao động (Hợp đồng lao động dài hạn, ngắn hạn, thử việc, khoán việc, CTV...), xử lý các tình huống liên quan đến thuế TNCN trong doanh nghiệp
+ Thực hành lập bảng tính thuế TNCN hàng tháng cho toàn bộ người lao động trong doanh nghiệp (Nếu thu nhập của người lao động đến mức phải nộp thuế thì sẽ phải khấu trừ, trừ vào lương trước khi chi trả). Chia sẻ cách tối ưu số thuế TNCN phải nộp ở mức thấp nhất.
+ Thực hành lập bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý để làm tờ khai thuế TNCN theo quý 
+ Thực hành làm tờ khai thuế TNCN theo quý trên phần mềm hỗ trợ kê khai
+ Thực hành lập bảng tính quyết toán thuế TNCN để làm tờ khai quyết toán thuế TNCN cho toàn bộ người lao động đã được trả lương trong năm
+ Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế TNCN theo năm trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Trao đổi, thảo luận xử lý các tình huống liên quan đến quyết toán thuế TNCN như có thu nhập nhiều nơi, đã nghỉ việc hay đăng ký giảm trừ muộn...
Chuyên đề 4: Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp (5 buổi)
- Hướng dẫn xác định:
+ Doanh thu chịu thuế, doanh thu được miễn thuế.
+ Chi phí được trừ và chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN.
- Hướng dẫn cách tạo dựng, bổ sung hoàn thiện hồ sơ của từng loại chi phí phát sinh trong DN.
- Cách lấy và bảo vệ chi phí, tiết kiệm chi phí thuế.
- Trao đổi, thảo luận xử lý các tình huống thực tế liên quan đến bảo vệ chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
- Thực hành tạm tính thuế TNDN theo quý. 
- Hướng dẫn và thực hành làm tờ khai quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp trên phần mềm hỗ trợ kê khai.
- Kỹ năng tập hợp và xử lý các khoản chi phí không được trừ khi làm quyết toán.
Ngoài những chuyên đề chính trên thì tại khóa học thực hành kế toán thuế các bạn còn được học thêm 9 buổi học bổ trợ, đó là:
Buổi bổ trợ số 1: Hướng dẫn cách tải và cài đặt phần mềm HTKK, Khai báo các thông tin ban đầu của DN lên phần mềm HTKK
Buổi bổ trợ số 2: Mô tả công việc của người kế toán thuế trong DN và cách tra cứu hóa đơn điện tử
Buổi bổ trợ số 3: Các sử dụng các hàm Excel thường dùng trong kế toán
Buổi bổ trợ số 4: Cách đăng ký mã số thuế Thu nhập cá nhân
Buổi bổ trợ số 5: Cách đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN
Buổi bổ trợ số 6: Lệ phí môn bài
Buổi bổ trợ số 7: Cách nộp tờ khai thuế qua mạng
Buổi bổ trợ số 8: Cách nộp thuế điện tử (nộp tiền thuế qua mạng)
Buổi bổ trợ số 9: Cách Kê Khai Điều Chỉnh Bổ Sung Tờ Khai Thuế Khi Có Sai Sót
Ngoài ra, tại khóa học giảng viên còn chia sẻ với các bạn về:
- Cách cập nhật thông tư nghị định, văn bản pháp luật mới nhất về thuế để đảm bảo khi sau này đi làm các bạn luôn làm đúng đủ theo quy định của Luật Thuế hiện hành.
- Việc kiểm tra rà soát, kiểm tra, đối chiếu hóa đơn chứng từ, báo cáo, tờ khai thuế là việc rất cần thiết đối với một kế toán thuế. Nên kỹ năng này cũng sẽ được giảng viên hướng dẫn rất chi tiết.
- Cách phòng tránh, cảnh báo với ban giám đốc về các rủi ro có thể xảy ra khi thanh tra quyết toán cũng sẽ được chia sẻ trong phần học kỹ năng làm việc với cơ quan, cán bộ thuế.
 
Trên đây là nội dung đào tạo, giảng dạy của khóa học thực hành kế toán thuế online. 
Vì đây là khóa học kế toán thuế chuyên sâu ngắn hạn nên sẽ không bao gồm phần lên sổ sách và lập báo cáo tài chính.
Nếu các bạn muốn học cả kỹ năng lên sổ sách lập BCTC thì mời bạn tham khảo tại đây: 
(Trong khóa học tổng hợp này bao gồm 3 phần: Phần 1: Kế Toán Thuế (nộ dung đào tạo như bên trên bạn đã đọc), Phần 2: Kế Toán Trên Excel (dạy xử lý nghiệp vụ, lên sổ sách, lập BCTC), và Phần 3: Kế Toán Trên Phần Mềm Misa (dạy sử dụng phần mềm, kỹ năng làm kế toán tổng hợp trên phần mềm).
 
II. Các thông tin khác liên quan đến Khóa Học Kế Toán Thuế Thự Hành: 
1. Cam kết:
Kế Toán Thiên Ưng cam kết tất cả các kỹ năng trên các bạn sẽ được thực hành đầy đủ và thành thạo. Có chỗ nào các bạn chưa hiểu bạn có thể đăng ký học lại mà không thu thêm học phí, có những buổi nào bạn bận đột xuất thì có thể đăng ký học bù
(Đây là cam kết chắc chắn để sau khóa học các bạn sẽ thật sự tự tin với kỹ năng kế toán thuế của mình).

Cam Kết
Không giới Hạn Thời Gian Thực Hành
Dạy Đến Khi Làm Được Thành Thạo
2. Học phí của Khóa học kế toán thuế là 1.800.000 đồng
giảm 300.000 còn 1.500.000
(đã bao gồm cả tiền tài liệu và làm chứng chỉ).
4. Giảng viên:
Lớp học kế toán thuế sẽ do những kế toán trưởng, kế toán thuế có nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán thuế trong doanh nghiệp thực tế giảng dạy. Họ đều đã từng nhiều lần quyết toán thuế, làm việc với cơ quan thuế và thường xuyên được đi tập huấn cập nhật thông tin chính sách thuế để đảm bảo những kỹ năng – kinh nghiệm mà họ truyền đạt luôn đúng đủ với Luật thuế hiện hành.
Sau này khi ra ngoài thực tế có những băn khoăn vướng mắc các bạn hãy gọi điện, gửi mail cho giảng viên, họ sẽ hướng dẫn giúp bạn giải quyết các vấn đề đó.
Kế Toán Thiên Ưng luôn sẵn lòng hỗ trợ học viên lâu dài sau khóa học
 
5. Cuối khóa học bạn được cấp chứng chỉ
Chứng chỉ Kế Toán Thuế thực hành thực tế
 
6. Quy trình đăng ký khóa học nguyên lý kế toán online:
Bước 1: Gọi điện hoặc nhắn tin zalo theo số điện thoại Mr Dũng: 0988.067.131 để được tư vấn hỗ trợ ban đầu về thông tin các khóa học, lựa chọn khóa học phù hợp. Lưu lại số điện thoại của Mr Dũng để được hỗ trợ khi cần.
Bước 2: Làm theo những hướng dẫn của Mr. Dũng để hoàn tất việc đăng ký học Online.
+ Đọc, xác nhận nội quy tham gia khóa học kế toán online
+ Chuyển khoản tiền học phí
Bước 3: Nhận tài liệu và lịch khai giảng (công ty Thiên Ưng sẽ thông báo lịch khai giảng qua điện thoại và mail)
Bước 4: Xem trước các xem video bổ trợ của khóa học thực hành kế toán thuế để khi tham gia vào khóa học đạt chất lượng tốt nhất.
Bước 5: Tham gia khóa học theo lịch khai giảng, lịch học đã được thông báo qua mail tại bước (3)

Mọi thông tin chi tiết về khóa học kế toán Thuế các bạn vui lòng liện hệ: 
lớp học kế toán thuế thực hành ngắn han tại hà nội
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Phòng đào tạo: Mr Dũng: 0988.067.131
Email: hotroketoan68@gmail.com - Web: ketoanthienung.vn
lớp học kế toán thuế thực hành ngắn han tại hà nội
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 49 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại Hà Nội
Công ty kế toán Thiên Ưng là địa chỉ học kế toán thực hành tốt nhất tại Hà Nội, dạy trên chứng từ thực tế và c...
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp thực tế tốt nhất tại Hà Nội và Hồ Chí Minh
Khóa học thực hành kế toán tổng dạy thực hành lên sổ sách, lập BCTC, kê khai - làm báo cáo thuế hàng tháng, qu...
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp dành cho đối tượng đã học về kế toán
Dạy thực hành trên chứng từ thực tế và các phần mềm kế toán để kê khai làm báo cáo thuế, lên sổ sách, lập BCTC...
Lớp học kế toán trên Excel thực hành lên sổ sách, lập BCTC
Dạy thực hành kế toán trên Excel bằng chứng từ thực tế để lên sổ sách, lập báo cáo tài chính cuối năm
Khóa học phần mềm kế toán Misa thực hành thực tế
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm Misa thực hành trên chứng từ thực tế, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế t...
Học thực hành kế toán trên Excel trên chứng từ thực tế
Học thực hành kế toán trên Excel trên chứng từ thực tế, dạy lên sổ sách, lập các bảng biểu, sổ nhật ký chung.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 110
Tổng truy cập: 109.636.326

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 -

02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Khóa Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Khóa Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại