Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế toán thiên ưng
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2024 mới nhất
Hướng dẫn cách xác định thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân theo Luật thuế TNCN 2024 mới nhất hiện nay.
Cách tính thuế TNCN lương NET 2024 theo công thức chuẩn
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân lương NET theo công thức quy đổi mới nhất năm 2024
Cách kê khai mẫu số 05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán thuế TNCN
Hướng dẫn cách kê khai tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
Cách làm tờ khai thuế TNCN 2024 theo quý - Mẫu 05/KK-TNCN (theo TT 80/2021)
Hướng dẫn cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng trên phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay
Cách làm phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN bảng kê tính thuế lũy tiến
Hướng dẫn cách kê khai phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu luỹ tiến từng phần kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN
Cách kê khai phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN khi làm tờ khai QTT TNCN
Hướng dẫn cách làm phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 05/QTT-TNCN
Cách làm phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN - Bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh
Hướng dẫn cách kê khai phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN làm từng chỉ tiêu trên phụ lục bảng kê chi tiết người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh khi làm tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân
Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2024
Hướng dẫn cách làm thủ tục cắt giảm, chuyển đổi người phụ thuộc để báo hủy không lấy giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN năm 2024
Mẫu bảng tính thuế TNCN mới nhất năm 2024
Mẫu bảng tính thuế TNCN Trên EXCEL theo tháng, theo quý mới nhất năm 2024 để tính ra số thuế TNCN hàng tháng cho nhân viên trong doanh nghiệp
Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng mới nhất 2024
Hướng dẫn đăng ký cấp mã số thuế cá nhân trên phần mềm HTKK và nộp qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn
Cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế thu nhập cá nhân 2024
Hướng dẫn cách lập tờ khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế TNCN khi có sai sót theo quy định tại thông tư 80/2021/TT-BTC
Hướng dẫn cá nhận tự làm quyết toán thuế TNCN năm 2024
Hướng dẫn cách cá nhận tự làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân online gửi qua mạng cho cơ quan thuế và nới nộp hồ sơ QTT TNCN năm 2024 dành cho cá nhân có thu nhập 2 nơi.
Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 2024 trên phần mềm HTKK
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2024 làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất hiện nay
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2024
Mẫu 08/UQ-QTT-TNCN là mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2024 ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
Mẫu cam kết thu nhập thuế TNCN mới nhất năm 2024 (Mẫu 08/CK-TNCN)
Cam kết thu nhập áp dụng khi cá nhân nhận thu nhập và ước tính tổng thu nhập trong năm dương lịch chưa đến mức chịu thuế TNCN theo Mẫu số: 08/CK-TNCN Ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC
Cách tính, khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ, khoán việc 2024
Hướng dẫn cách khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng, hay không ký hợp động lao động theo Luật thuế TNCN mới nhất năm 2024
Cách tính thuế TNCN cho cộng tác viên 2024
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cộng tác viên khi ký hợp đồng cộng tác viên hoặc hợp đồng lao động với doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân 2024
Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký MST TNCN cho nhân viên người lao động theo hồ sơ mẫu mới nhất năm 2024 theo hướng dẫn tại Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất 2024
Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh để tính thuế TNCN theo thông tư 105/2020/TT-BTC mới nhất và nộp tờ khai hồ sơ đăng ký qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn
Thủ tục hoàn thuế thu nhập nhập cá nhân 2024 (Hồ Sơ mẫu) mới nhất
Hướng dẫn cách thực hiện các thủ tục để hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi đã quyết toán thuế TNCN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế.
Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2024
Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử 2024: Mẫu và Cách lập
Hướng dẫn cách lập chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử theo Mẫu 03/TNCN - Chứng từ khấu trừ thuế TNCN được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP
Điều kiện đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh 2024
Điều kiện đển gười phụ thuộc là cha, bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác, con nuôi... để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN năm 2024
Phụ cấp XĂNG XE, chi phí đi lại có được Miễn thuế thu nhập cá nhân không?
Quy định về: tiền Phụ cấp xăng xe có bị tính thuế TNCN không? Chi phí đi lại có được miễn thuế TNCN không?
HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2024 CHO Thu Nhập ĐÃ TRẢ VÀO NĂM 2023
Tổng hợp các công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2023 mới nhất vào năm 2024
Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân 2024
Các khoản phụ cấp không phải cộng vào thu nhập chịu thuế để tính thuế thu nhập cá nhân đang được quy định tại điều 2 của thông tư 111/2013/TT-BTC và được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 92/2015/TT-BTC
Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN 2024 mới nhất
Các khoản thu nhập được miễn thuế TNCN 2024 theo quy định tại điều 3 của Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN và được sửa đổi bổ sung tại Điều 12 Thông tư 92/2015/TT-BTC
Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2024
Hướng dẫn cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu tờ khai mới nhất năm 2024 hiện nay
Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc 2024 mới nhất
Khi người lao động muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì phải làm văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc để nộp cho cơ quan chi trả thu nhập.
Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2024
Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế TNCN mới nhất năm 2024
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh 2024
Hướng dẫn cách làm hồ sơ chứng mình người phụ thuộc mới nhất năm 2024 theo Thông tư 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 sửa đổi hồ sơ chứng minh người phụ thuộc (có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.)
Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2024
Hướng dẫn cách tính mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mới nhất năm 2024 được quy định tại Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử Mẫu 03/TNCN mới nhất 2024
Hướng dẫn phát hành, lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử Mẫu 03/TNCN theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ.
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN (phải đóng thuế) mới nhất 2024
Tổng hợp các khoản thu nhập chịu thuế TNCN, phải tính để đóng thuế TNCN theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC
Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN là tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện đăng ký giảm trừ người phụ thuộc cho người lao động
Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN Đăng ký người phụ thuộc theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC là tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh áp dụng đối với cá nhân nộp hồ sơ đăng ký người phụ thuộc trực tiếp tại cơ quan thuế
Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế TNCN không?
Quy định về thuế TNCN đối với khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm: có bị tính thuế TNCN không? Cách tính như thế nào?
Cách xác định cá nhân cứ trú và không cư trú cho người LĐ nước ngoài
Hướng dẫn cách phân biệt, xác định thế nào cá nhân cứ trú và không cư trú đối với người nước ngoài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN.
Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021
Ngày 12/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) với nhiều điểm đáng chú ý.
Mẫu 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế TNCN (Theo TT 105/2020/TT-BTC)
Mẫu số: 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký MST thuế TNCN mới nhất hiện nay có hiệu lực thi hành từ 17/01/2021, thay thế Mẫu 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
Trang 1/2
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 70
Tổng truy cập: 126.356.787

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại