Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 2024 trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2023 vào đầu năm 2024, làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất hiện nay

Thuế TNCN là loại thuế có kỳ tính thuế theo năm nên vào cuối mỗi năm (hoặc đầu năm sau):
+ Doanh nghiệp sẽ thực hiện tổng hợp lại thu nhập đã chi trả trong năm tính thuế đó để thực hiện quyết toán thuế TNCN cho phần thu nhập đã chi trả trong năm tính thuế hoặc thực hiện quyết toán thay cho những cá nhân (NLĐ) có ủy quyền.
+ Còn đối với cá nhân nhận thu nhập (NLĐ) phải thực hiện làm quyết toán cho phần thu nhập đã được nhận trong năm tính thuế đó
=> Để xác định xem: trong năm tính thuế, với mức thu nhập đó thì cá nhân có phải đóng thuế TNCN hay không, có nộp thừa nộp thiếu tiền thuế TNCN so với số đã nộp hay không.

- Đối tượng Doanh nghiệp phải làm QTT TNCN: trong năm có trả thu nhập (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế TNCN hay không, cứ có chi trả thu nhập (trả lương) thì phải làm tờ khai QTT TNCN)
- Đối tượng Doanh nghiệp không phải làm QTT TNCN: trong năm không trả lương.

- Thời điểm làm quyết toán: Sau khi kết thúc năm dương lịch.

Hồ sơ quyết toán thuế TNCN:
+ Tờ khai quyết toán: Mẫu 05/QTT-TNCN (Ban hành theo thông tư 80/2021/TT-BTC)
+ Phục lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.
+ Phục lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.
+ Phục lục 05-3/BK-QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
Lưu ý:
- Tại bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN và 05-2/BK-QTT-TNCN phải đảm bảo 100% NNT có mã số thuế.
- Nếu người lao động chưa có mã số thuế thì phải thực hiện đăng ký.
Chi tiết về thủ tục và cách đăng ký xem tại đây: Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN

- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN: chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 03 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch 
=> Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2023 là ngày 31/03/2024 nhưng do ngày 31/03/2024 là ngày chủ nhật nên hạn nộp được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo là ngày 01/04/2024

Dưới đây, Công ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn lần lượt từng bước thực hiện làm QTT TNCN:

Bước 1: Làm bảng tính quyết toán thuế TNCN:
Mẫu bảng tính quyết toán thuế TNCN

- Mục đích của việc làm bảng tính: là căn cứ để đưa số liệu vào tờ khai quyết toán.
- Căn cứ để làm bảng tính:
+ Thông tin của người lao động.
+ Bảng tính thuế TNCN của 12 tháng hoặc của 4 quý
+ Các giấy tờ liên quan: đăng ký người phụ thuộc, hồ sơ bảo hiểm, bảng tính lương, chứng từ khấu trừ thuế TNCN...
 
- 1 vài lưu ý khi làm bảng tính:
+ Tất cả những người lao động đã được trả tiền lương tiền tiền công trong năm 2023 đều phải đưa vào đây (không phân biệt có bị khấu trừ thuế hay không). DN đã trả lương cho bao nhiêu người thì phải đưa hết họ vào tờ khai QTT TNCN
+ Thu nhập được tổng hợp: Số tiền lương tiền công doanh nghiệp đã chi trả tính từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023
+ Với những người đủ điều kiện làm ủy quyền quyết toán thì đề nghị họ làm giấy ủy quyền.
 
- Trong bảng tính thuế quyết toán thuế TNCN nêu trên, Kế Toán Thiên Ưng đã ẩn bớt đi 1 số cột thông tin mà chỉ để lại các thông tin sẽ đưa lên tờ khai QTT TNCN mẫu 05/QTT-TNCN. Các bạn muốn lấy mẫu bảng tín QTT đầy đủ thì có thể để lại mail bằng comment phía dưới bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo ngay.

Bước 2: Làm tờ khai quyết toán thuế TNCN trên phần mềm:

1. Các nơi có thể làm được tờ khai QTT TNCN mẫu 05/QTT-TNCN
- Phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản mới nhất
- Bạn có thể thực hiện kê khai trực tuyến trên website: thuedientu.gov.gdt.vn
 
2. Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK
Mở phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản mới nhất
=> Gõ mã số thuế của doanh nghiệp để đăng nhập
Chọn tờ khai quyết toán thuế TNCN
 

Sau khi các bạn ấn vào "Đồng ý" phần mềm sẽ chuyển đến giao diện của tờ khai QTT TNCN.
Các bạn sẽ làm các phụ lục trước, phần mềm sẽ tự động chuyển số liệu phụ lục lên tờ khai
 
2.1. Làm Phục lục 05-3/BK-QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
Các bạn khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2023 vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.
Mỗi người phụ thuộc đưa vào 1 dòng. Nếu 1 người lao động có nhiều người phụ thuộc thì người NLĐ đó sẽ xuất hiện tại nhiều dòng (Mỗi dòng 1 NPT)
Bảng kê người phụ thuộc Mẫu 05-1/BK-QTT-TNCN
(Cần làm bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN trước để phần mềm tổng hợp số liệu lên chỉ tiêu số 16 - Số lượng NPT tính giảm trừ tại phụ lục bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN)
 
Cách làm từng chỉ tiêu trên bảng kê 05-3/BK-QTT-TNCN như sau:
+ Cột chỉ tiêu [06] Số thứ tự: Được ghi lần lượt theo chữ số trong dãy chữ số tự nhiên (1, 2, 3….).
+ Cột chỉ tiêu [07] Họ và tên người nộp thuế là người lao động tại tổ chức trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của từng cá nhân đăng ký tính giảm trừ người phụ thuộc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
+ Cột chỉ tiêu [08] Mã số thuế của người nộp thuế là người lao động tại tổ chức trả thu nhập: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
Cột chỉ tiêu [09] Họ và tên người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ tên người phụ thuộc của cá nhân theo tờ đăng ký mã số thuế hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/GKS.
Cột chỉ tiêu [10] Ngày sinh của người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người phụ thuộc.
Cột chỉ tiêu [11] Mã số thuế của người phụ thuộc: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của người phụ thuộc như trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
Cột chỉ tiêu [12] Loại giấy tờ (số CMND/CCCD/ Hộ chiếu/GKS) người phụ thuộc: Chọn loại giấy tờ chứng minh thông tin của người phụ thuộc theo từng người phụ thuộc: CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS.
Cột chỉ tiêu [13] Số giấy tờ: Ghi rõ ràng, đầy đủ số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GKS theo từng người phụ thuộc.
Cột chỉ tiêu [14] Quan hệ với người nộp thuế: Chọn mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế.
+ Cột chỉ tiêu [15] Từ tháng: Là thời điểm bắt đầu tính giảm trừ người phụ thuộc trong năm tính thuế theo thực tế phát sinh.
+/ Trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế theo đúng thực tế phát sinh thì được tính giảm trừ cho người phụ thuộc kể từ tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế và đã có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc theo thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
+/ Trường hợp trong năm cá nhân đã thực hiện đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc nhưng đến cuối năm có yêu cầu điều chỉnh lại theo thực tế phát sinh thì thực hiện khai bổ sung Bản đăng ký người phụ thuộc.
+ Cột chỉ tiêu [16] Đến tháng: Là thời điểm kết thúc tính giảm trừ người phụ thuộc trong năm tính thuế theo thực tế phát sinh.
 
2.2. Làm Phục lục 05-1/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.
Phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN
Bảng kê cá nhân tính thuế theo biểu lũy tiến

* Cách làm Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN
:
Đây là bảng kê cá nhân thuộc diện tính theo biểu lũy tiến từng phần tức là dành cho những lao động (Ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên) đã được tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần ở các tháng trong năm.
Chú ý Trường hợp: 1 người lao động trong năm ký 2 loại hợp đồng (vừa dưới 3 tháng vừa từ 3 tháng trở lên)
Ví dụ: Trong năm 2023, Anh Trần Văn Tài Có ký hợp đồng với công ty Thiên Ưng như sau:
+ Ký hợp đồng thử việc: 7 ngày
+ Sau đó ký hợp đồng lao động 24 tháng
- Nếu khi làm QTT TNCN anh Tài có đủ điều kiện ủy quyền quyết toán và có làm giấy ủy quyền quyết toán nộp cho công ty Thiên Ưng thì toàn bộ thu nhập của anh Tài (tổng cả 2 loại hợp đồng) đều đưa hết vào Phục lục 05-1/BK-QTT-TNCN
- Nếu khi làm QTT TNCN anh Tài không đủ điều kiện ủy quyền quyết toán hoặc đủ điều kiện nhưng anh mạnh không làm giấy ủy quyền quyết toán nộp cho công ty Thiên Ưng thì thu nhập của anh Mạnh sẽ được tách ra theo 2 phụ lục:
+ Thu nhập từ hợp đồng lao động thời hạn 24 tháng sẽ đưa vào Phục lục 05-1/BK-QTT-TNCN để tính theo biểu lũy tiến từng phần.
+ Còn thu nhập của hợp đồng thử việc sẽ đưa vào Phục lục 05-2/BK-QTT-TNCN
Cách 1: Gõ trực tiếp số liệu vào phần mềm (Với phím F5 là thêm dòng, F6 là xóa dòng): Cách này không phù hợp với việc thực hiện quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp có nhiều lao động (lâu, mất thời gian, độ chính xác không cao)
Cách 2: Tải bảng Kê lên phần mềm:
- B1: Ấn vào dòng chữ xanh "Mẫu tải bảng kê" bên phải màn hình trên phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN
Để tải mẫu bảng kê xuống, có giao diện như trên phần mềm. Lưu ý: Trường hợp khi tải bảng kê xuống mà các bạn không được vào bảng kê Excel đó thì cần ấn vào dòng chữ màu đỏ trên trên cùng của file Excel tải xuống => rồi ấn "Anyway" là gõ được.
- B2: Coppy số liệu vào bảng kê:
Các bạn thực hiện coppy số liệu từ "Bảng tính quyết toán thuế TNCN năm" đã làm sang bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN
- B3: Lưu bảng kê
Sau khi các bạn đưa thông tin vào bảng kê xong thì lưu lại (lưu tại destop để lát dễ tìm chỗ tải lên)
- B4: Đóng bảng kê (Muốn tải được bảng kê lên phần mềm thì bắt buộc các bạn phải đóng, tắt bảng kê sau khi đã lưu đi đã)
- B5: Tải bảng kê lên phần mềm HTKK
Tại sheet 05-/BK-QTT-TNCN các bạn bấn vào "Tải bảng kê" (ở giữa, phía cuối màn hình)
=> Phần mềm hiện thị bảng "Thêm dữ liệu" 
Tải bảng kê QTT TNCN
 
Sau khi các bạn tải dữ liệu lên phần mềm thì phần mềm hiện thị ra các thông tin như bạn đã cop (Như ảnh ở mục 2.1)
- B6: Tích chọn những người có làm giấy ủy quyền quyết toán thay
Căn cứ vào các giấy ủy quyền Quyết toán thay mà cá nhân đã làm và nộp cho doanh nghiệp các bạn tích chọn cho những người đó.
(Lưu ý: Những lao động Không đủ điều kiện ủy quyền hay không có giấy ủy quyền các bạn không được tích)
=> Đến đây là đã hoàn thành xong Phục lục 05-1/BK-QTT-TNCN.
- B7: Tích vào ô “Miễn thuế cho cá nhân ủy quyền quyết toán thay có số thuế TNCN phải nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống”
Trường hợp cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho DN và có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống thuộc diện được miễn thuế.
DN vẫn kê khai thông tin của cá nhân được trả thu nhập đó vào hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân của DN
Nhưng Tại bảng kê 05-1/BK-TNCN tích chọn Tại chỉ tiêu số [27] - Cá nhân có số thuế được miễn do có số thuế còn phải nộp từ 50.000 đồng trở xuống để phần mềm HTKK không tổng hợp số thuế TNCN còn phải nộp đó lên tờ khai 05/QTT-TNCN
=> Kiểm tra xem trong những cá nhân có làm giấy ủy quyền có cá nhân nào có số tiền thuế phải nộp thêm tại chỉ tiêu số 26 - Số tiền còn phải nộp từ 50.000đ trở xuống hay không? Nếu có thì tích chọn vào chỉ tiêu 27 cho dòng của cá nhân đó để cá nhân đó không phải nộp thêm số tiền thuế còn thiếu đó.
(Lưu ý: nếu không tích chọn vào ô miễn thuế tại chỉ tiêu số 27 thì số tiền này sẽ tổng hợp lên tờ khai 05/QTT-TNCN thì NLĐ đó vẫn phải nộp số thuế còn thiếu đó)

2.3. Làm Phục lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.
Đây là bảng kê dành cho các lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng (tính thuế TNCN 10%) và lao động là cá nhân không cư trú (tính thuế 20%)
Phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN

Cách làm phụ lục 05-2/BK-QTT-TNCN: Các bạn thực hiện tương tự như khi làm phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN

+ Cột chỉ tiêu [06] Số thứ tự: Được ghi lần lượt theo chữ số trong dãy chữ số tự nhiên (1, 2, 3….).
+ Cột chỉ tiêu [07] Họ và tên: Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc cá nhân không cư trú được tổ chức, cá nhân trả thu nhập, kể cả các cá nhân có thu nhập chưa đến mức khấu trừ thuế; hoặc cá nhân (bao gồm cả cá nhân có hợp đồng lao động và cá nhân không ký hợp đồng lao động) được tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam trong kỳ.
+ Cột chỉ tiêu [08] Mã số thuế: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế dành cho cá nhân hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp.
+ Cột chỉ tiêu [096] Số CMND/Hộ chiếu (trường hợp chưa có MST): Trường hợp cá nhân chưa đủ điều kiện để được cấp MST thì ghi số chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
+ Cột chỉ tiêu [10] Cá nhân không cư trú: Nếu là cá nhân không cư trú thì đánh dấu “x” vào chỉ tiêu này.
+ Cột chỉ tiêu [11] Tổng số TNCT: Là tổng các khoản thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công đã trả trong kỳ cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc có hợp đồng lao động dưới 03 tháng và cá nhân không cư trú trong kỳ, kể cả các khoản tiền lương, tiền công nhận được do được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần và theo quy định của Hợp đồng dầu khí; và các khoản phí mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động.
+ Cột chỉ tiêu [12] TNCT từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động, tổng TNCT tại chi tiêu [12] <  tổng TNCT tại chi tiêu [11] trên Phụ lục Mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.
+ Cột chỉ tiêu [13] TNCT được miễn theo Hiệp định: Là các khoản thu nhập chịu thuế làm căn cứ được miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần.
+ Cột chỉ tiêu 14] TNCT được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí: Là các khoản thu nhập chịu thuế được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí (nếu có phát sinh).
+ Cột chỉ tiêu [15] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ: Là tổng số thuế TNCN mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ của từng cá nhân trong kỳ.
+ Cột chỉ tiêu [16] Số thuế từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Là số thuế thu nhập cá nhân mà tổ chức, cá nhân trả thu nhập đã khấu trừ trên khoản tiền phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động. Tổng số thuế tại chi tiêu [16] < tổng số thuế tại chi tiêu [15] và bằng chỉ tiêu [12] nhân (x) 10% trên Phụ lục mẫu số 05-2/BK-QTT-TNCN.
+ Cột chỉ tiêu [17]Tổng số TNCT: Chỉ tiêu [17] bằng tổng cột chỉ tiêu [11].
+ Cột chỉ tiêu [18] Tổng số TNCT từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Chỉ tiêu [18] bằng tổng cột chỉ tiêu [12].
+ Cột chỉ tiêu [19]Tổng số TNCT được miễn theo Hiệp định: Chỉ tiêu [19] bằng tổng cột chỉ tiêu [13].
+ Cột chỉ tiêu [20] Tổng số TNCT được miễn theo quy định của Hợp đồng dầu khí: Chỉ tiêu [20] bằng tổng cột chỉ tiêu [14].
+ Cột chỉ tiêu [21] Tổng số thuế TNCN đã khấu trừ: Chỉ tiêu [21] bằng tổng cột chỉ tiêu [15].
+ Cột chỉ tiêu [22] Tổng số số thuế từ phí mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác của doanh nghiệp bảo hiểm không thành lập tại Việt Nam cho người lao động: Chỉ tiêu [22] bằng tổng cột chỉ tiêu [16].
 

2.4. Hoàn thiện tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN:

Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN

Xác định tổng số người lao động tại chỉ tiêu số [16]: Là tổng số người lao động được trả thu nhập (trả lương) trong năm quyết toán
Chỉ tiêu số 16 = Tổng số người ở Phụ Lục 05-1/BK-TNCN + Tổng số người ở Phụ Lục 05-2/BK-TNCN – Tổng số người khai trùng ở cả 2 phụ lục
Trong đó, Tổng số người khai trùng ở cả 2 phụ lục là những NLĐ có 2 loại hợp đồng trong 1 năm mà không làm ủy quyền quyết toán thay (do không đủ điều kiện hoặc đủ nhưng không làm) nên đã đưa thông tin vào cả 2 phụ lục 05-1 và 05-2
 
Xác định cho công ty Thiên Ưng:
+ Tổng số người ở Phụ Lục 05-1/BK: 8 người
+ Tổng số người ở Phụ Lục 05-2/BK: 3 người
+ Tổng số người khai trùng ở cả 2 phụ lục: 1 người
=> Chỉ tiêu số [16] – Tổng số người lao động = 8 + 3 – 1 = 10 người
 

Kiểm tra và xác định kết quả trên tờ khai 05/QTT-TNCN:
Sau khi các bạn hoàn thiện hết 3 phụ lục thì ấn "Kiểm Tra" Và "Ghi" => chỗ nào báo đỏ là sai thì sửa lại thành đó
Nếu sau khi ấn Ghi mà phần mềm hiện thị "Đã ghi dữ liệu thành công" hoặc ấn "Kiểm tra" mà màn hình hiển thị "Tờ khai hợp lệ" là các bạn đã làm ok rồi

Các thông tin dữ liệu trên tờ khai đã được tổng hợp từ các phụ lục lên rồi => Các bạn chỉ cần kiểm tra lại các thông tin thôi, không cần phải làm thêm gì nữa
=> Xác định kết quả của tờ khai QTT TNCN tại mục II - Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân (Mục II này chỉ dành riêng cho những cá nhân đã làm ủy quyền quyết toán)
+ Nếu tờ khai có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 45 - Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN: Đây là chính số tiền thuế TNCN phải nộp thêm. Hạn nộp tiền là 01/04/2024
(Thu của những cá nhân nộp thiếu -> rồi mang đi nộp)
+ Nếu tờ khai có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 46 - Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa: Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu này thì các bạn không cần phải nộp thêm tiền thuế TCNN nữa
Số tiền thuế TNCN này có 2 cách để xử lý (tùy bạn chọn)
1 là: Làm thủ tục hoàn thuế. Chi tiết xem tại đây: Thủ tục hoàn thuế TNCN
2 là: Bù sang kỳ tính thuế sau (Sang các năm sau mà phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì trừ đi) 
Phương án số 2 (bù trừ) này là mặc định nếu DN không hoàn thuế, nên các bạn không cần làm gì cả
Cuối cùng là hạch toán thuế số thuế TNCN sau quyết toán. Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách hạch toán thuế TNCN

Trên đây, Công ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng đã hướng dẫn xong các bạn thực hiện làm tờ khai QTT TNCN năm 2024 cho thu nhập đã chi trả trong năm 2023
Có chỗ nào chưa rõ thì các bạn comment phía dưới nhé
CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 67 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp mừng ngày 30/4+1/5
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế TNCN (Theo TT 105/2020/TT-BTC)
Mẫu số: 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký MST thuế TNCN mới nhất ...
Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN 2021
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân khi đăng ký mã số thuế TNCN vào năm 2021
Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC
Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi...
Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021
Ngày 12/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế...
Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN Đăng ký người phụ thuộc theo thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu 07/ĐK-NPT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư số 80/2021/TT-BTC là tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gi...
Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC
Mẫu 07/THĐK-NPT-TNCN là tờ khai đăng ký NPT theo Thông tư 80/2021/TT-BTC Áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trả ...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 145
Tổng truy cập: 124.998.472

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại