Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa Đơn Điện Tử
Kế Toán Thiên Ưng
Khi nào bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử?

Quy định về thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo lộ trình tại nghị định 123/2020/NĐ-CP

I. Tổng quan:
- Nếu như DN chưa nhận được thông báo của cơ quan thuế chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử loại mới (Theo NĐ 123/2020/NĐ-CP và TT 78/2021/TT-BTC) thì Doanh nghiệp vẫn được sử dụng hóa đơn giấy, hóa đơn điện tử loại cũ (Theo TT 32) đến hết ngày 30/06/2022.
- Đến khi cơ quan thuế gửi thông báo cho Doanh nghiệp chuyển sang áp dụng hóa đơn điện tử loại mới (theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC) thì Doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC
Lưu ý: Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC , nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.
Trong đó: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử bao gồm tập hợp thiết bị tính toán (máy chủ, máy trạm), hệ thống đường truyền, thiết bị kết nối mạng, thiết bị (hoặc phần mềm) an ninh an toàn mạng và cơ sở dữ liệu, thiết bị lưu trữ, thiết bị ngoại vi và thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ.
Bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử

Lộ trình thực hiện bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử như sau:

Từ ngày 21/11/2021: Chính thức triển khai hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC:
Ngay trong tháng 11/2021 này, cơ quan thuế sẽ gửi thông báo đến từng doanh nghiệp, hộ, cá nhân kinh doanh về thời điểm chuyển đổi sang hóa đơn điện tử loại mới. Hoặc người nộp thuế có thể chủ động nộp tờ khai đăng ký sử dụng.
Sau khi đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo mẫu, trong một ngày, cơ quan thuế sẽ có phản hồi có chấp nhận hay không qua email. Khi cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử , người nộp thuế được sử dụng hóa đơn điện tử và tiêu hủy hóa đơn theo quy định cũ.
* Đối tượng 1: Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn giấy (đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua của cơ quan thuế) thì:
- Được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 30/06/2022 (Nếu không nhận được thông báo của CQT chuyển đổi sang dùng hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC).
- Trường hợp từ ngày 21/11/2021 đến ngày 30/06/2022, Cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC:
+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy (Đặt in, tự in, mua của CQT) thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.
+ Nếu cơ sở kinh doanh đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế.
* Đối tượng 2: Đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đang sử dụng hóa đơn điện tử (có mã của CQT hoặc không có mã của CQT) đã phát hành trước ngày nghị NĐ 123/2020/NĐ-CP được ban hành (Trước ngày 19/10/2020) thì:
- Được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng đến hết ngày 30/06/2022. (Nếu không nhận được thông báo của CQT chuyển đổi sang dùng hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC).
- Trường hợp từ ngày 21/11/2021 đến ngày 30/06/2022, Nhận được thông báo của Cơ quan thuế thông báo và đề nghị Quý doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định của Luật Quản lý thuế, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính thì:
+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.
+ Nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế.
* Đối tượng 3: Doanh nghiệp thành lập mới (từ ngày 21/11/2021 đến ngày 30/06/2022)
- Được phát hành và sử dụng hóa đơn đặt in, tự in hoặc mua của CQT (hóa đơn giấy) (Nếu không nhận được thông báo của CQT chuyển đổi sang dùng hóa đơn điện tử loại mới theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC).
- Nếu cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định của nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC) thì:
+ Trường hợp 1: Nếu doanh nghiệp đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin thì thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế (áp dụng hóa đơn điện tử)
+ Trường hợp 2: Nếu doanh nghiệp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy (hóa đơn tự in/đặt in) thì phải thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo mẫu số 03/DL-HĐĐT phụ lục IA ban hành kèm theo nghị định 123/2020/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.
 
Từ ngày 01/7/2022:
Bắt buộc mọi doanh nghiệp đều phải sử dụng hóa đơn điện tử
 

Mẫu Thông báo về việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
Thông báo về việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
Thông báo về việc chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Luật Quản lý thuế, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC
Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn xem thêm

Các tình huống hóa đơn điện tử mới nhất năm 2022


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 74 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu số 03 theo NĐ 119 - Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Mẫu số 03 theo nghị định 119/2018/NĐ-CP là mẫu Tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ HH-DV bán ra
Các trường hợp hóa đơn điện tử không bắt buộc phải có đầy đủ nội dung
Quy định về các trường hợp trên hóa đơn điện không nhất thiết có đầy đủ các nội dung theo thông tư Thông tư 68...
Các loại hóa đơn điện tử (Bản thể hiện của từng loại)
Các loại hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC như: Hóa đơn giá trị gia tăng, Hóa đơn bán hàn và các lo...
Nội dung của hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC
Những nội dung bắt buộc có trên hóa đơn điện tử và những nội dung được tạo thêm trên hóa đơn điện tử theo quy ...
Các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Quy định về các trường hợp rủi ro cao về thuế phải sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế
Mẫu 06 theo NĐ 119 - Đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của CQT
Mẫu giấy đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh (Mẫu 06 ban hàng theo nghị...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 80
Tổng truy cập: 125.817.348

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại