Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Cập nhật - Cần Biết - Nên Xem
Kế Toán Thiên Ưng
Cách kê khai - Tính thuế Khi doanh nghiệp thuê nhà của cá nhân 2019

Cá nhân cho thuê tài sản như cho thuê nhà, mặt bằng, cửa hàng, nhà xưởng, kho bãi, cho thuê phương tiện vận tải, máy móc thiết bị không kèm theo người điều khiển; cho thuê tài sản khác không kèm theo dịch vụ... sẽ phải kê khai tính nộp thuế dựa vào doanh thu từ việc cho thuê tài sản như sau:

Trường hợp: mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống:Thuế cho thuê nhà của cá nhân
- Không phải nộp thuế Môn bài
- Không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá 
Trường hợp: mức doanh thu trên 100 triệu đồng/năm:
Thì phải  kê khai và nộp đầy đủ 3 loại thuể:
Thuế môn bài, thuế GTGT và thuế thu nhập cá nhân.

I. Cách xác định doanh thu ngưỡng 100 triệu:
- Doanh thu để xác định nghĩa vụ thuế là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch

- Trường hợp bên thuê trả tiền thuê tài sản trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.
Ví dụ:
Bà Nguyễn Thị An  ký hợp đồng cho thuê nhà trong 02 năm - tính theo 12 tháng liên tục - với thời gian cho thuê là từ tháng 10 năm 2017 đến hết tháng 9 năm 2019, tiền thuê là 10 triệu đồng/tháng và được trả 1 lần. Như vậy, doanh thu tính thuế và thuế phải nộp đối với doanh thu trả tiền một lần từ hoạt động cho thuê nhà của Bà Nguyễn Thị An xác định như sau:
+ Năm 2017, Bà C cho thuê nhà 03 tháng (từ tháng 10 đến hết tháng 12) với doanh thu cho thuê là: 03 tháng x 10 triệu đồng = 30 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2017 Bà Nguyễn Thị An không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.
+ Năm 2018, Bà C cho thuê nhà 12 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 12), với doanh thu cho thuê là: 12 tháng x 10 triệu đồng = 120 triệu đồng (> 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2018 Bà Nguyễn Thị An phải nộp thuế giá trị gia tăng, phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.
+ Năm 2019, Bà Nguyễn Thị An cho thuê nhà 09 tháng (từ tháng 01 đến hết tháng 9), với doanh thu từ hoạt động cho thuê là: 09 tháng x 10 triệu đồng = 90 triệu đồng (< 100 triệu đồng). Như vậy, năm 2019 Bà Nguyễn Thị An không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê nhà.
- Trường hợp cá nhân đồng sở hữu tài sản cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế giá trị gia tăng, không phải nộp thuế thu nhập cá nhân được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.
Ví dụ: Hai cá nhân A và B là đồng sở hữu một tài sản, năm 2019 hai cá nhân cùng thống nhất cho thuê tài sản đồng sở hữu với giá cho thuê là 180 triệu đồng/năm - tính theo năm dương lịch (>100 triệu đồng) và cá nhân A là người đại diện thực hiện các nghĩa vụ về thuế. Như vậy, cá nhân A thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với doanh thu từ hoạt động cho thuê tài sản nêu trên với doanh thu tính thuế là 180 triệu đồng.
 

II. Cách tính thuế phải nộp của cá nhân cho thuê tài sản:

1. Thuế Môn bài (Lệ Phí Môn Bài)
+ Nếu phát sinh doanh thu từ việc cho thuê vào 6 tháng đầu năm thì nộp thuế cho cả năm.
+ Nếu phát sinh doanh thu từ việc cho thuê vào 6 tháng  cuối năm ( từ là từ 1/7 trở đi) thì nộp 1/2 năm.

 
Mức doanh thu Mức tiền lệ phí môn bài phải đóng
Trên 500 triệu đồng/năm 1.000.000 đồng/năm
Trên 300 đến 500 triệu đồng/năm 500.000 đồng/năm
Trên 100 đến 300 triệu đồng/năm 300.000 đồng/năm
* Các xác định doanh thu:
Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình tại khoản này là tổng doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình nêu tại khoản này có thay đổi doanh thu thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.
Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
(Theo điểm C, khoản 2, Điều 4 của Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn về người nộp lệ phí môn bài)
2. Thuế giá trị gia tăng:
Số thuế GTGT phải nộp = Doanh thu tính thuế GTGT  X Tỷ lệ thuế GTGT 5%
Với: Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
3. Thuế Thu nhập cá nhân:
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN X Tỷ lệ thuế TNCN 5%
Với: Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động cho thuê tài sản là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.

Chú ý:
Doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN đối với hoạt động cho thuê tài sản thuộc diện chịu thuế là doanh thu đã bao gồm thuế. Trường hợp Công ty  ký hợp đồng thuê tài sản của các cá nhân, trong hợp đồng quy định giá thuê chưa bao gồm thuế và Công ty chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản thì Công ty xác định doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN bằng doanh thu chưa bao gồm thuế trả cho cá nhân cho thuê tài sản chia cho
(:) 0.9.
Theo công văn Số: 3822/TCT-DNL ngày 22 tháng 08 năm 2016
V/v: doanh thu tính thuế đối với trường hợp cá nhân cho thuê tài sản

4. Lưu ý:
Các loại kể trên nghĩa vụ thuộc về cá nhân có nhà hoặc tài sản cho thuê phải nộp. Nhưng thực tế việc Doanh nghiệp đi thuê hay cá nhân cho thuê nhà là người kê khai và đi nộp thuế trên lại Phụ thuộc vào thỏa thuận trên Hợp đồng.
Do đó để các bạn hiểu rõ về cách tính các loại thuế trên, Kế Toán Thiên Ưng sẽ lấy 1 ví dụ cụ thể về 1 trường hợp cá nhân có nhà cho doanh nghiệp thuê làm văn phòng công ty để các bạn thấy được cả hồ sơ chứng từ để công ty đi thuê được lấy chi phí khi tính thuế TNDN:
Ví dụ: Ông Nguyễn Đình Trí cho Công ty kế toán Thiên Ưng thuê nhà từ T1 – T12/2019,
giá 10tr/tháng
GIÁ THUÊ
Thỏa thuận trên HĐ
BÊN
CHỊU THUẾ
CÁC TÍNH THUẾ HS LẤY VÀO CHI PHÍ
CỦA DOANH NGHIỆP
Đã bao gồm thuế
 
Chủ nhà
 
Bên cho thuê nhà phải làm thủ tục kê khai và nộp các khoản thuế sau:
+ MB: 300.000/năm
+ GTGT: 10tr*5% = 500k/tháng
+ TNCN: 10tr*5% = 500k/tháng
- Tổng chi phí thuê nhà năm 2019 là 120tr
- Hồ Sơ chi phí:
+ HĐ thuê nhà
+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà
Đã bao gồm thuế, nhưng bên thuê nhà nộp thuế thay chủ nhà Chủ nhà Bên thuê nhà – Doanh nghiệp phải làm thủ tục kê khai và nộp các khoản thuế thay cho cá nhân có nhà cho thuế.
- Mức thuế:
+ MB: 300.000đ/năm
+ GTGT: 10tr*5% = 500k/tháng
(1 năm là 6tr)
+ TNCN: 10tr*5% = 500k/tháng
( 1 năm là 6tr)
- Tổng chi phí thuê nhà năm 2019 là 120tr. Trong đó:
+ Nộp thay thuế cho chủ nhà về Ngân sách: 0,3+6+6= 12,3 triệu
+ Trả cho chủ nhà: 120tr – 12,3tr = 107,7 triệu.
- Hồ Sơ chi phí:
+ HĐ thuê nhà
+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà
+ Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân
Chưa bao gồm tiền thuế Doanh nghiệp
(bên đi thuê chịu)
Bên thuê nhà – Doanh nghiệp phải làm thủ tục kê khai và nộp các khoản thuế:
- Mức thuế:
+ MB: 300.000đ/năm
Riêng tiền thuế GTGT,TNCN phải quy đổi theo công thức:
Doanh thu chịu thuế = DT chưa bao gồm thuế /
0,9 = 10tr/0,9= 11.111.111
Sau đó mới nhân ra số thuế phải nộp:
+ GTGT: 11.111.111 * 5% = 555.555
(1 năm là 6.666.660đ)
+ TNCN: 11.111.111 * 5% = 555.555
(1 năm là 6.666.660đ)
 
 
Tổng chi chí tiền thuê nhà năm 2019 là:
+ Nộp thuế về Ngân sách:
300.000+6.666.660+6.666.660 = 13.633.320 đ
+ Trả cho chủ nhà: 120 triệu.
=> Tổng số chi phí cho thuê nhà là:
120 triệu + 13.633.320 = 133.633.320đ
- Hồ Sơ chi phí:
+ HĐ thuê nhà
+ Chứng từ thanh toán tiền thuê nhà
+ Chứng từ nộp thuế thay cho cá nhân.
 
(
Lưu ý rằng trong tất cả các trường hợp trên đều không có hóa đơn, doanh nghiệp không cần phải lập bảng kê 01/TNDN nữa (Theo TT 96/2015/TT-BTC, và vì không có hóa đơn nên khi thanh toán doanh nghiệp (công ty đi thuê nhà) thanh toán bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt đều được)

III. Kê khai thuế cho thuê tài sản:

1. Trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế:
- Cá nhân lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán hoặc khai thuế một lần theo năm. Trường hợp có sự thay đổi về nội dung hợp đồng thuê tài sản dẫn đến thay đổi doanh thu tính thuế, kỳ thanh toán, thời hạn thuê thì cá nhân thực hiện khai điều chỉnh, bổ sung theo quy định của Luật Quản lý thuế cho kỳ tính thuế có sự thay đổi.
- Cá nhân khai thuế theo từng hợp đồng hoặc khai thuế cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản cho thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.
- Hồ sơ khai thuế gồm:
- Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
- Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
- Bản chụp hợp đồng thuê tài sản, phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng);
- Bản chụp Giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật (trường hợp cá nhân cho thuê tài sản ủy quyền cho đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục khai, nộp thuế).
- Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
Chi tiết các bạn xem ở Ví dụ của ông X tại mục 2.
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
- Thời hạn nộp thuế: là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.
 
2. Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thuế, nộp thuế thay cho cá nhân cho thuê tài sản
Trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê nộp thuế thay thì doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có trách nhiệm khấu trừ thuế, khai thuế và nộp thuế thay cho cá nhân.
a) Nguyên tắc khai thuế:
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay thuế cho cá nhân cho thuê tài sản thì trên tờ khai ghi thêm “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, nếu là tổ chức khai thay thì sau khi ký tên phải đóng dấu của tổ chức theo quy định. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phải thể hiện đúng người nộp thuế là cá nhân cho thuê tài sản.
Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế khai thay sử dụng tờ khai mẫu số 01/TTS của cá nhân để khai theo từng hợp đồng hoặc khai cho nhiều hợp đồng trên một tờ khai nếu tài sản thuê tại địa bàn có cùng cơ quan thuế quản lý.
b) Hồ sơ khai thuế:
Hồ sơ khai thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của cá nhân gồm:
- Tờ khai theo mẫu số 01/TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
- Phụ lục theo mẫu số 01-1/BK-TTS ban hành kèm theo Thông tư này;
- Bản chụp Hợp đồng thuê tài sản, Phụ lục hợp đồng (nếu là lần khai thuế đầu tiên của Hợp đồng hoặc Phụ lục hợp đồng).
c) Nơi nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp thuế
- Nơi nộp hồ sơ khai thuế: Chi cục Thuế nơi có tài sản cho thuê.
- Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế:
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế theo kỳ hạn thanh toán chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
Ví dụ : Ông X có phát sinh hợp đồng cho thuê nhà với thời hạn thuê là 02 năm - tính theo 12 tháng liên tục - kể từ ngày 10/04/2019 đến ngày 09/04/2021, kỳ hạn thanh toán là 3 tháng một lần. Ông X lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán thì: Thời hạn khai thuế của kỳ đầu tiên chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2019 (ngày 30 của tháng đầu quý III); Thời hạn khai thuế của kỳ thứ hai chậm nhất là ngày 30 tháng 10 năm 2019. Các kỳ khai thuế tiếp theo thực hiện tương tự, chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau quý bắt đầu thời hạn cho thuê; Trường hợp hợp đồng cho thuê nhà của Ông X có kỳ hạn thanh toán là 6 tháng/lần. Ông X lựa chọn khai thuế theo kỳ thanh toán thì: Thời hạn khai thuế của kỳ đầu tiên chậm nhất là ngày 30 tháng 7 năm 2019 (ngày 30 của tháng đầu quý III); Thời hạn khai thuế của kỳ thứ hai chậm nhất là ngày 30 tháng 01 năm 2020 (ngày thứ 30 của tháng đầu quý I). Các kỳ khai thuế tiếp theo thực hiện tương tự, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý tiếp theo quý bắt đầu thời hạn cho thuê.
+ Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với cá nhân khai thuế một lần theo năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.
- Thời hạn nộp thuế: là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Mời các bạn tham khảo thêm:

Mẫu hợp đồng cho thuê nhà mới nhất

và:

Mẫu số: 01/TTS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
TỜ KHAI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ TÀI SẢN
(Áp dụng cho cá nhân có hoạt động cho thuê tài sản hoặc tổ chức khai thay)
             [01] Kỳ tính thuế:  
                 Năm ...
                              Kỳ thanh toán: từ ngày .../tháng..../năm... đến ngày .../tháng.../năm...
[02] Lần đầu:                       [03] Bổ sung lần thứ:
[04]Người nộp thuế:…….........………....………...………………........................................

           [05] Mã số thuế:                     -      
[06] Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………..
[07] Điện thoại:……...............…….[08] Fax:……….……….... [09] Email:….…...………..
[10] Số CMND (trường hợp cá nhân quốc tịch Việt Nam):…………………………………..
[11] Hộ chiếu (trường hợp cá nhân không có quốc tịch Việt Nam): …………………………
[12] Tên đại lý thuế (nếu có):………………………………..................................................

           [13] Mã số thuế:                     -      
[14] Địa chỉ: …………………………………………………………………………………...
[15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/thành phố: ................................................................
[17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ............................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số.......................ngày....../......./......................................................
[21] Văn bản ủy quyền (nếu có): Số……………ngày……tháng……năm……......................
[22] Tổ chức nộp thuế thay (nếu có):………………………………………………………..

           [23] Mã số thuế:                     -      
[24] Địa chỉ: ………………………………………………………………………………......
[25] Điện thoại: .....................  [26] Fax: .................. [27] Email: ...........................................
 
A. PHẦN CÁ NHÂN KÊ KHAI NGHĨA VỤ THUẾ
Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

STT Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Số tiền
1 Tổng doanh thu phát sinh trong kỳ [28]  
2 Tổng doanh thu tính thuế [29]  
3 Tổng số thuế GTGT phải nộp [30]  
4 Tổng số thuế TNCN phát sinh trong kỳ [31]  
5 Doanh thu làm căn cứ tính giảm thuế [32]  
6 Số thuế TNCN được giảm [33]  
7 Tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng (nếu có) [34]  
8 Tổng số thuế TNCN phải nộp từ tiền nhận bồi thường, phạt vi phạm hợp đồng (nếu có) [35]  
9 Tổng số thuế TNCN phải nộp [36]=[31]-[33]+[35] [36]  
(TNCN: Thu nhập cá nhân; GTGT: Giá trị gia tăng)
B.  PHẦN CƠ QUAN THUẾ GHI THÔNG TIN HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THUẾ
Đề nghị Ngân hàng/Kho bạc Nhà nước [37]…………. ……………………………
trích tài khoản số [38]: …………(trường hợp nộp qua Ngân hàng)……………….
hoặc thu tiền mặt để nộp NSNN vào KBNN …..(đồng cấp với cơ quan thuế quản lý) ……. ………………………………………………………………………………….
Cơ quan thuế quản lý khoản thu:…………………………………………………….
Tổng số thuế phải nộp NSNN:      …………….. đồng. Trong đó:
- Số thuế GTGT (tiểu mục 1701): …………= [30] phần A ………. đồng.
- Số thuế TNCN (tiểu mục 1014): …………= [36] phần A ………. đồng.
Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên: ……………………
 Chứng chỉ hành nghề số:............
......, ngày......... tháng........... năm..........
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)
 
 

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Xin chúc các bạn kê khai và tính thuế cho thuê nhà của cá nhân thành công

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 11 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân hàng thì khi thanh toán mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, Thông tư số 219/2013/TT-BTC về ...
Không nộp, chậm nộp mẫu 08/MST đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế?
Cách xử lý khi chưa nộp, không nộp hoặc nộp chậm mẫu 08/MST để đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế để...
Thời điểm tính thuế TNCN, GTGT, TNDN, Nhập khẩu, TTĐB, BVMT
Quy định về thời điểm tính thuế TNCN, GTGT, TNDN, thuế nhập nhập, bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt và thuế...
Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN, GTGT, TNDN
Hướng dẫn cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN và thuế GTGT theo tháng hay theo quý. Quy định về kỳ báo cáo các ...
Cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng
Hướng dẫn cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng nhân viên và khách hàng dịp lễ tết không th...
Lương cơ bản năm 2019
Do mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng lên nên mức lương cơ bản của năm 2019 cũng tăng lên đáng kể so với n...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 953
Tổng truy cập: 58.018.438

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán
Tuyển Kế Toán Làm Việc Tại TP. HCM
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại