Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách tính, khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ, khoán việc

Hướng dẫn cách tính thuế TNCN đối với các lao động ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng như: hợp đồng thử việc, hợp đồng thời vụ (có thời hạn dưới 3 tháng), hợp đồng khoán việc (giao khoán công việc dưới 3 tháng).

Theo quy định tại điểm i Khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:
Đối với lao động có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng, hoặc không ký hợp động thì khi trả thu nhập cho người lao động, doanh nghiệp phải tiến hành khấu trừ 10% trên tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN ( Theo thông tư 92/2015/TT-BTC mới nhất) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Sau đây, Công Ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng xin được đưa ra tổng quan về cách tính thuế TNCN đối với cá nhân cứ trú có ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc không ký hợp đồng lao động như sau:
1. Nếu trả thu nhập thấp hơn 2.000.000 đồng/lần thì không phải khấu trừ thuế TNCN.
2. Nếu trả thu nhập từ 2.000.000 đồng/lần mà không làm hoặc không đủ điều kiện làm cam kết thu nhập thì phải khấu trừ 10% trên tổng thu nhập.
3. Điều kiện để thực hiện cam kết thu nhập:
1. Ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng
2. Ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
3. Cam kết 02/CK-TNCN chỉ làm khi cá nhân đó đã có MST. (tại thời điểm làm cam kết)
4. Cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên.
Cách tính thuế TNCN với lao động thử việc, thời vụ, khoán việc

1. Cách tính thuế TNCN đối với hợp đồng thử việc:

Ví dụ 1: ngày 02/01 Công ty kế toán Thiên Ưng ký hợp đồng thử việc trong 2 tháng với nhân viên A:
Thời gian thử việc: từ ngày 02/01/2020 đến hết ngày 28/02/2020.
- Lương thử việc: 4 triệu/ tháng cho 24 ngày làm việc.
- Từ tháng 2 năm 2020: sẽ được nhận thêm phụ cấp tiền ăn là 500.000/24 ngày làm việc
Tình huống 1: Tiền lương dưới 2 triệu => Chưa phải khấu trừ thuế TNCN
Tháng 1/2020: Nhận viên A đi làm 10 ngày => Mức lương nhận được là: 4.000.000 x 10 / 26 = 1.667.000
=> Theo quy định thì khi trả thu nhập từ 2 triệu trở lên mới bị khấu trừ thuế TNCN 10% Mà  mức lương nhận được trong tháng 6 chỉ có 1,667 triệu, tức là dưới 2 triệu
=> Tháng 1/2020 nhân viên A không bị khấu trừ thuế TNCN.
Tình huống 2: Tiền lương trên 2 triệu nhưng không đủ điều kiện làm cam kết phải khấu trừ 10%
Tháng 2/2020: Nhân viên A đi làm 24 ngày => Lương tháng 2/2019 = 4.000.000 + Phụ cấp ăn trưa: 500.000
Vì Tháng 2/2020 có thu nhập ở ngưỡng từ 2 triệu trở lên tại thời điểm trả thu nhập nhân viên A chưa có mã số thuế TNCN nên không đủ điều kiện làm cam kết 
=> Nhân Viên sẽ bị khấu trừ thuế TNCN theo 
tỷ lệ 10%:
+ Số thuế TNCN nhân viên A bị khấu trừ: (4.000.000 + 500.000) x 10% = 450.000
+ Số tiền lương còn lại phải trả cho nhân viên A là: 4.500.000 - 450.000 = 4.050.000
+ Số tiền 450.000 khấu trừ của nhân viên A, Công ty kế toán Thiên Ưng sẽ kê khai trên tờ khai thuế TNCN và nộp về ngân sách nhà nước
 
Ví dụ 2: Công ty Kế Toán Thiên Ưng ký hợp đồng lao động thử việc 1 tháng với Nhân viên B với mức thu nhập: Lương thử việc: 5.000.000
Nhân viên Bđã có mã số thuế TNCN, trước đây chưa đi làm ở đâu và bây giờ chỉ có thu nhập tại 1 nơi duy nhất tại công ty Thiên Ưng, và ước tính thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế.
=> Do đủ điều kiện làm cam kết thu nhập nên Nhân viên B đã làm cam kết thu nhập theo 02/CK-TNCN

Tải mẫu cam kết thu nhập về tại đây: Mẫu cam kết thu nhập thuế TNCN.
Sau khi nhân viên B làm cam kết thu nhập gửi công ty Thiên Ưng thì công ty Thiên Ưng sẽ không khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% nữa mà trả đủ lương là 5 triệu đồng

Chú ý: 
+ Khoản tiền ăn trưa. Vì đây là thu nhập của cá nhân ký HĐ dưới 3 tháng nên khoản tiền ăn trưa này vẫn phải chịu thuế TNCN theo thuế suất 10% - không được xét miễn thuế giống như ký HĐLĐ từ 3 tháng trở lên. (Theo Công văn số 4217/CT-TTHT  của Cục Thuế TP. HCM về thuế thu nhập cá nhân)
+ Khi ký HĐLĐ dưới 3 tháng với người lao động, kế toán cần thực hiện kiểm tra MST TNCN của người lao động luôn. Nếu người lao động chưa có thì thực hiện đăng ký ngay để đến cần làm cam kết thì đã có đủ điều kiện  để làm cam kết. Chi tiết các bạn xem tại đây: Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN
+ Theo Công văn số 53094/CT-TTHT của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với việc khấu trừ thuế TNCN, Theo đó, đối với những người đang ký HĐLĐ dưới 3 tháng tại Công ty nếu trong năm dương lịch trước khi vào làm việc tại Công ty, các cá nhân này đã đi làm ở nơi khác và có thu nhập tại những nơi này thì không thuộc diện được lập cam kết thu nhập thấp để tạm miễn khấu trừ thuế.
+ Nếu sau khi kết thúc thời gian thử việc, Công ty quyết định ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên với người thử việc thì được khấu trừ thuế TNCN theo biểu lũy tiến cho cả khoản tiền lương thử việc.
Theo các công văn:
+ Công văn số 54155/CT-TTHT ngày 2/8/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN đối với lương thử việc
+ Công văn số 47484/CT-TTHT ngày 9/7/2018 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN trong thời gian thử việc 
Chi tiết xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân (theo biểu lũy tiễn từng phần).
 

2. Cách tính thuế TNCN với lao động thuê khoán (hợp đồng khoán việc):

- Trường hợp 1: có đăng ký kinh doanh
Thì thực hiện tính thuế TNCN theo quy định của cá nhân kinh doanh tại Thông tư 92/2015/TT-BTC
Số thuế TNCN phải nộp = Doanh thu tính thuế TNCN x Tỷ lệ thuế TNCN
Tỷ lệ thuế TNCN:
+ Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 2%.
+ Dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: tỷ lệ thuế thu nhập cá nhân là 1,5%.
- Trường hợp 1: Không đăng ký kinh doanh
Thì thực hiện khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ 10%
Kế Toán Thiên Ưng mời bạn tham khảo 1 số công văn liên quan đến hợp đồng khoán việc
* Thuê khoán nhân công trong xây dựng:

Theo Công văn số 4892/CT-TTHT ngày 30/5/2018 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN 
Trường hợp Công ty ký hợp đồng khoán với một nhóm nhân công để xây dựng một số hạng mục công trình, nếu nhóm nhân công này không có đăng ký kinh doanh thì thu nhập phát sinh được xem là tiền lương, tiền công.
Trước khi chi trả, Công ty thực hiện khấu trừ thuế TNCN với tỷ lệ 10% theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BT
* Thuê khoán nhóm cá nhân:
Theo Công văn số 2547/TCT-TNCN ngày 12/6/2017 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNCN đối với hợp đồng nhân công thuê ngoài: 
Trường hợp Công ty ký hợp đồng với cá nhân không có đăng ký kinh doanh để thi công lắp đặt đường ống, duy tu, sửa chữa các công trình cấp thoát nước, chăm sóc cây xanh, xây dựng cầu đường ... thì thu nhập mà cá nhân nhận được thuộc diện chịu thuế theo quy định về tiền lương, tiền công. 
Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN theo thuế suất 10% trước khi chi trả cho cá nhân, không phân biệt cá nhân là đại diện cho nhóm cá nhân. Cục Thuế không cấp hóa đơn lẻ cho cá nhân đối với trường hợp này.
Theo Công văn số 69575/CT-TTHT ngày 27/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế TNCN:
+ Đối với cá nhân ký loại hợp đồng khoán việc, không phải hợp đồng lao động, khi chi trả thu nhập (từ 2 triệu đồng trở lên) Công ty phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%, không tính theo biểu lũy tiến (điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC).
+ Quy định nêu trên đồng thời áp dụng chung đối với cá nhân là đại diện cho một nhóm cá nhân để ký kết hợp đồng.
* Thuê cá nhân tư vấn thiết kế
Theo Công văn số 2754/TCT-TNCN ngày 23/6/2017 của Tổng cục Thuế về hóa đơn lẻ và thuế TNCN từ hợp đồng dịch vụ tư vấn thiết kế.
Trường hợp Công ty ký hợp đồng thuê cá nhân thực hiện dịch vụ tư vấn thiết kế, nếu người này đã được cấp chứng chỉ hành nghề độc lập đồng thời có đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế thì thu nhập từ dịch vụ tư vấn thiết kế phải chịu thuế TNCN theo quy định đối với cá nhân kinh doanh tại Thông tư 92/2015/TT-BTC. Cá nhân cung cấp dịch vụ tự kê khai nộp thuế.
Ngược lại, nếu người này đã được cấp chứng chỉ hành nghề độc lập nhưng không có đăng ký kinh doanh thì phải chịu thuế TNCN theo quy định đối với tiền lương, tiền công tại Thông tư 111/2013/TT-BTC. Công ty khi trả thu nhập phải khấu trừ thuế TNCN với thuế suất 10% trên từng lần chi trả từ 2 triệu đồng trở lên.

3. Cách tính thuế TNCN với lao động thời vụ (hợp đồng thời vụ)

- Nếu hợp đồng thời vụ có thời hạn từ 3 tháng trở lên: Thì tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.
- Nếu hợp đồng thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng: thì thực hiện tính và khấu trừ thuế TNCN 
10% khi chi trả thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên (Nếu không đủ điều kiện hoặc không làm cam kết).
* Trường hợp phát sinh thu nhập nhiều lần trong tháng hoặc trong năm:

+ Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng, thanh toán lương theo tuần với mức chi trả dưới 2.000.000 đồng/lần thì vào mỗi lần chi trả (thấp hơn 2.000.000 đồng/lần) Công ty tạm thời không phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi chi trả cho người lao động, nhưng đến cuối tháng Công ty tổng hợp thu nhập đã chi trả cho từng cá nhân trong tháng, tính và kê khai nộp thuế TNCN (theo mức 10%) đối với những cá nhân có tổng thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên.
+ Trường hợp Công ty ký hợp đồng theo mùa vụ với người lao động dưới 3 tháng nhưng trong năm tài chính Công ty ký nhiều lần không liên tục (chỉ ký khi có nhu cầu), cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì Công ty thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu thuế lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng. Người lao động thực hiện đăng ký người phụ thuộc, giảm trừ gia cảnh theo quy định.
Theo Công văn 9611/CT-TTHT của Cục thuế TP Hồ Chí Minh ngày 21 tháng 11 năm 2013
về chính sách thuế đối với lao động thời vụ ký/làm việc/phát sinh thu nhập nhiều lần trong tháng

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 131 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 40%hp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Hướng dẫn hồ sơ - thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu CTT25/AC - Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Mẫu CTT25/AC là mẫu Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2015 là mẫu biểu được ban hành t...
Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân
Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại...
Phụ cấp XĂNG XE, chi phí đi lại có được Miễn thuế thu nhập cá nhân không?
Quy định về: tiền Phụ cấp xăng xe có bị tính thuế TNCN không? Chi phí đi lại có được miễn thuế TNCN không?
Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc 2020 mới nhất
Khi người lao động muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì phải làm văn bản ủy quyền đăng ký ng...
Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020
Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế TNCN mới nhất năm 2020
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 98
Tổng truy cập: 83.923.932

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
Giảm 40%hp tuần lễ vàng
Giảm 40%hp tuần lễ vàng
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại