Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
BHXH-BHYT-BHTN-KPCĐ
Kế Toán Thiên Ưng
Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019

Thủ tục  - Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ:
Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo đúng quy định tại Điều 16 của Nghị định Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Hồ sơ gồm có:

1. Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.
(Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH)
2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:
+ Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;
+ Quyết định thôi việc; Quyết định sa thảil; Quyết định kỷ luật buộc thôi việc; Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
3. Sổ bảo hiểm xã hội.
Ngoài ra, cần mang theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân (photo) và 2 ảnh 3x4
Bước 2: Nộp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.
Các có thể nộp hồ sơ ở trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương bạn muốn nhận trợ cấp thất nghiệp mà không phụ thuộc vào địa chỉ nơi bạn đang ở hay nơi bạn đã làm việc. Nộp ở đâu cũng được.
Địa chỉ cụ thể của các trung tâm dịch vụ việc làm thì các bạn vào google seach theo cụm từ khóa "Nơi nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại .....(hà nội/Hồ chí minh/....)"
Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.
Thời hạn giải quyết hồ sơ:
+ Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động (NLĐ) chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm (TTGTVL) thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
+ Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, TTGTVL ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ BHXH có xác nhận trả cho NLĐ.
+ Trường hợp NLĐ không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì TTGTVL phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
+ Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Bước 3. Nhận tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp
+ Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan BHXH tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho NLĐ kèm theo thẻ BHYT.
+ Hàng tháng, cơ quan BHXH thực hiện chi trả trợ cấp TN trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp TN tháng đó nếu không  nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của NLĐ.
Thủ Tục - Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động được xác định như sau: 
Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60% 
Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng (heo khoản 2 Điều 50 Luật việc làm 2013)
Ví dụ: Ông Trần Văn Mạnh đóng BHTN 50 tháng với lmức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN cuối cùng là 5.000.000đ
Thời gian được hưởng BHTN của ông Mạnh:
+ 36 tháng BHTN đầu tiên => được hưởng 3 tháng trợ cấp
+ 12 tháng BHTN tiếp theo => được hưởng thêm 1 tháng trợ cấp
+ số tháng còn dư là 2 tháng BHTN => cộng dồn vào lần hưởng BHTN sau.
Mức hưởng trợ cấp TN hàng háng của ông Mạnh là: 5.000.000đ x 60% = 3.000.000đ/tháng
a) Trường hợp những tháng cuối cùng trước khi thất nghiệp, người lao động có thời gian gián đoạn đóng bảo hiểm thất nghiệp thì 06 tháng liền kề để tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là bình quân tiền lương của 06 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật. 
 
Ví dụ 1: Bà Nguyễn Thị Minh giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng với công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng với mức lương như sau: từ ngày 01/9/2016 đến ngày 31/8/2017 là 2.000.000 đồng/tháng, từ ngày 01/09/2017 đến 31/8/2018 là 4.000.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, từ ngày 01/1/2018 đến ngày 30/6/2018, bà Minh nghỉ hưởng chế độ thai sản. Sau đó, do điều kiện hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bà không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động vì vậy bà A đã làm đơn xin nghỉ việc theo quy định của pháp luật lao động và ngày 01/7/2018 công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng ban hành quyết định nghỉ việc cho bà Minh, quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Như vậy, mức tiền lương đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ tính mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của bà Minh là bình quân tiền lương của 06 tháng liền kề trước khi bà nghỉ việc mà có đóng bảo hiểm thất nghiệp (tháng 7, 8, 9, 10, 11, 12/2017). Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của bà Minh là (2.000.000 đồng x 2 tháng + 4.000.000 đồng x 4 tháng)/6 x 60% = 2.000.000 đồng/tháng. 
 
Ví dụ 2: Ông Đào Văn Bình có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục 38 tháng (từ ngày 01/01/2015 đến ngày 28/02/2018), mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp 06 tháng cuối trước khi chấm dứt hợp đồng lao động (từ tháng 9/2017 đến tháng 2/2018) là 8.000.000 đồng/tháng, ông Bình được hưởng trợ cấp thất nghiệp với thời gian 03 tháng (thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông Bình tính từ ngày 05/4/2018 đến ngày 04/7/2018). Ngày 02/5/2018, ông Bình giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với doanh nghiệp X (mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp là 7.000.000 đồng/tháng) và thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định. Ông Bình bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp từ ngày 02/5/2018 và được bảo lưu 26 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp. Do ốm đau cần phải điều trị dài ngày nên ngày 28/7/2015 ông Bình thỏa thuận với doanh nghiệp X để chấm dứt hợp đồng lao động và nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp lần hai. Sáu tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp để làm căn cứ tính mức trợ cấp thất nghiệp của ông Bình là các tháng sau: tháng 12/2014 và tháng 01, 02, 5, 6, 7/2015. Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông Bình là (8.000.000 đồng x 3 tháng + 7.000.000 đồng x 3 tháng)/6 x 60% = 4.500.000 đồng/tháng. 
 
b) Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động. 
 
Ví dụ 3: Ngày 01/01/2018, ông Trịnh Xuân Cao giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 12 tháng với  với mức lương là 70.000.000 đồng/tháng. Doanh nghiệp F hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 3.980.000 đồng/tháng. Do đó, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của ông C là: 20 lần x 3.980.000 đồng = 79.600.000 đồng/tháng. 
 
Ngày 28/9/2018, ông Cao thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động với công ty đào tạo kế toán Thiên Ưng và chuyển sang giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 03 tháng với doanh nghiệp G (từ ngày 01/10/2018 đến 31/12/2018) với mức lương là 80.000.000 đồng/tháng. Doanh nghiệp G có trụ sở chính hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 2.760.000 đồng/tháng nhưng ông Cao không làm việc tại trụ sở chính mà làm việc tại chi nhánh, chi nhánh này hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III, áp dụng mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Chính phủ là 3.090.000 đồng/tháng. Do đó, ông Cao tham gia và đóng bảo hiểm thất nghiệp tại tổ chức bảo hiểm xã hội nơi chi nhánh hoạt động với mức lương là: 20 lần x 3.090.000 đồng = 61.800.000 đồng/tháng. 
 
Hết hạn hợp đồng lao động với doanh nghiệp G, ông Cao nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Như vậy, 60% mức tiền lương bình quân của 06 tháng liền kề trước khi ông Cao chấm dứt hợp đồng lao động là: (62.000.000 đồng x 3 tháng + 48.000.000 đồng x 3 tháng)/6 x 60% = 33.000.000 đồng. Tuy nhiên, theo quy định thì mức hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông Cao tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm ông chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của ông Cao là 12.000.000 đồng/tháng (2.400.000 đồng x 5 lần = 12.000.000 đồng/tháng). 
 
2. Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP được hướng dẫn thực hiện như sau: 
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo tháng dương lịch. Mỗi tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày người lao động bắt đầu hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Khoản 3 Điều 50 Luật Việc làm đến ngày đó của tháng sau trừ 01 ngày. 
 
Ví dụ: Ông Cao Văn D được hưởng trợ cấp thất nghiệp 03 tháng, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D tính từ ngày 11/3/2018 đến ngày 10/6/2018. Như vậy, tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp của ông D được xác định như sau: 
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ nhất từ ngày 11/3/2018 đến hết ngày 10/4/2018; 
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ hai từ ngày 11/4/2018 đến hết ngày 10/5/2018; 
Tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ ba từ ngày 11/5/2018 đến hết ngày 10/6/2018. 

Mẫu hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

1. Mẫu quyết định thôi việc:
 
CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Số 01/2019/QĐNV
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
Hà Nội, Ngày 19 tháng 01 năm 2019
 
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc
 
- Căn cứ vào Bộ luật lao động Số 10/2012/QH13
- Căn cứ vào hợp đồng lao động số 28/2015/HĐLĐ
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Minh
 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

QUYẾT ĐỊNH

 
Điều 1: Cho bà Nguyễn Thị Minh – Nhân viên kế toán của công ty Kế Toán Thiên Ưng  được nghỉ việc từ ngày 01 tháng 08 năm 2018
 
Điều 2: Bà Nguyễn Thị Minh được hưởng lương đến hết ngày 19 tháng 01 năm 2019 và được tham gia các chế độ BHXH, BHYT, BHTN đến hết ngày 31/01/2019.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bà Nguyễn Thị Minh và bộ phận tiền lương, nhân sự  và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 

                                                                                             GIÁM ĐỐC

        Nơi nhận:                                                                                   ( Ký tên, đóng dấu)                  
  • Bộ phận kế toán
  • Phòng HCNS
 

2. Mẫu giấy: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (Mẫu số 03: Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
ĐỀ NGHỊ HƯỞNG TRỢ CẤP THẤT NGHIỆP
                    Kính gửi: - Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội
- Chi nhánh bảo hiểm thất nhiệp quận Thanh Xuân
Tên tôi là: Nguyễn Thị Minh sinh ngày 15/06/1989 Nam , Nữ x
Số chứng minh nhân dân: 168229222
Ngày cấp: 25/04/2014 nơi cấp: CA Hà Nội
Số sổ BHXH: 5813000892
Số điện thoại:0989.233.284 Địa chỉ email (nếu có) NTM@gmail.com
Dân tộc:…Kinh…. Tôn giáo:……Không………………
Số tài khoản (ATM nếu có) 010245021412 tại ngân hàng: Đông Á
Trình độ đào tạo: Đại Học
Ngành nghề đào tạo: Kế Toán
Nơi thường trú (1): Số 15 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
Chỗ ở hiện nay (2): Số 22 ngõ 01 phố Tạ Quang Bửu, phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội
Ngày 19/01/2019, tôi đã chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc với Công ty Kế Toán Thiên Ưng
tại địa chỉ: Số 19 đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành Phố Hà Nội.
 
  Lý do chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: hết hạn hợp đồng
Loại hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc: hợp đồng thời hạn 36 tháng
Số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp..25 .tháng.
Nơi đề nghị nhận trợ cấp thất nghiệp (BHXH quận/huyện hoặc qua thẻ ATM): BHXH Quận Thanh Xuân
Kèm theo Đề nghị này là CMT ND và quyết định thôi việc và Sổ bảo hiểm xã hội của tôi. Đề nghị quý Trung tâm xem xét, giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho tôi theo đúng quy định.
Tôi cam đoan nội dung ghi trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

   Hà Nội, ngày ....... tháng ..... năm 2019
 Người đề nghị
  (Ký, ghi rõ họ tên)

Điều kiện hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp:
1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:
- Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;
- Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.
2. Đã đóng BHTN từ đủ:
- 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Hợp đồng lao động có xác định và không xác định thời hạn
- 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp: Ký hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng
3. Đã  Đăng ký thất nghiệp và nộp hồ sơ hưởng trợ cấp t tại Trung tâm dịch vụ việc làm.
4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng BHTN, trừ các trường hợp sau đây:
- Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;
- Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;
- Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;
- Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;
- Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;
- Chết.
Kế Toán Thiên Ưng lưu ý với các bạn rằng: Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên phải được gửi trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Nếu quá 3 tháng kể từ ngày người lao động hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng người lao động không đến nhận tiền trợ cấp thất nghiệp và không thông báo bằng văn bản với tổ chức bảo hiểm xã hội nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp thì người lao động đó được xác định là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp. Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp tương ứng với số tiền trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không đến nhận được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần hưởng trợ cấp thất nghiệp tiếp theo khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định.


Các bạn muốn lấy các mẫu trong hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp trên thì gửi mail vào địa chỉ mail hoangtrungthat@gmail
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn!
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 3 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 50% học phí khóa học thực hành kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc không?
Quy định về đóng BHXH bắt buộc đối với hợp đồng thử việc trong thời gian thử việc trong năm 2019
Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2019 mới nhất
Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2019 mới nhất: điều kiện được hưởng và cách tính mức hưởng chế độ TS theo L...
Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2019
Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu: hồ sơ tham gia, đối tượng, mức đóng và nơi làm th...
Mẫu TK3-TS - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT
Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT: Mẫu TK3-TS (Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ...
Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Cách làm Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Ban hành kèm theo QĐ số: 595/QĐ-BHXH của BHXH...
Mẫu D01-TS mới nhất 2019 theo quyết định 595/QĐ-BHXH
Hướng dẫn cách lập Mẫu D01-TS theo quyết định 595/QĐ-BHXH. Tải Mẫu D01-TS (Bảng kê thông tin) để làm thủ tục B...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 106
Tổng truy cập: 59.276.258

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
Giảm giá 50% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 50% học phí khóa học thực hành kế toán
Tuyển Kế Toán Làm Việc Tại TP. HCM
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại