Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Cách kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT 2021

Kê khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT là công việc khá phức tạp đối với các bạn kế toán Thuế chưa có nhiều kinh nghiệm. Trong bài viết này Kế Toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn kê khai bổ sung thuế giá trị gia tăng.

I. Tổng quan về kê khai điều chỉnh bổ sung thuế GTGT khi có sai sót:
1. Căn cứ hướng dẫn:
- Điều 47 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (ban hành ngày 13/06/2019, có hiệu lực từ ngày 01/7/2020)
- Khoản 4, điều 7 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP Có hiệu lực từ 5/12/2020
2. Thời điểm kê khai điều chỉnh bổ sung
Người nộp thuế được nộp hồ sơ khai bổ sung cho từng hồ sơ khai thuế nếu phát hiện hồ sơ khai thuế lần đầu đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót nhưng chưa hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót 
3. Thời hạn kê khai điều chỉnh bổ sung: Theo điều 47 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14
- Người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế trong thời hạn 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế có sai, sót nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định thanh tra, kiểm tra.
Khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã công bố quyết định thanh tra, kiểm tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế thì người nộp thuế vẫn được khai bổ sung hồ sơ khai thuế. 
- Sau khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau thanh tra, kiểm tra tại trụ sở của người nộp thuế thì việc khai bổ sung hồ sơ khai thuế được quy định như sau:
+ Người nộp thuế được khai bổ sung hồ sơ khai thuế đối với trường hợp làm tăng số tiền thuế phải nộp, giảm số tiền thuế được khấu trừ hoặc giảm số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn và bị xử phạt vi phạm hành chính về quản lý thuế đối với hành vi quy định tại Điều 142 và Điều 143 của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14;
+ Trường hợp người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế có sai, sót nếu khai bổ sung làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được khấu trừ, tăng số tiền thuế được miễn, giảm, hoàn thì thực hiện theo quy định về giải quyết khiếu nại về thuế.
4. Nguyên tắc khai bổ sung: Sai Đâu - Sửa Đấy (Vào PM HTKK -> Chọn tờ khai có sai sót -> Tìm đến lỗi sai và sửa thành đúng)
5. Phạt vi phạm:
- Nếu nộp hồ sơ kê khai bổ sung điều chỉnh trước khi CQT công bố quyết định thanh tra, kiểm tra tại DN:
+ DN tự phát hiện ra tờ khai thuế GTGT bị sai => Sau đó làm Đ/C – BS nộp lại BC đúng trước khi CQT công bố QĐ kiểm tra tại DN thì không bị phạt vi phạm hành chính.
+ Nhưng nếu việc Đ/C BS làm tăng số tiền thuế phải nộp thì sẽ bị phạt nộp chậm
- Nếu làm sai nhưng không tự giác Đ/C hoặc nộp tờ khai ĐC – BS sau khi CQT phát hiện ra khi kiểm tra sẽ bị phạt:
+ Trường hợp: khai sai, khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế, các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế: sẽ bị phạt từ 1.500.000 – 2.500.0000
Theo khoản 2 điều 12 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/12/2020.
+ Trường hợp: Kê khai sai có liên quan đến căn cứ tính thuế hoặc số tiền thuế nhưng không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp: sẽ bị phạt 5.000.000 – 8.000.0000
Theo khoản 3 điều 12 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP
+ Trường hợp: Khai sai => dẫn đến thiếu tiền thuế phải nộp thì bị phạt 20% số tiền thuế khai thiếu, phải nộp thêm
(Đây là trường hợp: Có căn cứ để KK (hóa đơn chứng từ hợp lý, hợp lệ) nhưng đưa số liệu vào tờ khai bị sai
Theo điều 16 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP 
Chi tiết các bạn xem tại đây: Phạt hành vi kê khai sai, làm sai tờ khai thuế
+ Trường hợp: Trốn thuế: Phạt 1 – 3 lần số thuế trốn
(Đây là trường hợp: Không có căn cứ để KK hoặc giả mạo thông tin (Hóa đơn giả, mua hóa đơn, sử dụng bất hợp phát hóa đơn). KK các Thông tin ko có thật)
Theo điều 17 của Nghị định 125/2020/NĐ-CP 
Theo điểm d, khoản 2, điều 138 của Luật quản lý thuế mới. 
Chi tiết các bạn xem tại đây: Mức phạt hành vi trốn thuế mới nhất

II. Cách thực hiện kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK

- Trước đây việc kê khai bổ sung thuế GTGT được thực hiện theo Khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC thì việc kê khai bổ sung được chia ra làm 2 trường hợp: Trong và ngoài hạn nộp tờ khai:
+ Nếu trong hạn nộp: thì các bạn chỉ cần làm và nộp lại là xong, không cần phải làm tờ khai bổ sung hay giải trình gì cả. CQT sẽ coi bản gửi cuối cùng là bản chính thức
+ Còn nếu ngoài thời hạn nộp tờ khai: Thì DN mới phải làm tờ khai bổ sung
- Nhưng hiện nay, việc thực hiện kê khai bổ sung thuế GTGT làm theo Luật quản lý thuế mới và NĐ 126/2020/NĐ-CP nên sau khi các bạn nộp tờ khai thuế lần đầu rồi mà phát hiện ra tờ khai thuế bị sai thì đã được nộp hồ sơ khai bổ sung rồi (Không cần phân biệt trong hay ngoài hạn nộp tờ khai nữa)
-> Nếu như các bạn vẫn để trạng thái là lần đầu để nộp lại thì hệ thông thuedientu sẽ không cho nộp và yêu cầu thực hiện nộp tờ khai bổ sung.

Trình tự thực hiện điều chỉnh - bổ sung:

- Bước 1: Chọn kỳ KK sai (tháng/quý bị sai)
- Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung
(Cứ đã gửi tờ khai lần đầu rồi mà muốn nộp lại thì phải chọn « « Bổ sung » » - Không phân biệt trong hay ngoài thời hạn nộp tờ khai)
- Bước 3: Tìm đến lỗi sai để sửa thành đúng (tìm đến chỉ tiêu liên quan và điều chỉnh: khai thừa thì trừ đi, khai thiếu thì cộng vào)
- Bước 4: Sau khi Đ/C số liệu về đúng ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”
- Bước 5: X/Đ kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”
Đây là mẫu tờ khai giải trình khai bổ sung - điều chỉnh:
Kết quả khai điều chỉnh thuế GTGT
Các bạn chỉ cần quan tâm đến kết quả giá trị chênh lệch giữa số điều chỉnh và số đã kê khai ở chi tiêu [40] và [43] như Kế Toán Thiên Ưng đã đánh dấu bên trên:
( giá trị ở trong ngoặc thể hiện giá trị âm)
Kết quả được xác định như sau:
* Nếu 43 dương: Tức là tăng số tiền thuế GTGT còn được KT
=> Cho số tiền P/S dương tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ hiện tại
(Kỳ hiện tại là Kỳ thực hiện làm tờ khai điều chỉnh bổ sung. Ví dụ: Ngày 15/5/2021 (quý 2), làm tờ khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế GTGT của Qúy 1 năm 2021 thì kỳ hiện tại là quý 2/2021)
* Nếu 43 âm: Tức là giảm số thuế GTGT còn được KT
=> Cho số tiền P/S âm tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 37 (điều chỉnh giảm) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ hiện tại 
* Nếu 40 dương: Tức là tăng số tiền thuế GTGT còn phải nộp
=> Phải mang số tiền P/S dương tại chỉ tiêu 40 đi nộp (Cùng với số tiền phạt chậm nộp)
* Nếu 40 âm: Tức là giảm số thuế GTGT còn phải nộp 
=> KT tự theo dõi số tiền PS âm tại chỉ tiêu 40 và bù trừ vào các kỳ sau khi P/S tiền thuế phải nộp
Lưu ý: số tiền phát sinh ở chỉ tiêu số 40 không được cho vào chỉ tiêu 37 hay 38 của kỳ hiện tại
- Bước 6: Ghi lý do điều chỉnh tại phần 2 (lý do khác) của mục C trên tờ "KHBS"
- Bước 7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng
Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung gồm có:
- Tờ khai thuế (01/GTGT) của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS
- Tài liệu kèm theo giải thích số liệu trong bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh (Nếu có)
 
Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng hướng dẫn điều chỉnh tờ khai thuế GTGT trong từng trường hợp cụ thể:
2.1. Bỏ sót hóa đơn đầu vào - đầu ra:
- Trường hợp 1: Bỏ sót hóa đơn GTGT đầu vào: Không thực hiện làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT của kỳ bị sót mà kê khai hóa đơn đầu vào bỏ sót đó vào kỳ phát hiện. Doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở.
Ví dụ: Công ty kế toán Thiên Ưng thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý:
Tháng 3/2021 (Qúy 1), phát hiện hóa đơn GTGT mua vào phát sinh ngày 15/12/2020 (Qúy 4/2020) chưa kê khai thì thực hiện kê khai bổ sung vào kỳ quý 3/2021 (kỳ phát hiện ra sót)
- Trường hợp 2: Bỏ sót hóa đơn GTGT đầu ra: đối với hóa đơn đầu ra thì phải kê khai vào đúng kỳ phát sinh đầu ra để thực hiện nộp thuế nên khi phát hiện ra sót hóa đơn đầu ra => doanh nghiệp phải làm tờ khai điều chỉnh bổ sung
Ví dụ: Tháng 2/2021 Công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện hóa đơn GTGT đầu ra phát sinh ngày 25/11/2020 chưa kê khai vào tờ khai thuế GTGT của quý 4/2020 thì Công ty kế toán Thiên Ưng phải làm hồ sơ khai bổ sung, Điều chỉnh tờ khai thuế GTGT của quý 4/2020 (Phải điều chỉnh tăng đầu ra vào tờ khai của quý 4)
2.2. Điều chỉnh tăng / giảm số thuế GTGT được khấu trừ và thuế GTGT phải nộp
Ví dụ: 
Ngày 17/4/2021, Công ty Kế Toán Thiên Ưng thực hiện kê khai nộp báo cáo thuế lần đầu như sau:
Tờ khai thuế GTGT Qúy 1/2021 đã nộp lần đầu
 
Ngày 21/04/2021, công ty kế toán Thiên Ưng đã nộp số tiền thuế 1.500.000 phát sinh tại chỉ tiêu 40 trên tờ khai vào ngân sách nhà nước.
Ngày 10/05/2021, công ty kế toán Thiên Ưng phát hiện ra tờ khai thuế GTGT của quý 1/2021 có các sai sót sau:
1. Gõ nhầm số liệu đầu vào:
Chỉ têu Số đã đưa sai vào tờ khai Q1/2021 Số đúng
23 45.000.000 54.000.000
24 4.500.000 5.400.000
25 4.500.000 5.400.000
2. Kê khai thừa 1 hóa đơn đầu ra của kỳ sau (phát sinh ngày 2/4/2021 -> Thuộc quý 2/2021)
Doanh thu: 10.000.000 và thuế GTGT 10% là 1.000.000
Xác định
Chỉ têu Số đã đưa sai vào tờ khai Q1/2021 Số đúng
32 60.000.0000 50.000.0000
33 6.000.000 5.000.000

Nên, ngày 10/05/2021, công ty kế toán Thiên Ưng làm tờ khai điều chỉnh thuế GTGT như sau:
- Bước 1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 1 năm 2021
- Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 1)
- Bước 3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
Tờ khai bổ sung thuế GTGT
- Bước 4: Sau khi Đ/C số liệu về đúng ấn “Tổng hợp KHBS” hoặc “ghi”
Bước 5: X/Đ kết quả điều chỉnh trên tờ khai giải trình bổ sung “KHBS”
Biên bản giải trình khai bổ sung KHBS
Kết quả được xác định như sau:
* Vì chỉ tiêu 43 ra dương: 400.000 (Tức là tăng số tiền thuế GTGT còn được KT)
=> Cho số tiền 400.000 tại chỉ tiêu 43 của tờ “KHBS” vào chỉ tiêu 38 (điều chỉnh tăng) trên tờ khai thuế GTGT 01/GTGT của kỳ quý 2/2021
* Vì chỉ tiêu 40 ra âm: 1.500.000 (Tức là giảm số thuế GTGT còn phải nộp)
=> Kế Toán tự theo dõi số tiền 1.500.000 tại chỉ tiêu 40 và bù trừ vào các kỳ sau khi P/S tiền thuế phải nộp
Ví dụ: Qúy 2/2021, Kê khai ra phải nộp thuế GTGT là 2.000.000 thì chỉ cần nộp 500.000 thôi (bù trừ 1,5tr tại chỉ 40 âm vào kỳ này)
- Bước 6: Ghi lý do điều chỉnh trên tờ "KHBS"
- Bước 7: Kết xuất XML và gửi tờ khai BS qua mạng
Hồ sơ khai điều chỉnh bổ sung gồm có:
- Tờ khai thuế (01/GTGT) của kỳ tính thuế bị sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh;
- Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS

2.3. Điều chỉnh nhiều lần cho 1 kỳ kê khai thuế.
Khi kê khai bổ sung lần 1, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai lần đầu. Khi kê khai bổ sung lần 2, số đối chiếu là số l iệu trên tờ khai bổ sung lần 1. Khi kê khai bổ sung lần 3, số đối chiếu là số liệu trên tờ khai bổ sung lần 2… 
Ví dụ: Tại kỳ kê khai Qúy 1 năm 2021
- Ngày 5/4/2021, thực hiện kê khai lần đầu:
Chỉ tiêu 32= 100.000.000
Chỉ tiêu 33= 10.000.000
- Ngày 10/4/2021, phát hiện ra sai sót là kê thừa 1 hóa đơn xóa bỏ (Hóa đơn viết sai): doanh thu 10.000.000 và tiền thuế GTGT 10% là 1.000.000 => Thực hiện làm tờ khai bổ sung lần 1 như sau:
+ Bước 1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 1 năm 2021
+ Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 1)
+ Bước 3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
Chỉ tiêu 32= 90.000.000
Chỉ tiêu 33= 9.000.000
- Ngày 8/5/2021, phát hiện ra sai sót là kê sót 1 hóa đơn: doanh thu 20.000.000 và tiền thuế GTGT 10% là 2.000.000 => Thực hiện làm tờ khai bổ sung lần 2 như sau:
+ Bước 1: Chọn kỳ KK sai: Qúy 1 năm 2021
+ Bước 2: Chọn trạng thái tờ khai: Bổ sung (lần 2)
+ Bước 3: Tìm đến lỗi sai trên tờ khai 01/GTGT để sửa thành đúng:
Chỉ tiêu 32= 110.000.000
Chỉ tiêu 33= 11.000.000
Các bạn cứ hiểu rằng: Chúng ta cần đưa số liệu của tờ khai thuế GTGT về SỐ ĐÚNG

Để không còn gặp phải sai sót khi kê khai thuế, Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm: Cách kê khai thuế giá trị gia tăng

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 161 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%...
Hướng dẫn cách kê khai thuế đối với các hóa đơn: không chịu thuế GTGT, không phải kê khai nộp thuế, thuế suất ...
Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 2018 hiện nay. Các bạn vào tải phần...
Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017
Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phư...
Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại trên tờ khai thuế GTGT theo Công văn 4943/TCT-KK Ngày 23/11...
Thanh toán quá hạn trên hợp đồng có được khấu trừ thuế GTGT không?
Mua hàng chưa thanh toán có được khấu trừ thuế GTGT không? Thanh toán trả chậm quá hạn sau thời hạn của hợp đồ...
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ
Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gi tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ theo luật thuế GTGT mới nhất được quy địn...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 154
Tổng truy cập: 109.634.333

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 -

02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Khóa Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Khóa Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại