Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu và cách làm bảng kê mua vào 01-2/GTGT trên Excel mới nhất 2024

Mẫu bảng kê mua vào 01-2/GTGT trên Excel mới nhất năm 2024

1. Mẫu bảng kê mua vào 01-2/GTGT trên Excel mới nhất 
Mẫu bảng kê mua vào mới nhất 2024

2. Cách làm bảng kê hoá đơn - chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào: 

2. 1. Căn cứ để lập bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào:
- Căn cứ để lập bảng kê h
àng hoá dịch vụ mua vào:

+ Hóa đơn GTGT đủ điều kiện khấu trừ (Bao gồm cả hóa đơn bỏ sót của các kỳ trước vì DN được KK khấu trừ trước khi CQT công bố QĐ kiểm tra tại DN). 
Về điều kiện được khấu các bạn xem tại đây:
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất
+ Chứng từ, biên lai nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu của HHDV mua vào trong kỳ tính thuế.
+ Chứng từ nộp thay thuế GTGT cho nhà thầu nước ngoài.
- Không kê khai lên bảng kê 01-2/GTGT các hoá đơn:
+ Hoá đơn bán hàng (HĐ mua của các công ty kê khai tính thuế theo PP trực tiếp)
+ Hoá đơn GTGT không đủ điều kiện khấu trừ theo quy định của thuế GTGT.
+ Hoá đơn không chịu thuế GTGT.
+ Hóa đơn khác kỳ (Hóa đơn đầu vào bỏ sót của các kỳ trước phải làm kê khai điều chỉnh bổ sung vào kỳ phát sinh hóa đơn đó. Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách kê khai hóa đơn đầu vào bị bỏ sót )
+ Hóa đơn điều chỉnh hóa đơn thay thế cho các hóa đơn của kỳ trước có sai sót
(Thuế GTGT của kỳ nào thì kê khai vào kỳ đó => Hóa đơn điều chỉnh/hóa đơn thay thế khác kỳ với hóa đơn gốc có sai sót thì phải 
làm kê khai điều chỉnh bổ sung vào kỳ có hóa đơn sai sót đó)
Ví dụ: Công ty Thiên Ưng thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý
Ngày 10/05/2024 (quý 2/2024), nhận hóa đơn đầu vào là hóa đơn điều chỉnh số 00000245 lập ngày 10/05/2024 (Đây là hóa đơn điều chỉnh cho hóa đơn gốc số 00000213 lập ngày 25/03/2024 (quý 1/2024)) => Hóa đơn điều chỉnh (lập vào quý 2) và hóa đơn gốc (lập vào quý 1) đang khác kỳ nên:
=> Không kê khai hóa đơn điều chỉnh số 
00000245 lập ngày 10/05/2024 vào kỳ phát sinh hóa đơn điều chỉnh (quý 2/2024), mà phải dùng hóa đơn điều chỉnh này để kê khai điều chỉnh bổ sung cho tờ khai thuế GTGT của kỳ quý 1/2024 (kỳ phát sinh hóa đơn gốc có sai sót (hóa đơn bị điều chỉnh))

 
2.2. Cách kê khai chứng từ trên bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào: 
Nhìn vào mẫu 01-2/GTGT chúng ta thấy có 2 dòng:
-   Hàng hoá, dịch vụ
dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế:
Mục này để kê các hoá đơn - chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thuế. Trong kỳ có bao nhiêu hoá đơn - chứng từ đủ điều kiện khấu trừ thì các bạn đưa hết vào đây.

-   Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế:
Mục này để kê các hoá đơn - dịch vụ mua vào để dung chung cho hoạt động sản xuất kinh doanh chịu thuế và không chịu thuế. Chỉ kê khai vào mục này khi công ty các bạn vừa kinh doanh các mặt hàng chịu thuế vừa kinh doanh các mặt hàng không chịu thuế.  

Theo Khoản 9 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì: 
 Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được. 
Cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT hàng tháng/quý tạm phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ, tài sản cố định mua vào được khấu trừ trong tháng/quý, cuối năm cơ sở kinh doanh thực hiện tính phân bổ số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của năm để kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào đã tạm phân bổ khấu trừ theo tháng/quý.
Công thức phân bổ:
Thuế GTGT Đầu vào
được khấu trừ
=  
 
Thuế GTGT đầu vào dùng chung
-----------------------------------------------------
  X Doanh thu chịu thuế
Tổng doanh thu
(DT chịu thuế + DT không chịu thuế)
 

Sau đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cụ thể từng chỉ tiêu trên bảng kê:
+ Cột 2 "Số hóa đơn": Ghi số hóa đơn trên hóa đơn GTGT đầu vào
+ Cột 3 " Ngày, tháng, năm lập hóa đơn": Ghi ngày tháng trên hóa đơn GTGT đầu vào
+ Cột 4 "Tên người bán": Ghi tên công ty bán hàng trên hóa đơn đầu vào
+ Cột 5 "Mã số thuế người bán": Ghi mã số thuế của công ty bán trên HĐ ĐV
+ Cột 6 "Giá trị HH-DV mua vào": Ghi số tiền tại dòng cộng tiền hàng trên HĐ ĐV
+ Cột 7 "Tổng số tiền thuế GTGT đầu vào": Ghi số tiền thuế GTGT trên HĐ ĐV
+ Cột 8 "Số thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ": Ghi số tiền thuế GTGT đầu vào được khấu trừ
Chú ý:
- Thông thường cột 7 sẽ bằng cột 8. Nhưng nếu hóa đơn đó có phần thuế GTGT đầu vào không đủ điều kiện khấu trừ thì khi đó cột 8 sẽ nhỏ hơn cột 7
Ví dụ: Hóa đơn GTGT đầu vào có giá trị: 22 triệu. 
Trong đó, thanh toán 50% bằng chuyển khoản (11 triệu), còn 50% còn lại thanh toán bằng tiền mặt (11 trệu) thì:
+ Cột 7 = 2 triệu
+ Cột 8 = 1 triệu
-     Đối với hóa đơn mua vào là HĐ điều chỉnh giảm cho các hóa đơn đã mua vào trước đó thì ghi số giá trị âm bằng cách đặt dấu trừ đằng trước giá trị hàng hoá và tiền thuế.

Các bạn muốn tải mẫu bảng kê mua vào 01-2/GTGT trên Excel về tham khảo thì có thể để lại mail bằng comment phía cuối bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ ketoanthienung@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn tham khảo

Mời các bạn xem và tải thêm: Mẫu bảng kê bán ra 01-1/GTGT trên Excel


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 80 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%...
Hướng dẫn cách kê khai thuế đối với các hóa đơn: không chịu thuế GTGT, không phải kê khai nộp thuế, thuế suất ...
Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 2018 hiện nay. Các bạn vào tải phần...
Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017
Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phư...
Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại trên tờ khai thuế GTGT theo Công văn 4943/TCT-KK Ngày 23/11...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu theo phụ lục của thông tư 219/2013/TT-BTC ...
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh THUẾ GTGT - Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/201...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 116
Tổng truy cập: 126.803.548

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại