Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 2023

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp trên phần mềm HTKK

Trình tự kê khai được thực hiện như sau:
Bước 1: Đăng nhập vào phần mềm HTKK:
Vào phần mềm HTKK mới nhất hiện nay gõ mã số thuế để đăng nhập vào phần mềm HTKK
Đăng nhập vào phần mềm HTKK
Bước 2: Lựa chọn tờ khai
Kê Khai thuế GTGT theo PP trực tiếp
Tại phần kê khai thuế GTGT có 2 loại tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp
- Tờ khai GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)(TT80/2021): Đây là tờ khai thuế dành cho các doanh nghiệp mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý
- Tờ khai thuế GTGT (04/GTGT)(TT80/2021): Đây là tờ khai thuế GTGT dành cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu
=> Nếu doanh nghiệp các bạn không kinh doanh mua bán chế tác vàng, bạc, đá quý thì các bạn bấm chọn: Tờ khai thuế GTGT (04/GTGT)(TT80/2021)
Bước 3: Chọn kỳ tính thuế:
Sau khi các bạn bấm chọn tờ khai, phần mềm sẽ hiện thị ra 
Chọn kỳ kê khai thuế GTGT theo PP trực tiếp
Tại bảng chọn kỳ tính tháng đang hiện thị ra 3 ô để các bạn tích chọn phù hợp:
- Khai thuế giá trị gia tăng theo quý áp dụng đối với:
+ Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống thì được khai thuế giá trị gia tăng theo quý. 
+ Doanh nghiệp mới thành lập
=> Lưu ý: Đối với các công ty đủ điều kiện kê khai thuế GTGT theo quý thì được quyền lựa chọn kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc theo quý
- Khai thuế giá trị gia tăng theo tháng áp dụng đối với:
+ Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng.
+ Doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống nhưng lựa chọn khai thuế giá trị gia tăng theo tháng. 
Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách xác định kỳ kê khai thuế GTGT
=> Các bạn lựa chọn kỳ kê khai đúng với tình hình của doanh nghiệp của mình
Nếu trong kỳ kê khai, doanh nghiệp có phát sinh việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được giảm thuế GTGT thì chọn thêm phụ lục “PL 101/2023/QH15" để kê khai các mặt hàng được giảm thuế GTGT đó vào phụ lục “PL 101/2023/QH15”

Chọn xong các bạn ấn "Đồng ý" để vào giao diện của tờ khai:
Tờ khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Bước 4: Làm phụ lục giảm thuế GTGT "PL 101/2023/QH15" (Nếu có)

Nếu trong kỳ kê khai, doanh nghiệp có phát sinh việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được giảm thuế GTGT thì sẽ làm phụ lục “PL 101/2023/QH15” trước để phần mềm tự động tổng hợp, cấn trừ lên trên tờ khai thuế GTGT mẫu 04/GTGT

Kê khai giảm thuế GTGT

Bước 5: Làm tờ khai thuế GTGT trực tiếp mẫu 04/GTGT

Nhìn vào ảnh tờ khai thuế GTGT theo PP trực tiếp trên doanh thu bên trên chung ta thấy:
Thuế GTGT phải nộp = Doanh thu chịu thuế X Tỷ lệ GTGT
 
Tờ khai 04/GTGT có 4 nhóm ngành nghề Tương ứng với
4 mức tỷ lệ GTGT
- Phân phối, cung cấp hàng hóa:
1%
- Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 5%
- Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu:  3%
- Hoạt động kinh doanh khác:  2%
Nhiệm vụ của các bạn là phải xác định được doanh thu để đưa vào từng cột, từng dòng tương ứng trên tờ khai:
+ Nếu trong kỳ các bạn có doanh thu bán hàng hóa không chịu thuế hoặc chịu thuế suất 0% thì các bạn đưa số tiền doanh thu đó vào cột 3 - Doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế suất 0% và không chịu thuế
+ Doanh thu của các hàng dịch vụ chịu thuế còn lại các bạn đưa vào cột 4 - Doanh thu hàng hóa dịch vụ chịu thuế.

* Cách xác định doanh thu như sau:
Doanh thu để tính thuế GTGT là tổng số tiền bán hàng hóa, dịch vụ thực tế ghi trên hóa đơn bán hàng đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT bao gồm các khoản phụ thu, phí thu thêm mà cơ sở kinh doanh được hưởng.
Trường hợp cơ sở kinh doanh có doanh thu bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT và doanh thu hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu thì không áp dụng tỷ lệ (%) trên doanh thu đối với doanh thu này.
Ví dụ: Công ty TNHH A là doanh nghiệp kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Công ty TNHH A có doanh thu phát sinh từ hoạt động bán phần mềm máy tính và dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp thì Công ty TNHH A không phải nộp thuế GTGT theo tỷ lệ (%) trên doanh thu từ hoạt động bán phần mềm máy tính (do phần mềm máy tính thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT) và phải kê khai, nộp thuế GTGT theo tỷ lệ 5% trên doanh thu từ dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp.
Cơ sở kinh doanh nhiều ngành nghề có mức tỷ lệ khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng nhóm ngành nghề tương ứng với các mức tỷ lệ theo quy định; trường hợp người nộp thuế không xác định được doanh thu theo từng nhóm ngành nghề hoặc trong một hợp đồng kinh doanh trọn gói bao gồm các hoạt động tại nhiều nhóm tỷ lệ khác nhau mà không tách được thì sẽ áp dụng mức tỷ lệ cao nhất của nhóm ngành nghề mà cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Hiện nay trên phần mềm HTKK không còn phụ lục 04-1/GTGT - bảng kê HH-DV bán ra nữa, nên không có nơi để các bạn kê khai trực tiếp các hóa đơn bán ra trong kỳ lên phần mềm HTKK
-> do đó các bạn kế toán cần tổng hợp số liệu vào bảng kê Excel
=> Sau đó dùng số liệu để đưa vào tờ khai thuế GTGT trên phần mềm HTKK
- Căn cứ vào hóa đơn bán hàng đã xuất ra trong  kỳ các lập bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu dưới đây:
Bảng kê hóa đơn bán ra trong kỳ
 
Để làm được Bảng kê trên thì nhiệm vụ của các bạn là phải xác định đúng tỷ lệ % thuế suất theo ngành nghề mặt hàng kinh doanh của Doanh nghiệp mình theo các mức tỷ lệ hướng dẫn ở trên.
+ Chỉ tiêu “Ngày, tháng, năm lập hóa đơn” kê khai vào cột “Ngày, tháng, năm phát hành”
+ Chỉ tiêu “Doanh thu” kê khai vào cột “Doanh số bán”
Các bạn chỉ cần xác định đúng mức tỷ lệ thuế suất của mặt hàng công ty mình kinh doanh để nhập vào bảng kê là xong.
Tại cuối thông tư 219/2013/TT-BTC có ban hành thêm 1 phụ lục Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu để hướng dẫn các bạn xác định ngành nghề của công ty mình.
Chi tiết các bạn xem tại đây:

Sau khi các bạn hoàn thiện bảng kê hóa đơn hàng hóa - dịch vụ bán ra
=> Các bạn tiếp hành đưa tổng số tiền ở cột doanh thu từ bảng kê vào tờ khai 04/GTGT trên phần mềm HTKK theo đúng mức tỷ lệ % hoặc nhóm ngành

Bước 5: Kết xuất tờ khai và nộp qua mạng
Các bạn Bấm vào "Kết Xuất" -> Chọn "Kết xuất XML" để nộp qua mạng
Chi tiết về cách nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng các bạn xem tại đây:
Hạn nộp tờ khai:
+ Nếu công ty bạn khai thuế GTGT theo tháng: Chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.
+ Nếu công ty bạn khai thuế GTGT theo quý: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo
Ví dụ: Thời hạn nộp tờ khai của quý 3 năm 2023 => chậm nhất là ngày 31/10/2023
 
Bước 6: Xác định số tiền thuế GTGT phải nộp trong kỳ
Số tiền xuất hiện ở chỉ tiêu [33] : Tổng số thuế GTGT phải nộp trên tờ khai 04/GTGT Chính là số tiền mà các bạn phải mang đi nộp vào NSNN.
Hạn nộp tiền giống với thời hạn nộp tờ khai.


Chi tiết về cách nộp tiền thuế GTGT qua mạng các bạn xem tại đây:

Cách lập giấy nộp tiền thuế điện tử qua mạng


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 718 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%...
Hướng dẫn cách kê khai thuế đối với các hóa đơn: không chịu thuế GTGT, không phải kê khai nộp thuế, thuế suất ...
Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 2018 hiện nay. Các bạn vào tải phần...
Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017
Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phư...
Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại trên tờ khai thuế GTGT theo Công văn 4943/TCT-KK Ngày 23/11...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu theo phụ lục của thông tư 219/2013/TT-BTC ...
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh THUẾ GTGT - Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/201...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 86
Tổng truy cập: 124.873.527

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại