Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Hóa đơn giấy
Kế Toán Thiên Ưng
Xử lý hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua 2021

Hướng dẫn cách xử lý khi hóa đơn có sai sót về tên công ty, địa chỉ người mua hàng 

1. Trường hợp: Hóa đơn sai tên công ty hoặc sai địa chỉ nhưng ghi đúng mã số thuế:
Theo hướng dẫn tại khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:
Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.
=> Vậy là: Cách xử lý đối với hóa đơn đã lập mà có ghi sai tên công ty, địa chỉ người mua thì các bạn không cần phân biệt hóa đơn đó đã kê khai thuế hay chưa kê khai thuế. 
Hai bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn (ký đóng dấu, mỗi bên giữ 1 bản, kẹp cùng với hóa đơn đã viết sai tên công ty hoặc địa chỉ người mua trước đó để giải trình khi cơ quan thuế có yêu cầu)
Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ cung cấp các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn để các bạn tham khảo:

* Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai tên công ty người mua:
Ví dụ:
- Ngày 01/3/2021, công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn bán hàng số 0002356, ký hiệu TU/21P công ty TNHH Thành An Nguyễn
Trên hóa đơn ghi thông tin người mua hàng như sau:
+ Tên đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Thành An
+ Mã số thuế: 0106325645
- Ngày 03/03/2021, công ty TNHH Thành An Nguyễn phát hiện ra hóa đơn số 0002356, ký hiệu TU/21P đã nhận ngày 01/03/2021 bị sai tên công ty (các chỉ tiêu còn lại đều ghi đúng)
=> Vì đây là trường hợp ghi sai tên công ty nhưng đúng mã số thuế người mua nên 2 bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------
BIÊN BẢN ĐIỀU CHỈNH HÓA ĐƠN 
(Số 01/TU-TAN)
  • Căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2018
  • Căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế GTGT, quản lý thuế và sửa đổi một số điều về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ
Hôm nay, ngày 03 tháng 03 năm 2021 hai bên chúng tôi gồm có:
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ƯNG   
Mã số thuế : 0106208569                                                                                           
Địa chỉ : Số 19 Đường Nguyễn Trãi, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Đại diện: Ông Hoàng Trung Thật    Chức vụ: Giám đốc                                        
Đơn vị mua hàng: CÔNG TY TNHH THÀNH AN NGUYỄN
Mã số thuế : 0106325645                                                                                          
Địa chỉ : Số 31, đường Cầu Giấy, P. Quan Hoa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội  
Đại diện: Ông Trần Văn An    Chức vụ: Giám đốc
Sau khi kiểm tra lại thông  tin về tên công ty của công ty TNHH Thành An Nguyễn (bên mua) đã ghi tại hóa đơn số 0002356, ký hiệu TU/21P ngày 01/03/2021 so giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty TNHH Thành An Nguyễn được sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23/09/2018
Chúng tôi xác nhận:
Hóa đơn đã ghi sai tên công ty của người mua nhưng ghi đúng mã số thuế của người mua
Nên căn cứ vào khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của bộ tài chính
Chúng tôi điều chỉnh nội dung thông tin về tên công ty người mua trên hóa đơn đã lập số 0002356, ký hiệu TU/21P ngày 01/03/2021 như sau:
1. Nội dung đã ghi sai: 
Tên đơn vị: Công ty TNHH Nguyễn Thành An
2. Nội dung điều chỉnh:
Tên đơn vị: Công ty TNHH Thành An Nguyễn

- Biên bản này được lập thành 2 bản, mỗi bên giữ một bản lưu trữ cùng hóa đơn đã viết sai số 0002356, ký hiệu TU/21P ngày 01/03/2021.

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

 
ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Công ty Kế Toán Thiên Ưng xin được chia sẻ thêm một vài thông tin liên quan đến tên công ty người mua trên hóa đơn:
Trường hợp tên người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như:
 "Cổ phần" là "CP", "Trách nhiệm Hữu hạn" thành "TNHH", "khu công nghiệp" thành "KCN", "sản xuất" thành "SX", "Chi nhánh" thành "CN"…
(Theo khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)
* Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai địa chỉ người mua:
Ví dụ: 
- Ngày 01/02/2021, công ty Thiên Ưng xuất hóa đơn bán hàng số 0002301, ký hiệu TU/21P công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh
Trên hóa đơn ghi thông tin người mua hàng như sau:
+ Tên đơn vị: công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh
+ Địa chỉ: số 96 đường Định Công, Phường Phương Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
+ Mã số thuế: 0106235425
- Ngày 05/3/2021, công ty TNHH Dịch Vụ Ngọn Lửa Xanh phát hiện ra hóa đơn số 0002301, ký hiệu TU/20P đã nhận ngày 01/02/2021 bị sai địa chỉ người mua (sai quận) (các chỉ tiêu còn lại đều ghi đúng)
=> Vì đây là trường hợp ghi sai địa chỉ người mua nhưng đúng mã số thuế người mua nên 2 bên chỉ cần lập biên bản điều chỉnh hóa đơn như sau:
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn sai tên công ty, địa chỉ
 
Công ty Kế Toán Thiên Ưng xin được chia sẻ thêm một vài thông tin liên quan đến tiêu thức: địa chỉ người mua trên hóa đơn:
Trường hợp địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: "Phường" thành "P"; "Quận" thành "Q", "Thành phố" thành "TP", "Việt Nam" thành "VN" 
nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.
(Theo khoản 7 điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC)

2. Trường hợp: Hóa đơn sai tên công ty hoặc sai địa chỉ nhưng ghi sai cả mã số thuế:

Đối với trường hợp này, thì ngoài việc lập biên bản điều chỉnh cho các sai sót trên hóa đơn thì người bán còn phải xuất hóa đơn điều chỉnh cho các sai sót đó.
Chi tiết các bạn tham khảo tại đây:

1. Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn mới nhất
2. Cách lập hóa đơn điều chỉnh mã số thuế


Các bạn muốn lấy các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai tên công ty, địa chỉ người mua trên đây về tham khảo
thì có thể để lại mail bằng comment cuối bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn!
CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT!

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 26 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT
Quy định về các nội dung bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn
Các loại - Hình thức hóa đơn tài chính hiện nay
Các loại và hình thức hóa đơn tài chính hiện nay đang được quy định tại thông tư 39/2014/TT - BTC và được sửa ...
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng
Cách làm Mẫu: TB01/AC Thông báo phát hành hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/...
Những điều cần biết về hóa đơn giá trị gia tăng (hóa đơn đỏ)
Tìm hiểu về nội dung ghi trên hóa đơn GTGT: tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, mẫu số hóa đơn, liên hóa đơn...
Cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng
Hướng dẫn cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng nhân viên và khách hàng dịp lễ tết không th...
Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn viết sai mới nhất 2021
Tổng hợp các mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn 2021 mới nhất khi viết sai nội dung của hóa đơn như viết sai số t...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 64
Tổng truy cập: 126.804.277

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại