Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2019

Hướng dẫn cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu tờ khai mới nhất năm 2019 hiện nay

Sau khi doanh nghiệp nhận đủ hồ sơ đăng ký người phụ thuộc từ người lao động (gồm có: giấy ủy quyền và Giấy khai sinh hoặc Thẻ căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân)
=> Thì doanh nghiệp tiến hành làm tờ khai đăng ký NPT tại 1 trong 2 phần mềm: Phần mềm HTKK hoặc phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (3.3.1) 
(Trên cả 2 phần mềm này đều có mẫu giống nhau (Mẫu 02TH) và cách làm tờ khai cũng giống nhau)

Dưới đây, Công ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc trên phần mềm hỗ trợ quyết toán thuế TNCN (3.3.1)

Tờ khai đăng ký người phụ thuộc

Mục 1 - Mã số thuế: điền MST của công ty
Mục 2 - Kỳ tính thuế: điền năm thực hiện đăng ký NPT
Mục 3 - Đống ý: Ấn đồng ý để phần mềm cập nhật thông tin xuống tờ khai
Mục 4 - Thông tin doanh nghiệp: Các bạn điền thông tin theo giấy phép đăng ký kinh doanh
Mục 5: Cơ quan thuế: Các bạn chọn cơ quan thuế quản lý của doanh nghiệp mình.
 
Nội dung tờ khai đăng ký người phụ thuộc:
Cách làm tờ khai đăng ký NPT

Trong tờ khai đăng ký người phụ thuộc có 2 phần:
- Phần I: Đăng ký cấp mã số thuế cho người phụ thuộc: Các bạn chọn Phần I để điền thông tin nếu thực hiện đăng ký NPT cho đối tượng người phụ thuộc được đăng ký lần đầu hoặc người phụ thuộc chưa có Mã Số Thuế Người Phụ Thuộc (Đăng ký vào mục này để cơ quan thuế cấp mã số thuế NPT)
- Phần II: Đăng ký thay đổi người phụ thuộc: Các bạn chọn Phần II để điền thông tin khi:
+ Đăng ký thay đổi thời gian tính giảm trừ: thay đổi tháng bắt đầu tính giảm trừ hoặc xác định tháng kết thúc giảm trừ.
+ Đăng ký chuyển đổi người phụ thuộc (ví dụ chuyển từ vợ sang chồng)
+ Đăng ký thay đổi thông tin cá nhân của người phụ thuộc (ví dụ thông tin trên giấy khai sinh)
Cách khai thông tin cụ thể tại từng cột như sau:
Cột "Họ và tên người nộp thuế": Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của từng cá nhân đăng ký tính giảm trừ người phụ thuộc tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập.
Cột "Mã số thuế của người nộp thuế": Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của cá nhân theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp. Trường hợp không có thì bỏ trống.
Cột "Họ và tên người phụ thuộc": Ghi rõ ràng, đầy đủ họ và tên của người phụ thuộc.
Cột "Ngày sinh của người phụ thuộc": Ghi rõ ràng, đầy đủ ngày, tháng, năm sinh của người phụ thuộc. 
Lưu ý: Trường hợp thông tin NPT chỉ có năm sinh nhưng không có ngày, tháng thì lấy ngày 01 tháng 01 nhập vào chỉ tiêu “Ngày sinh người phụ thuộc” (01/01/năm sinh)
Cột "Mã số thuế của người phụ thuộc:
+ Cột này ở phần I: Không ghi được. Vì chưa có nên mới làm vào phần I này.
+ Còn Phần II: Ghi rõ ràng, đầy đủ mã số thuế của người phụ thuộc theo Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế/Thông báo mã số thuế Người phụ thuộc hoặc Thẻ mã số thuế do cơ quan thuế cấp. Trường hợp không có thì bỏ trống.
Cột "Quốc tịch người phụ thuộc": Chọn quốc tịch của người phụ thuộc theo nút tam giác
Cột "Số CMND/Hộ chiếu của người phụ thuộc": Ghi rõ ràng, đầy đủ số CMND của người phụ thuộc với quốc tịch Việt Nam hoặc số Hộ chiếu của người phụ thuộc với quốc tịch khác Việt Nam.
(Chưa có thì bỏ trống)
Cột "Quan hệ với người nộp thuế": Chọn Quan hệ với người nộp thuế theo nút tam giác
Phần: Thông tin trên giấy khai sinh của người phụ thuộc (Nếu người phụ thuộc không có MST, CMND và họ chiếu) -> Căn cứ vào giấy khai sinh các bạn đưa thông tin vào đây.
Cột "Từ tháng": Ghi theo tháng thực tế phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng kể cả trường hợp đăng ký sau thời điểm phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng.
Cột "Đến tháng": Tháng thực tế kết thúc nghĩa vụ nuôi dưỡng. Trường hợp không xác định được thời điểm kết thúc thì bỏ trống.
Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh

Sau đây, công ty Kế Toán Thiên Ưng sẽ lấy một vài ví dụ để hướng dẫn các bạn xác định thời gian tính giảm trừ tại 2 cột "Từ tháng" và "Đến tháng"
Ví dụ 1:  Nguyễn Thị Minh sinh bé vào tháng 1/2019 (Đây là thời điểm (tháng) phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng) nhưng đến tháng 7 năm 2019 chị Minh mới đi làm trở lại sau sinh và thực hiện đăng ký NPT là con nhỏ này vào tháng 7/2019 thì tại cột "Từ tháng" ghi là: 01/2019
Còn cột "Đến tháng" sẽ bỏ trống vì chưa xác định được thời điểm kết thúc
(Vì đây là đăng ký lần đầu nên sẽ đưa thông tin vào phần I - đăng ký cấp MST)
Khi tính giảm trừ:
+ Các tháng trong năm (được tính từ khi đăng ký): Tính từ tháng 7/2019
+ Khi quyết toán (được tính từ khi phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng): Tính từ tháng 1/2019
Ví dụ 2: Vợ chồng anh Bình và chị Thanh có chung 1 người phụ thuộc là con trai sinh vào ngày 15/02/2018
- Tại năm 2018, 2 vợ chồng thỏa thuận để anh Bình lấy giảm trừ
+ Tháng 2/2018: anh Bình đăng ký người phụ thuộc:
+/ Thông tin sẽ được ghi tại phần I - Đăng ký cấp MST
+/ Cột "Từ tháng" ghi: 02/2018
+/ Cột "Đến tháng": bỏ trống
- Tháng 1/2019, 2 vợ chồng thỏa thuận lại: chuyển người phụ thuộc là con từ chồng (Anh Bình) sang cho vợ (chị Thanh) bắt đầu từ tháng 1/2019:
* Anh Bình cần làm thủ tục: Báo giảm người phụ thuộc:
+/ Thông tin sẽ được ghi tại phần II - Đăng ký thay đổi về NPT
+/ Cột "Từ tháng" ghi: 02/2018
+/ Cột "Đến tháng": 12/2018
* Chị Thanh cần làm thủ tục: báo tăng người phụ thuộc:
+/ Thông tin sẽ được ghi tại phần II - Đăng ký thay đổi về NPT
+/ Cột "Từ tháng" ghi: 01/2019
+/ Cột "Đến tháng": bỏ trống
(Lưu ý: trong 1 năm tính thuế 1 người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ cho 1 người nộp thuế - tức là 1 người con không được mấy tháng giảm cho chồng, mấy tháng giảm cho vợ mà phải đăng ký tính giảm trừ theo năm)
Ví dụ 3: Trần Văn Thành, có người phụ thuộc là mẹ (ngoài độ tuổi lao động (mẹ đang 75 tuổi) và không có thu nhập)
- Năm 2018, Thu nhập chịu thuế của anh Thành chỉ có 7 triệu/tháng (thấp hơn 9 triệu) nên chỉ cần giảm trừ bản thân 9 triệu/tháng là đã không phải đóng thuế TNCN rồi -> anh Thành chưa cần đăng ký NPT.
- Năm 2019, Vào tháng 1/2019, anh Thành được thưởng tiền tết âm lịch là 10 triệu làm cho tổng thu nhập chịu thuế của anh Thành bằng 17 triệu (>9 triệu), anh Thành cần tiến hành đăng ký NPT để lấy giảm trừ
+/ Thông tin sẽ được ghi tại phần I - Đăng ký cấp MST (Vì mẹ anh thành chưa có MST NPT)
+/ Cột "Từ tháng" ghi: ghi là 01/2019
+/ Cột "Đến tháng": bỏ trống

Để hiểu thêm về Người Phụ Thuộc, Công Ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm bài viết: Điều kiện đăng ký người phụ thuộc tính giảm trừ gia cảnh

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 4 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Hướng dẫn hồ sơ - thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu CTT25/AC - Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Mẫu CTT25/AC là mẫu Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2015 là mẫu biểu được ban hành t...
Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân
Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại...
Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân khi đăng ký mã số thuế TNCN
Phụ cấp XĂNG XE, chi phí đi lại có được Miễn thuế thu nhập cá nhân không?
Quy định về: tiền Phụ cấp xăng xe có bị tính thuế TNCN không? Chi phí đi lại có được miễn thuế TNCN không?
Thủ tục hoàn thuế thu nhập nhập cá nhân
Hướng dẫn cách thực hiện các thủ tục để hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi đã quyết toán thuế TNCN.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 78
Tổng truy cập: 60.413.250

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại