Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 2019 trên phần mềm HTKK

Hướng dẫn cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2019 làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK và phần mềm QTT TNCN 3.3.1 theo mẫu 05/QTT-TNCN.

Thuế TNCN là loại thuế có kỳ tính thuế theo năm nên cuối năm sẽ thực hiện tổng hợp lại thu nhập đã được nhận của cả năm, rồi tính toán xem với mức thu nhập đó cá nhân có phải đóng thuế TNCN hay không, có nộp thừa nộp thiếu tiền thuế TNCN so với số đã nộp hay không.
- Đối tượng Doanh nghiệp phải làm QTT TNCN: trong năm có trả thu nhập (không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế TNCN hay không)
- Đối tượng Doanh nghiệp không phải làm QTT TNCN: trong năm không trả lương.
- Thời điểm làm quyết toán: Sau khi kết thúc năm dương lịch.
Hồ sơ quyết toán thuế TNCN:
+ Tờ khai quyết toán: Mẫu 05/QTT-TNCN (Ban hành theo thông tư 92/2015/TT-BTC)
+ Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.
+ Phục lục 05-2BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.
+ Phục lục 05-3BK/QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
Lưu ý:
- Tại bảng kê 05-1/BK-QTT-TNCN và 05-2/BK-QTT-TNCN phải đảm bảo 100% NNT có mã số thuế.
- Nếu người lao động chưa có mã số thuế thì phải thực hiện đăng ký.
Chi tiết về thủ tục và cách đăng ký xem tại đây: Thủ tục đăng ký mã số thuế TNCN
- Thời hạn đăng ký MST: chậm nhất 10 ngày làm việc trước thời điểm nộp hồ sơ QTT TNCN (Theo thông tư 95/2016/TT-BTC về đăng ký thuế)
- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2018 là ngày 31/03/2019

Dưới đây, Công ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn lần lượt từng bước thực hiện làm QTT TNCN:

Bước 1: Làm bảng tính quyết toán thuế TNCN:
Mẫu bảng tính quyết toán thuế TNCN
- Mục đích của việc làm bảng tính: là căn cứ để đưa số liệu vào tờ khai quyết toán.
- Căn cứ để làm bảng tính:
+ Thông tin của người lao động.
+ Bảng tính thuế TNCN của 12 tháng hoặc của 4 quý
+ Các giấy tờ liên quan: đăng ký người phụ thuộc, hồ sơ bảo hiểm, bảng tính lương, chứng từ khấu trừ thuế TNCN...
- 1 vài lưu ý khi làm bảng tính:
+ Tất cả những người lao động đã được trả tiền lương tiền tiền công trong năm 2018 đều phải đưa vào đây (không phân biệt có bị khấu trừ thuế hay không). DN đã trả lương cho bao nhiêu người thì phải đưa hết họ vào tờ khai QTT TNCN
+ Thu nhập được tổng hợp: Số tiền lương tiền công doanh nghiệp đã chi trả tính từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 31/12/2018
+ Với những người đủ điều kiện làm ủy quyền quyết toán thì đề nghị họ làm giấy ủy quyền.
- Trong bảng tính thuế quyết toán thuế TNCN nêu trên, Kế Toán Thiên Ưng đã ẩn bớt đi 1 số cột thông tin mà chỉ để lại các thông tin sẽ đưa lên tờ khai QTT TNCN mẫu 05/QTT-TNCN. Các bạn muốn lấy mẫu bảng tín QTT đầy đủ thì có thể để lại mail bằng comment phía dưới bài viết hoặc gửi mail về địa chỉ hoangtrungthat@gmail.com Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo ngay.

Bước 2: Làm tờ khai quyết toán thuế TNCN trên phần mềm:

1. Các nơi có thể làm được tờ khai QTT TNCN mẫu 05/QTT-TNCN
- Phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản mới nhất
- Phần mềm hỗ trợ quyết toán QTT TNCN 3.3.1
- Ngoài ra, các bạn có thể thực hiện kê khai trực tuyến trên website: http://nhantokhai.gdt.gov.vn/
2. Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN mẫu 05/QTT-TNCN trên phần mềm HTKK
Mở phần mềm hỗ trợ kê khai phiên bản mới nhất
=> Gõ mã số thuế của doanh nghiệp để đăng nhập
Tại giao diện của phần mềm HTKK => bấm chọn "Thuế thu nhập cá nhân" => Bấm chọn "05/QTT-TNCN Tờ khai quyết toán của tổ chức, CN (TT92/2015)
=> Màn hình sẽ hiện thị ra bảng "Chọn kỳ tính thuế":
Chọn kỳ tính thuế TNCN
 
Sau khi các bạn ấn vào "Đồng Ý" phần mềm sẽ chuyển đến giao diện của tờ khai QTT TNCN.
Các bạn sẽ làm các phụ lục trước, phần mềm sẽ tự động chuyển số liệu phụ lục lên tờ khai
2.1. Làm Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo biểu lũy tiến từng phần.
Phụ lục 05-1BK/QTT-TNCN
* Cách làm Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN:
Đây là bảng kê cá nhân thuộc diện tính theo biểu lũy tiến từng phần tức là dành cho những lao động (Ký hợp đồng từ 3 tháng trở lên) đã được tính thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần ở các tháng trong năm.
Cách 1: Gõ trực tiếp số liệu vào phần mềm (Với phím F5 là thêm dòng, F6 là xóa dòng): Cách này không phù hợp với việc thực hiện quyết toán thuế TNCN cho doanh nghiệp có nhiều lao động (lâu, mất thời gian, độ chính xác không cao)
Cách 2: Tải bảng Kê lên phần mềm:
- B1: Ấn vào dòng chữ xanh "Mẫu tải bảng kê" bên phải màn hình trên phụ lục 05-2BK/QTT-TNCN
Để tải mẫu bảng kê xuống, có giao diện như trên phần mềm. Lưu ý: Trường hợp khi tải bảng kê xuống mà các bạn không được vào bảng kê Excel đó thì cần ấn vào dòng chữ màu đỏ trên trên cùng của file Excel tải xuống => rồi ấn "Anyway" là gõ được.
- B2: Coppy số liệu vào bảng kê:
Các bạn thực hiện coppy số liệu từ "Bảng tính quyết toán thuế TNCN năm" đã làm sang bảng kê 05-1BK/QTT-TNCN
Lưu ý:
+ Không tích hay đánh dấu gì và cột 10 - Cá nhân uỷ quyền quyết toán thay (Cái này thực hiện trên phần mềm sau khi đã tải BK lên)
+ Không cần căn chỉnh khi số dòng vượt quá định dạng của bảng kê (Khi tải lên PM thì PM sẽ thực hiện)
+ Cột 19 - Thu nhập tính thuế không cần coppy vào (Khi đưa lên phần mềm -> Phần mềm sẽ tự tính)
+ Các cột khác không có thông tin thì bỏ qua.
+ Phải cop đúng dòng, đúng cột (Tức là đúng thông tin của từng người)
- B3: Lưu bảng kê
Sau khi các bạn đưa thông tin vào bảng kê xong thì lưu lại (lưu tại destop để lát dễ tìm chỗ tải lên)
- B4: Đóng bảng kê (Muốn tải được bảng kê lên phần mềm thì bắt buộc các bạn phải đóng, tắt bảng kê sau khi đã lưu đi đã)
- B5: Tải bảng kê lên phần mềm HTKK
Tại sheet 05-1BK/QTT-TNCN các bạn bấn vào "Tải bảng kê" (ở giữa, phía cuối màn hình)
=> Phần mềm hiện thị bảng "Thêm dữ liệu" 
Tải bảng kê QTT TNCN
 
Sau khi các bạn tải dữ liệu lên phần mềm thì phần mềm hiện thị ra các thông tin như bạn đã cop (Như ảnh ở mục 2.1)
- B6: Tích chọn những người có làm giấy ủy quyền quyết toán thay
Căn cứ vào các giấy ủy quyền Quyết toán thay mà cá nhân đã làm và nộp cho doanh nghiệp các bạn tích chọn cho những người đó.
(Lưu ý: Những lao động Không đủ điều kiện ủy quyền hay không có giấy ủy quyền các bạn không được tích)
=> Đến đây là đã hoàn thành xong Phục lục 05-1BK/QTT-TNCN.
Lưu ý: Nếu các bạn muốn biết từng cột (từng chỉ tiêu) trên phần mềm đang nói về cái gì, nội dung nó là gì thì các bạn chỉ cần đặt chột vào cột chứ ô bạn muốn biết sau đó ấn phí F1 là ra.

2.2. Làm Phục lục 05-2BK/QTT-TNCN: Bảng kê chi tiết cá nhân thuộc diện tính thuế theo thuế suất toàn phần.
Đây là bảng kê dành cho các lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng (tính thuế TNCN 10%) và lao động là cá nhân không cư trú (tính thuế 20%)
Phụ lục 05-1BK/QTT-TNCN
Cách làm phụ lục 05-2BK/QTT-TNCN: Các bạn thực hiện tương tự như khi làm phụ lục 05-1BK/QTT-TNCN

2.3. Làm Phục lục 05-3BK/QTT-TNCN: Bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh.
Các bạn khai đầy đủ (100%) số lượng NPT đã tính giảm trừ trong năm 2018 vào Phụ lục 05-3/BK-QTT-TNCN.
Mẫu phụ lục 05-3BK/QTT-TNCN

2.4. Kiểm tra và xác định kết quả trên tờ khai 05/QTT-TNCN:
Sau khi các bạn hoàn thiện hết 3 phụ lục thì ấn "Kiểm Tra" Và "Ghi" => chỗ nào báo đỏ là sai thì sửa lại thành đó
Nếu sau khi ấn Ghi mà phần mềm hiện thị "Đã ghi dữ liệu thành công" hoặc ấn "Kiểm tra" mà màn hình hiển thị "Tờ khai hợp lệ" là các bạn đã làm ok rồi
Các bạn chuyển qua sheet "05-QTT-TNCN" để xác định kết quả:
Mẫu tờ khai quyết toán thuế TNCN 05/QTT-TNCN
Quyết toán thuế TNCN 2019
Các thông tin dữ liệu trên tờ khai đã được tổng hợp từ các phụ lục lên rồi => Các bạn chỉ cần kiểm tra lại các thông tin thôi, không cần phải làm thêm gì nữa
Công việc cuối cùng của chúng ta là xác định kết quả của tờ khai QTT TNCN tại mục II - Nghĩa vụ quyết toán thay cho cá nhân (Mục II này chỉ dành riêng cho những cá nhân đã làm ủy quyền quyết toán)
+ Nếu tờ khai có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 45 - Tổng số thuế TNCN còn phải nộp NSNN: Đây là chính số tiền thuế TNCN phải nộp thêm. Hạn nộp tiền là 31/03/2019
(Thu của những cá nhân nộp thiếu -> rồi mang đi nộp)
+ Nếu tờ khai có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu số 46 - Tổng số thuế TNCN đã nộp thừa: Có số tiền phát sinh tại chỉ tiêu này thì các bạn không cần phải nộp thêm tiền thuế TCNN nữa
Số tiền thuế TNCN này có 2 cách để xử lý (tùy bạn chọn)
1 là: Làm thủ tục hoàn thuế. Chi tiết xem tại đây: Thủ tục hoàn thuế TNCN
2 là: Bù sang kỳ tính thuế sau (Sang các năm sau mà phát sinh số thuế TNCN phải nộp thì trừ đi) 
Phương án số 2 (bù trừ) này là mặc định nếu DN không hoàn thuế, nên các bạn không cần làm gì cả
Cuối cùng là hạch toán thuế số thuế TNCN sau quyết toán. Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách hạch toán thuế TNCN

Trên đây, Công ty Đào Tạo Kế Toán Thiên Ưng đã hướng dẫn xong các bạn thực hiện làm tờ khai QTT TNCN năm 2019 cho thu nhập đã chi trả trong năm 2018
Có chỗ nào chưa rõ thì các bạn comment phía dưới nhé
CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 27 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Hướng dẫn hồ sơ - thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Mẫu CTT25/AC - Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Mẫu CTT25/AC là mẫu Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2015 là mẫu biểu được ban hành t...
Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân
Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại...
Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân khi đăng ký mã số thuế TNCN
Phụ cấp XĂNG XE, chi phí đi lại có được Miễn thuế thu nhập cá nhân không?
Quy định về: tiền Phụ cấp xăng xe có bị tính thuế TNCN không? Chi phí đi lại có được miễn thuế TNCN không?
Thủ tục hoàn thuế thu nhập nhập cá nhân
Hướng dẫn cách thực hiện các thủ tục để hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi đã quyết toán thuế TNCN.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 416
Tổng truy cập: 61.368.363

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại 35%
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại 35%
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại