Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Xử Lý Hóa Đơn - Chứng Từ
Kế Toán Thiên Ưng
Cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại theo mẫu TT 39

Khi bán hàng doanh nghiệp có thực hiện chiết khấu thương mại thì chương trình khuyến mãi phải được thực hiện theo đúng pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại. Cách lập hóa đơn chiết khấu thương mại được thực hiện như sau:

- Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
- Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh. Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
(Theo khoản 2.5 phụ lục 4 TT39/2014/TT-BTC)

Sau đây Kế Toán Thiên Ưng xin được hướng dẫn các bạn cách viết hóa đơn chiết khấu thương mại trong từng trường hợp cụ thể:

TH 1: Mua 1 lần được hưởng luôn chiết khấu thương mại  → khi viết hóa đơn giá ghi trên hóa đơn là giá đã giảm, đã chiết khấu.
Ví dụ: Công ty Thiên Ưng tổ chức chương trình mua 300 hộp bút bi thiên long với giá chưa thuế là 100.000/hộp thì được chiết khấu 10%. Ngày 11/9/2014 bán hàng cho công ty Đông Anh
=> Thiên Ưng lập hóa đơn như sau:

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                              Liên 1: Lưu                                 Mẫu số: 01GTKT3/001
Ký hiệu: AA/14P
Số:         0000006
Ngày...11....tháng....09...năm 2014....
Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH Thiên Ưng
Mã số thuế: 0104567579
Địa chỉ: 109 Giải Phóng - Định Công - Hoàng Mai - hà Nội
Điện thoại:................................................. Số tài khoản ......................
Họ tên người mua hàng : Nguyễn Văn A
Tên đơn vị : Công ty TNHH Đông Anh
Mã số thuế:... 0106534169 ………………………
Địa chỉ...251 Giải phóng - Định Công - Hoàng Mai- Hà nội..
Hình thức thanh toán:...... CK ............................Số tài khoản…………………………………
Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
2 3 4 5 6=4x5
Bút bi thiên long Hộp 300 90.000 27.000.000
             
         
         
  Cộng tiền hàng:                                                                27.000.000
 Thuế suất GTGT:   ....10%… ,                        Tiền thuế GTGT:     2.700.000
Tổng cộng tiền thanh toán                             29.700.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai mươi chín triệu bảy trăm nghìn đồng.
           
Người mua hàng       Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)       (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Chú thích:
Cột đơn giá: Ghi là 90.000 ( vì chúng ta phải ghi giá là giá đã giảm 10% của 100.000)
- Trên hóa đơn không có ghi chiết khấu thương mại nhé.
( Khi hạch toán cũng không được hạch toán qua 521 nhé).

TH 2 : Chiết khấu thương mại theo doanh số, số lượng: Mua nhiều lần mới đạt được chiết khấu và thực hiện chiết khấu thương mại vào lần mua cuối cùng.
VD: Công ty TNHH Thanh Xuân ra trương trình chiết khấu thương mại:
Ngày 11/9/2014 Công ty Thanh Xuân ký hợp đồng kinh tế số 683 với công ty Đông Anh 
mua từ 300 hộp bút thì được giảm giá 10%, giá của mỗi hộp bút chưa thuế là 100.000/hộp:
Lần 1: Ngày 12/9/2014 - Công ty Đông Anh mua 100 hộp => Vì chưa đủ số lượng 300 hộp để đạt được chiết khấu nên Công ty lập hóa đơn như bình thường: giá vẫn là 100.000/hộp và không có chiết khấu. 
Lần 2: Ngày 19/9/2014 - Công ty Đông Anh mua 150 hộp => Vì chưa đủ số lượng 300 hộp để đạt được chiết khấu nên Công ty lập hóa đơn như bình thường: giá vẫn là 100.000/hộp và không có chiết khấu. 
Lần 3: Ngày 12/10/2014 - Công ty Đông Anh mua 50 hộp => Cộng cả lần mua thứ 3 này thì công ty Đông Anh đã mua đủ 300 hộp => tức là đạt được điều kiện để hưởng chiết khấu thương mại
=> Công ty 
TNHH Thanh Xuân khi lập hóa đơn cho lần mua thứ 3 này sẽ thể hiện phần chiết khấu thương mại 10% trên hóa đơn. 
 
Mẫu hóa đơn chiết khấu thương mại như sau:
  

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
                                                            Mẫu số: 01GTKT3/001
Ký hiệu: AA/14P
   Liên 1: Lưu                                            Số:         0000007
Ngày....12....tháng....10 ...năm 2014....
Đơn vị bán hàng : Công ty TNHH Thanh Xuân
Mã số thuế: 0104567579
Địa chỉ: 109 Giải Phóng - Định Công - Hoàng Mai - hà Nội
Điện thoại:.................................................Số tài khoản...................................................................
Họ tên người mua hàng : Nguyễn Văn A
Tên đơn vị : Công ty TNHH Đông Anh
Mã số thuế:...0106534169………………………………………………………………………
Địa chỉ...251 Giải phóng - Định Công - Hoàng Mai- Hà nội..
Hình thức thanh toán:......TM............................Số tài khoản………………………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4x5
 1 Bút bi thiên long Hộp 50 100.000 5.000.000
  Chiết khấu thương mại 10% theo hợp số 683 ngày 11/09/2014       3.000.000
           
           
  Cộng tiền hàng:                                                                2.000.000
 Thuế suất GTGT:   ....10%… ,                             Tiền thuế GTGT:   200.000
Tổng cộng tiền thanh toán             2.200.000
Số tiền viết bằng chữ: Hai triệu hai trăm nghìn đồng !
           
Người mua hàng       Người bán hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)       (Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)
 
(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hoá đơn)

Chú ý: Phần chiết khấu thương mại không được ghi số âm trên hóa đơn - Nhưng khi cộng tiền hàng thì phải trừ.
Xem thêm:
Cách hạch toán chiết khấu thương mại


TH 3: Lập hóa đơn điều chỉnh giảm và kèm bảng kê hóa đơn:
Với ví dụ ở trường hợp 2 Nhưng nếu công ty Thanh Xuân chưa thực hiện chiết khấu thương mại vào hóa đơn của lần 3 - lần mua cuối cùng thì thực hiện chiết khấu thương mại bằng cách lập hóa đơn điều chỉnh giảm và kèm theo bảng kê các hóa đơn những lần mua trước đó.
 

Xem Mẫu tại đây: Cách viết hóa đơn điều chỉnh

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 9 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 40%hp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường
Mẫu hóa đơn bán hàng trực tiếp thông thường - Mẫu số: 02GTTT
Các nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT
Quy định về các nội dung bắt buộc và không bắt buộc trên hóa đơn
Các loại - Hình thức hóa đơn tài chính hiện nay
Các loại và hình thức hóa đơn tài chính hiện nay đang được quy định tại thông tư 39/2014/TT - BTC và được sửa ...
Mẫu thông báo phát hành hóa đơn giá trị gia tăng
Cách làm Mẫu: TB01/AC Thông báo phát hành hóa đơn được ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/...
Mẫu biên bản mất hóa đơn Liên 2 - đầu vào
Mẫu biên bản xác nhận mất hóa đơn GTGT liên 2 - đầu vào mới nhất theo thông tư 39/2014/TT-BTC.
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn viết sai
Mẫu biên bản thu hồi hóa đơn theo thông tư 39/2014/TT-BTC dùng để thu hồi hóa đơn viết sai.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 286
Tổng truy cập: 83.925.756

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
Giảm 40%hp tuần lễ vàng
Giảm 40%hp tuần lễ vàng
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại