Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Tài Sản Cố Định
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo QĐ 48 và TT 200

Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành dùng để xác nhận việc bàn giao TSCĐ sau khi hoàn thành việc sửa chữa lớn giữa bên có TSCĐ sửa chữa và bên thực hiện việc sửa chữa. Là căn cứ ghi sổ kế toán và thanh toán chi phí sửa chữa TSCĐ.

1. Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo QĐ 48 ( Mẫu số: 03 – TSCĐ )

Đơn vi: Công ty kế toán Thiên Ưng
B phn:……….
                     Mu s: 03 TSCĐ
      (Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ- BTC
           Ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)
 

BIÊN BN BÀN GIAO TSCĐ SA CHA LN HOÀN THÀNH

                         Ngày ....tháng ...năm
 
Số: ................
Nợ: ................
Có: ................
Căn cứ Quyết định số: .....................ngày ....tháng ....năm .......của ........................................
Chúng tôi gồm:
- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: ...........................Đại diện đơn vị sửa chữa
- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: ...........................Đại diện đơn vị có TSCĐ
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
- Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ ......................................................................
- Số hiệu TSCĐ ...............................................................Số thẻ TSCĐ ..................................
- Bộ phận quản lý, sử dụng: .....................................................................................................
- Thời gian sửa chữa từ ngày .....tháng .....năm ..... đến ngày .....tháng .....năm .......
Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận
sửa chữa
Nội dung (mức độ)
công việc sửa chữa
Giá dự toán Chi phí thực tế Kết quả kiểm tra
A B 1 2 3
         
  Cộng      
 
Kết luận: ...............................................................................................................................
........................................................................................................................

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đại din đơn v nhn
(Ký, họ tên)
Đại din đơn v giao
(Ký, họ tên)

2. Mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành theo TT 200 ( Mẫu số: 03 – TSCĐ )

Đơn vi: Công ty kế toán Thiên Ưng
B phn:……….
                     Mu s: 03  TSCĐ
(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 
  Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
 
BIÊN BN BÀN GIAO TSCĐ SA CHA LN HOÀN THÀNH
                         Ngày ....tháng ...năm
 
Số: ................
Nợ: ................
Có: ................
Căn cứ Quyết định số: .....................ngày ....tháng ....năm .......của ........................................
Chúng tôi gồm:
- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: ...........................Đại diện đơn vị sửa chữa
- Ông/Bà: ..............................................Chức vụ: ...........................Đại diện đơn vị có TSCĐ
Đã kiểm nhận việc sửa chữa TSCĐ như sau:
- Tên, ký mã hiêu. Quy cách (cấp hạng) TSCĐ ......................................................................
- Số hiệu TSCĐ ...............................................................Số thẻ TSCĐ ..................................
- Bộ phận quản lý, sử dụng: .....................................................................................................
- Thời gian sửa chữa từ ngày .....tháng .....năm ..... đến ngày .....tháng .....năm .......
Các bộ phận sửa chữa gồm có:

Tên bộ phận
sửa chữa
Nội dung (mức độ)
công việc sửa chữa
Giá dự toán Chi phí thực tế Kết quả kiểm tra
A B 1 2 3
         
  Cộng      
 
Kết luận: ...............................................................................................................................
........................................................................................................................

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Đại diđơn v nhn
(Ký, họ tên)
Đại diđơn v giao
(Ký, họ tên)

3. Hướng dẫn cách ghi mẫu biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành:

Góc trên bên trái của Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành ghi rõ tên đơn vị (hoặc đóng dấu đơn vị), bộ phận sử dụng. Khi có TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành phải tiến hành lập Ban giao nhận gồm đại diện bên thực hiện việc sửa chữa và đại diện bên có TSCĐ sửa chữa.
          Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành gồm 2 phần chính:
          - Ghi tên, ký hiệu, số hiệu TSCĐ sửa chữa.
          Nơi quản lý sử dụng TSCĐ và ghi rõ thời gian bắt đầu sửa chữa và hoàn thành việc sửa chữa TSCĐ.
          - Các bộ phận sửa chữa.
          Cột A: Ghi rõ tên của bộ phận cần phải sửa chữa của TSCĐ.
          Cột B: Ghi nội dung (Mức độ) của công việc sửa chữa như: Thay thế mới hoặc sửa chữa, tân trang lại... 
          Cột 1: Ghi giá dự toán (Giá kế hoạch) (Đối với trường hợp đơn vị tự làm) hoặc giá hợp đồng hai bên đã thoả thuận (Đối với trường hợp thuê ngoài) của từng bộ phận cần sửa chữa.
          Cột 2: Ghi số chi phí thực tế đã chi cho từng bộ phận sửa chữa (Đối với trường hợp đơn vị tự sửa chữa).
          Đối với trường hợp thuê ngoài sửa chữa thì chỉ ghi vào cột này khi có sự thay đổi về giá cả (So với giá ghi theo hợp đồng) phát sinh trong quá trình sửa chữa được bên có TSCĐ sửa chữa chấp nhận thanh toán.
          Cột 3: Ghi rõ kết quả kiểm tra của từng bộ phận sau khi đã sửa chữa xong.
          - Kết luận: Ghi ý kiến nhận xét tổng thể về việc sửa chữa lớn TSCĐ của Hội đồng giao nhận.
Biên bản giao nhận TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành lập thành 2 bản, đại diện đơn vị hai bên giao, nhận cùng ký và mỗi bên giữ một bản, sau đó chuyển cho kế toán trưởng của đơn vị có TSCĐ sửa chữa, soát xét xong lưu tại Ban Tài chính, Kế toán.

Xem thêm: Mẫu biên bản đánh giá lại TSCĐ

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xin chúc các bạn làm tốt.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 4 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khung thời gian khấu hao các loại tài sản cố định
Khung thời gian khấu hao các loại tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BCT.
Điều kiện nhận biết là tài sản cố định
Tiêu chuẩn và cách nhận biết tài sản cố định theo thông tư 45/2013/TT-BTC
Cách trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng theo TT 45/2013/TT-BTC.
Cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh
Hướng dẫn cách trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh
Cách xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính
Hướng dẫn cách Cách xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình, vô hình, thuê tài chính, góp vốn, trao đổi, tự sản ...
Cách hạch toán tài sản cố định
Hướng dẫn cách hạch toán tài sản cố định khi mua sắm, thanh lý, nhượng bán, nhận góp vốn, tự sản xuất, xây dựn...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 79
Tổng truy cập: 60.442.579

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại