Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học kế toán trên Excel thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
BHXH-BHYT-BHTN-KPCĐ
Kế Toán Thiên Ưng
Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Quy định về mức phạt chậm nộp, chậm đóng, chậm hoặc không tham gia bảo hiểm bắt buộc

I. Mức phạt chậm nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN
1. Thời hạn nộp.
- Nếu DN thuộc diện đóng tiền bảo hiểm theo tháng: chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.
- Nếu DN thuộc điện đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần (dành cho các oanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
2. Phạt chậm nộp tiền bảo hiểm:
Đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng.
3. Cách tính lãi chậm nộp bảo hiểm mới nhất năm 2018:
Cách tính lãi chậm đóng BHXH

Trong đó:
Plki: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (không bao gồm số tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).
Spsi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, xác định như sau:
+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức hằng tháng: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh bằng số tiền phát sinh của tháng trước liền kề tháng tính lãi;
+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức 03 tháng, 06 tháng một lần: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh bằng tổng số tiền phải đóng phát sinh của các tháng trước liền kề tháng tính lãi chưa đến hạn phải đóng.
* k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%), xác định như sau:
- Đối với BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN, k tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố.
- Đối với BHYT, k tính bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam của năm trước liền kề. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.
Lãi suất công bố
Theo Thông báo 86/TB-BHXH,
ngày 10/01/2018
Lãi suất chậm đóng BH năm 2018
Mức lãi suất đầu tư bình quân 7,25%/năm
Mức lãi suất chậm đóng, truy đóng
BHXH, BHTN
1,208%/tháng
Mức lãi suất thị trường
liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng
do NH NNVN công bố
4,5%/năm Mức lãi suất chậm đóng BHYT 0,75%/tháng
 
Ví dụ:
Công Ty Thiên Ưng đóng bảo hiểm theo phương thức đóng hàng tháng.
Tính đến hết tháng 06/2018 Công Ty Thiên Ưng nợ tiền đóng bảo hiểm như sau:
+ BHXH, BHTN là: 100.000.000 đồng, 
+ BHYT là 30.000.000 đồng;
Trong đó: số tiền phải đóng bảo hiểm của tháng 6 là:
+ BHXH, BHTN phát sinh của tháng 6/2018 là 50.000.000 đồng,
+ Số tiền phải đóng BHYT phát sinh của tháng 6/2018 là 10.000.000 đồng. 
Với mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân năm 2018 là 7,25%/năm; mức lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 4,5%/năm, thì lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT như sau:
+ Lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN: kbhxh = 2 x 7,25%/12= 1,208%/tháng
+ Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT: kbhyt = 2 x 4,5%/12 = 0,75%/tháng
Áp dụng công thức trên để tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Công Ty Thiên Ưng tại thời điểm ngày 01/7/2018 như sau:
Tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN là:
[(100.000.000 đồng - 50.000.000 đồng) x 1,208%] = 604.000 đồng
(Lưu ý: Tính tại thời điểm ngày 01/7/2018 thì số tiền phải đóng BHXH, BHTN phát sinh của tháng 6/2018 là 50.000.000 đồng chưa phải tính chậm nộp)
Tiền lãi chậm đóng BHYT là:
[(30.000.000 đồng - 10.000.000 đồng) x 0,75%] = 150.000 đồng
(Lưu ý: Tính tại thời điểm ngày 01/7/2018 thì Số tiền phải đóng BHYT phát sinh của tháng 6/2018 là 10.000.000 đồng chưa phải tính chậm nộp)
 
Tổng số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải thu đối với doanh nghiệp Công Ty Thiên Ưng tại thời điểm tháng 7/2018 là: 604.000 + 150.000 = 754.000 đồng

II. Mức phạt vi phạm hành chính: Không tham gia, không đóng, chậm đóng bảo hiểm bắt buộc

Hành Vi Mức Phạt Quy định tại
Hành vi thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp hoặc tham gia không đúng mức quy định. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người lao động Theo Khoản 19 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung Nghị định số 95/2013/NĐ-CP 
- Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
- Đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định;
- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp.
Phạt tiền với mức từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động Theo Khoản 2 điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
Không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp. Phạt tiền với mức từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động Theo Khoản 3 điều 26 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
Biện pháp khắc phục hậu quả:
+ Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng.
+ Buộc đóng số tiền lãi của số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp chưa đóng, chậm đóng theo mức lãi suất của hoạt động đầu tư từ Quỹ bảo hiểm xã hội trong năm.
 

Kế Toán Thiên Ưng mới các bạn tham khảo thêm:

Mức đóng BHXH mới nhất


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 49 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 50% học phí khóa học thực hành kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2019
Hướng dẫn đóng BHXH cho người nước ngoài về mức tiền lương đóng bảo hiểm và tỷ lệ trích nộp BHXH và BHYT bắt b...
Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2019 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí kinh đoàn mới nhất 2019
Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc không?
Quy định về đóng BHXH bắt buộc đối với hợp đồng thử việc trong thời gian thử việc trong năm 2019
Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2019
Hướng dẫn cách làm hồ sơ Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo qy định mới nhất năm 2019
Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2019 mới nhất
Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2019 mới nhất: điều kiện được hưởng và cách tính mức hưởng chế độ TS theo L...
Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2019
Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu: hồ sơ tham gia, đối tượng, mức đóng và nơi làm th...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 100
Tổng truy cập: 55.941.171

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Tại quận Hà Đông - Hà Nội (sẽ khai trương vào đầu năm mới)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
Giảm 50% học phí khóa học kế toán dịp năm mới 2019
Giảm 50% học phí khóa học kế toán dịp năm mới 2019
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại