Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
BHXH-BHYT-BHTN-KPCĐ
Kế Toán Thiên Ưng
Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2021

Quy định về mức phạt chậm nộp, chậm đóng, chậm hoặc không tham gia bảo hiểm bắt buộc

I. Mức phạt chậm nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN
1. Thời hạn nộp.
- Nếu DN thuộc diện đóng tiền bảo hiểm theo tháng: chậm nhất đến ngày cuối cùng của tháng.
- Nếu DN thuộc điện đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần (dành cho các oanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán): Chậm nhất đến ngày cuối cùng của phương thức đóng, đơn vị phải chuyển đủ tiền vào quỹ BHXH.
2. Phạt chậm nộp tiền bảo hiểm:
Đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng.
Ví dụ: Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng thuộc diện đóng tiền bảo hiểm theo tháng.
- Thời hạn đóng tiền bảo hiểm của tháng 2 năm 2021 là ngày 28/02/2021 (ngày cuối cùng của tháng 2/2021)
- Nếu từ ngày 01/03/2021 đến hết ngày 29/03/2021: mới đóng tiền thì không phải tính đóng số tiền lãi chậm nộp
- Nếu sau ngày 29/03/2021, tức là từ ngày 30/3/2021 mới nộp tiền bảo hiểm của tháng 2/2021 thì đã vi phạm chậm đóng từ 30 ngày trở lên nên phải đóng số tiền lãi tính trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN chưa đóng.
3. Cách tính lãi chậm nộp bảo hiểm mới nhất năm 2021:
Cách tính lãi chậm đóng BHXH

Trong đó:
Plki: tổng số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng lũy kế đến hết tháng trước liền kề tháng tính lãi i (không bao gồm số tiền lãi chậm đóng, lãi truy thu các kỳ trước còn nợ nếu có).
Spsi: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh chưa quá hạn phải nộp, xác định như sau:
+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức hằng tháng: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh bằng số tiền phát sinh của tháng trước liền kề tháng tính lãi;
+ Trường hợp đơn vị đóng theo phương thức 03 tháng, 06 tháng một lần: số tiền BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN phải đóng phát sinh bằng tổng số tiền phải đóng phát sinh của các tháng trước liền kề tháng tính lãi chưa đến hạn phải đóng.
* k: lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%), xác định như sau:
- Đối với BHXH bắt buộc, BHTN, BHTNLĐ, BNN, k tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân năm trước liền kề theo tháng do BHXH Việt Nam công bố.
- Đối với BHYT, k tính bằng 02 lần mức lãi suất thị trường liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng tính theo tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố trên Cổng Thông tin điện tử của Ngân hàng nhà nước Việt Nam của năm trước liền kề. Trường hợp lãi suất liên ngân hàng năm trước liền kề không có kỳ hạn 9 tháng thì áp dụng theo mức lãi suất của kỳ hạn liền trước kỳ hạn 9 tháng.
Lãi suất công bố
Theo 
Thông báo số 123/TB-BHXH
ngày 14/1/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
về lãi suất đầu tư bình quân và lãi suất thị trường liên ngân hàng
Lãi suất chậm đóng BH năm 2021
Mức lãi suất đầu tư bình quân 5,02%/năm
Mức lãi suất chậm đóng, truy đóng
BHXH, BHTN
0,8366%/tháng
Mức lãi suất thị trường
liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng
do NH NNVN công bố
3,08%/năm Mức lãi suất chậm đóng BHYT 0,5134%/tháng
 
Ví dụ:
Công Ty Kế Toán Thiên Ưng đóng bảo hiểm theo phương thức đóng hàng tháng.
Tính đến hết tháng 02/2021 Công Ty Thiên Ưng nợ tiền đóng bảo hiểm như sau:
+ BHXH, BHTN là: 100.000.000 đồng, 
+ BHYT là 30.000.000 đồng;
Trong đó: số tiền phải đóng bảo hiểm của tháng 2 là:
+ BHXH, BHTN phát sinh của tháng 2/2021 là 50.000.000 đồng,
+ Số tiền phải đóng BHYT phát sinh của tháng 2/2021 là 10.000.000 đồng. 
Với mức lãi suất đầu tư quỹ BHXH, BHTN bình quân năm 2020 là 5,02%/năm; mức lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 9 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố là 3,08%/năm, thì lãi suất tính lãi chậm đóng BHXH, BHTN, BHYT như sau:
+ Lãi suất chậm đóng BHXH, BHTN: kbhxh = 2 x 5,02%/12= 0,8366%/tháng
+ Lãi suất tính lãi chậm đóng BHYT: kbhyt = 2 x 3,08%/12 = 0,5134%/tháng
Áp dụng công thức trên để tính lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN đối với Công Ty Thiên Ưng tại thời điểm ngày 01/3/2021 như sau:
Tiền lãi chậm đóng BHXH, BHTN là:
[(100.000.000 đồng - 50.000.000 đồng) x 0,8366%] = 418.300 đồng
(Lưu ý: Tính tại thời điểm ngày 01/3/2021 thì số tiền phải đóng BHXH, BHTN phát sinh của tháng 2/2021 là 50.000.000 đồng chưa phải tính chậm nộp vì chậm đóng từ 30 ngày trở lên mới phải tính lãi - Hạn đóng tiền BHXH, BHTN của tháng 2 là ngày 28/02/2021, và được đóng chậm 29 ngày không phải tính lãi, Tức là đóng tiền BHXH, BHTN của tháng 2 từ ngày 30/3 trở đi sẽ bị tính lãi )
Tiền lãi chậm đóng BHYT là:
[(30.000.000 đồng - 10.000.000 đồng) x 0,5134%] = 102.680 đồng
(Lưu ý: Tính tại thời điểm ngày 01/3/2021 thì Số tiền phải đóng BHYT phát sinh của tháng 2/2021 là 10.000.000 đồng chưa phải tính chậm nộp)
 
Tổng số tiền lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN phải thu đối với doanh nghiệp Công Ty Thiên Ưng tại thời điểm tháng 3/2021 là: 418.300 + 102.680 = 520.980 đồng

4. Phương thức tính lãingày đầu hằng tháng.

II. Mức phạt vi phạm hành chính: Không tham gia, không đóng, chậm đóng bảo hiểm bắt buộc

Hành Vi Mức Phạt Quy định tại
Thỏa thuận với người sử dụng lao động không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, tham gia không đúng đối tượng hoặc tham gia không đúng mức quy định. Phạt tiền từ 500.000 đồng
đến 1.000.000 đồng
đối với người lao động
Theo Khoản 1 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 15/04/2020)
- Chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp;
- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng mức quy định mà không phải là trốn đóng;
- Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà không phải là trốn đóng.
Phạt tiền từ 12% đến 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động Theo Khoản 4 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP
Không đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp cho toàn bộ người lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 18% đến 20% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính nhưng tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động Theo Khoản 5 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP
Trốn đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động Theo Khoản 6 Điều 38 Nghị định 28/2020/NĐ-CP
Chi tiết về xử lý trách nhiệm hình sự các bạn xem tại đây: Mức phạt trốn không đóng BHXH
Biện pháp khắc phục hậu quả:
+ Buộc truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp phải đóng 
+ Buộc nộp số tiền lãi bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân của năm trước liền kề tính trên số tiền, thời gian chậm đóng, không đóng, trốn đóng; nếu không thực hiện thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp số tiền chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này tính theo lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại nhà nước công bố tại thời điểm xử phạt vào tài khoản của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Kế Toán Thiên Ưng mới các bạn tham khảo thêm:

Mức đóng BHXH mới nhất


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 55 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng tuyển kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2021
Hướng dẫn cách làm hồ sơ Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo qy định mới nhất năm 2021 theo Nghị định 61/2...
Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh mới nhất năm 2021
Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe sau thai sản theo quy định mới nhất năm ...
Cách tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN online trực tuyến
Hướng dẫn cách tra cứu thông tin thời gian đóng bảo hiểm xã hội, mã số sổ BHXH, thời hạn thẻ bảo hiểm ý tế, qu...
Cách tra cứu thời gian đóng BHXH, thời hạn thẻ BHYT bằng tin nhắn điện thoại
Hướng dẫn soạn tin nhắn theo cú pháp để tra cứu thông tin về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời hạn thẻ bảo ...
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 2021 do dịch COVID-19
Đối tượng, điều kiện, Thời gian, Trình tự, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất để hỗ trợ người la...
Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH - Danh sách lao động tham gia bảo hiểm
Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH - Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội,...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 23
Tổng truy cập: 94.778.663

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
 HỒ CHÍ MINH:  Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại