>
Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2017 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp mới nhất được thực hiện theo Quyết định 959/QĐ-BHXH.

-       Mức đóng bảo hiểm xã hội: 26%, trong đó người lao động đóng 8%; đơn vị đóng 18%.
-       Mức đóng bảo hiểm y tế: 4,5%, trong đó người lao động đóng 1,5%; đơn vị đóng 3%
-       Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp: 2%, trong đó người lao động đóng 1%; đơn vị đóng 1%
-       Kinh phí công đoàn: 2% - doanh nghiệp đóng tất.

Bảng tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm như sau:

Loại bảo hiểm Doanh nghiệp đóng Người LĐ đóng Tổng cộng
BHXH 18% 8% 26%
BHYT 3% 1.5% 4,5%
BHTN 1% 1% 2%
TỔNG CỘNG Bảo Hiểm 32,5%
Thêm KPCĐ 2%   2%
Tổng phải nộp 34,5%

Tuy nhiên: Đến ngày 01/06/2017, Mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ giảm xuống, do tỷ lệ trích nộp bảo hiểm xã hội đối với người sử dụng lao động sẽ giảm xuống 0.5%.

Hiện nay: Mức đóng BHXH đối với người sử dụng đang được quy định tại điều 86 của Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 với mức là 18% gồm có: 
+ 3% vào quỹ ốm đau và thai sản;
+ 1% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
+ 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất.
 
Nhưng bắt đầu từ ngày 01/06/2017, kể từ khi Nghị định 44/2017/NĐ-CP có hiệu lực -  quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì tỷ lệ trích nộp hay cũng chính là mức đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với người sử dụng lao động sẽ giảm từ 1% xuống còn 0.5% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.
=> Vậy là, bắt đầu từ ngày 01/06/2017:
Với BHXH: doanh doanh sẽ đóng 17.5% còn người lao động sẽ đóng 8%
=> Tổng tất cả các khoản bảo hiểm (BHXH, BHYT,BHTN):
Người sử dụng lao động đóng: 21.5% + Người lao động: 10.5% =
32% trên mức lương tham gia bảo hiểm của người lao động

Mức tiền lương tham gia bảo hiểm năm 2017:

Mức lương tham gia bảo hiểm được thực hiện theo quy định của Luật BHXH số 58/2014/QH13:

Từ 01/01/2016, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật lao động.
Từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật lao động.


=> Vậy là bắt đầu từ năm 2016 đến hết năm 2017, Doanh nghiệp sẽ phải đóng bảo hiểm trên cả phụ cấp:

Cụ thể về các khoản tiền lương và phụ cấp phải tính vào để đóng bảo hiểm được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định mức lương và phụ cấp đóng BHXH. 
Theo đó, tiền lương tháng đóng BHXH đối với người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định được quy định như sau:
 
- Từ ngày 1/1/2016 đến ngày 31/12/2017, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương và phụ cấp lương theo quy định tại Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 4 của Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH.
 
Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm bắt buộc như phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự.
 
+ Các khoản phụ cấp, trợ cấp, hỗ trợ không phải cộng vào để tham gia BHXH bắt buộc bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.
- Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47.
 
Các quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH được áp dụng kể từ ngày 01/01/2016.
 

Sau đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ đưa ra các điểm mà kế toán cần quan tâm khi xác định mức lương để tham gia BHXH năm 2017:

1. Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc năm 2017 không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng năm 2017
+ Mức lương tối thiểu vùng năm 2017 theo nghị định 153/2016/NĐ-CP như sau:

VÙNG   Mức lương tối thiểu vùng năm 2017
(áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2017)
So sánh với mức lương
tối thiểu vùng năm 2016
Vùng 1 3.750.000 đồng/tháng Tăng 250.000 đồng/tháng 
Vùng 2 3.320.000 đồng/tháng Tăng 220.000 đồng/tháng 
Vùng 3 2.900.000 đồng/tháng Tăng 200.000 đồng/tháng 
Vùng 4 2.580.000 đồng/tháng Tăng 180.000 đồng/tháng

Chi tiết các bạn tham khảo tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2017

(Có đầy đủ mức lương tối thiểu vùng trong vòng 5 năm gần đây)

+ Người lao động đã qua học nghề (kể cả lao động do doanh nghiệp dạy nghề) thì tiền lương đóng BHXH bắt buộc phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng, nếu làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thì cộng thêm 5%.

Ví dụ: Bà Nguyễn Thị Minh đã qua đào tạo trung cấp, làm việc trong môi trường bình thường, bà làm việc tại Thanh Xuân - Hà Nội.
Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội thuộc vùng 1, do đó mức lương thấp nh
ất mà bà nhận được năm 2017, Mức Lương để tham gia các khoản bảo hiểm bắt buộc (BHYT.BHYT,BHTN) thấp nhất theo mức lương tối thiểu vùng mới năm 2017 là:
3.750.000 + (7% x 3.750.000) = 4.012.500 đồng/tháng

+ Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không được cao hơn 20 tháng lương cơ sở. (Mức lương cơ sở chính là mức lương tối thiểu chung: Hiện hành, mức lương cơ sở1.210.000 đồng/tháng (được quy định tại Nghị định 47/2016/NĐ-CP của Chính phủ - áp dụng từ ngày 01/5/2016). 

Từ ngày 01/7/2017, Mức lương tối thiểu chung sẽ tăng lên: 1.300.000 đồng/tháng theo Nghị quyết 27/2016/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 được Quốc hội thông qua vào ngày 11/11/2016.
 
* Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm:
+ BHXH, BHYT không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung 
+ BHTN không được cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu vùng

Tổng kết:
1. Mức lương thấp nhất để đóng các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp năm 2017
Doanh nghiệp
Thuộc Vùng
Mức lương thấp nhất để tham gia bảo hiểm bắt buộc 
(BHXH, BHYT, BHTN)
Đối với lao động chưa qua học nghề
(làm công việc giản đơn nhất)
Đối với lao động đã qua học nghề
(Phải cộng thêm 7%)
Vùng 1 3.750.000 4.012.500
Vùng 2 3.320.000 3.552.400
Vùng 3 2.900.000 3.103.000
Vùng 4 2.580.000 2.760.600

Do mức lương tối thiểu vùng năm 2017 tăng lên làm tăng mức thấp nhất khi tham gia bảo hiểm xã hội do đó các doanh nghiệp phải rà soát lại toàn bộ mức đóng bảo hiểm bắt buộc của những người lao động đang tham gia bảo hiểm tại đơn vị: Nếu có những lao động đang tham gia bảo hiểm năm 2016 với mức lương thấp hơn bảng trên thì phải thực hiện điều chỉnh tăng mức đóng theo mức lương tối thiểu vùng năm 2017.
Thủ tục điều chỉnh tăng mức đóng BHBB cho những lao động đã và đang tham gia bảo hiểm ở mức thấp hơn quy định về mức tiền lương tham gia Bảo hiểm năm 2017:
- Nộp qua bưu điện:
+ Phiếu giao nhận hồ sơ 103 (2 bản)
+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (mẫu D02-TS) (1 bản)
+ Quyết định điều chỉnh tiền lương (bản sao) (1 bản/người lao động)
+ Danh sách nhân viên điều chỉnh tăng lương.
- Khai báo trên phần mềm: Các bạn báo tăng (mức đóng), đính kèm bản scan quyết định tăng lương của người lao động.
 Theo Công văn 3059/BHXH-QLT, ngày 20/12/2016, hướng dẫn thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN từ ngày 01/01/2017 thì chậm nhất đến ngày 20/02/2017 doanh nghiệp phải nộp hồ sơ điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Nếu hồ sơ nộp sau thời hạn nêu trên sẽ phải tính lãi truy thu theo quy định.
 
2. Hình ảnh minh họa các khoản phải đóng bảo hiểm và tỷ lệ trích nộp bảo hiểm:
Mức đóng bảo hiểm năm 2017

3. Mức lương cao nhất để tham gia  từng loại bảo hiểm:

Loại bảo hiểm Mức lương cao nhất để tham gia bảo hiểm theo thời điểm
Áp dụng từ ngày 1/1/2017 đến hết ngày 30/6/2017 Áp dụng từ ngày 1/7/2017 
Bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm y tế
= 20 * 1.210.000 = 24.200.000 = 20 * 1.300.00 = 26.000.000
Bảo hiểm thất nghiệp = 20 * "Mức lương tối thiểu của từng vùng"

4. Mức lương thoả thuận trên Hợp đồng lao động:
Ngày 16/11/2015 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư 47/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số điều về hợp đồng lao động (Có hiệu từ ngày 01/01/2016). Tại điều 4 của TT 47 Có quy định về Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động như sau:

1. Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.
2. Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
a) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.
b) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.
3. Các khoản bổ sung khác, ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:
a) Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.
b) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.
Đối với các chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

 
mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2014
- Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc:
+ Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 03 tháng trong tất cả các cơ quan, đơn vị (không phân biệt số lượng lao động đơn vị đang sử dụng) đều thuộc đối tượng đồng thời tham gia BHXH, BHYT và BHTN bắt buộc.

Trốn đóng BHXH bị phạt bảy năm tù
 
Theo Điều 216 Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định người nào có nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà gian dối hoặc bằng thủ đoạn khác để không đóng hoặc không đóng đầy đủ theo quy định từ sáu tháng trở lên, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, phạm tội thì bị phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng hoặc bị phạt tù 2-7 năm.

Từ 01/01/2018: Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng cũng thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Theo điều 5 Quyết định 959/QĐ-BHXH 09/09/2015
 
+ Đối với kinh phí kinh phí công đoàn: từ ngày 10/1/2014 tất cả các doanh nghiệp đều phải đóng kể cả doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn cơ sở ( theo Nghị định 191/2013/NĐ-CP)
 
-       Thời hạn và thủ tục tham gia xem chi tiết tại đây:
Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu
 
- Các doanh nghiệp vphạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội được quy định tại nghị định Số: 95/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 22/8/2013. Xem chi tiết tại đây:
Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội


Đây là quyền lợi của người lao động
Kế Toán Thiên Ưng mong các doanh nghiệp thực hiện tham gia bảo hiểm đầy đủ.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1339 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30% Khóa Học Thực Hành Kế Toán

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo QĐ 48 - Mẫu 05-TT
Hướng dẫn cách viết mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 - Mẫu 05-TT
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng - Mẫu số 04-TT
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng - Mẫu số 04-TT theo quyết định 48, có hướng dẫn chi tiết cách viết kèm theo.
Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 - Cách viết cụ thể
Hướng dẫn cách viết mẫu bảng kê chi tiền theo mẫu số 09 - TT
Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ và cho ngoại tệ
Hướng dẫn cách viết bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ và cho ngoại tệ, vàng bạc...
Mẫu danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản: Mẫu số: C66a- HD
Kế toán Thiên Ưng xin được cung cấp 2 mẫu Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản đang được dùng p...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
0462.536.826 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 0462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
( tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
   

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại