Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Cập nhật - Cần Biết - Nên Xem
Kế Toán Thiên Ưng
Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế GTGT - TNDN - TNCN 2020

Thời hạn nộp các loại tờ khai báo cáo thuế mới nhất năm 2020

I. Tổng hợp các văn bản pháp luật quy định về thời hạn nộp hồ sơ báo thuế và tiền thuế hiện hành
1. Lệ Phí Môn Bài:
- Thực hiện theo Thông tư 302/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định số 139/2016/NĐ-CP về nộp lệ phí môn bài.
2. Thuế GTGT và thuế TNCN, quyết toán thuế TNDN, TNCN:
- Thực hiện theo khoản 3 điều 10 của Thông tư số 156/2013/TT-BTC để hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH12
3. Tạm nộp Thuế TNDN:
- Thực hiện theo Điều 17 của Thông tư 151/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 91/2014/NĐ-CP về thuế
4. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:
- Thực hiện theo Điều 27 Thông tư số 39/2014/TT-BTC (và được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 5 Thông tư 119/2014/TT-BTC và được hướng dẫn bởi Mục III Công văn 2010/TCT-TVQT)
LƯU Ý: Bắt đầu từ ngày 01/07/2020, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 sẽ có hiệu lực thi hành
1. Thời hạn nộp hồ sơ theo quý: (như tờ khai thuế GTGT và thuế TNCN theo quý sẽ tăng thêm 1 ngày)
- Trước ngày 01/07/2020: Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
- Từ ngày 01/07/2020:  Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế đối với trường hợp khai và nộp theo quý.
2. Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế:
- Trước ngày 1/7/2020: Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
- Theo Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 thì:

+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm; chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu tiên của năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ khai thuế năm;
+ Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch đối với hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế; (kéo dài thêm 01 tháng so với Luật Quản lý thuế 78/2006/QH11 là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thức năm dương lịch).
II. Tổng quan về thời hạn nộp báo cáo thuế
Tờ Khai Hạn nộp
Báo Cáo Theo tháng Theo quý Theo năm
Thuế Môn Bài     30/1
Thuế giá trị gia tăng Ngày 20 tháng sau Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau  
Thuế thu nhập cá nhân Ngày 20 tháng sau Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau  
Thuế thu nhập doanh nghiệp  
Không phải nộp tờ khai
Chỉ cần tạm tính ra số tiền phải nộp
 
Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Ngày 20 tháng sau Ngày 30 hoặc 31 tháng đầu quý sau  
Báo cáo tài chính
Quyết toán thuế: TNDN, TNCN
     
Ví dụ 1: Công ty Thiên Ưng thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý
Tờ khai thuế GTGT của quý 4/2019:
+ Bắt đầu nộp Tờ khai thuế GTGT từ ngày: 01/01/2020
+ Thời hạn nộp Tờ khai thuế GTGT của quý 4/2019 là ngày 30/01/2020
+ Nếu nộp Tờ khai thuế GTGT của quý 4/2019 từ ngày 31/01/2020 trở đi thì được gọi là chậm nộp vì quá thời hạn
Ví dụ 2: Công ty TNHH Hải Minh thuộc đối tượng kê khai thuế TNCN theo tháng
Tờ khai thuế TNCN của tháng 1 năm 2020:
+ Bắt đầu nộp Tờ khai thuế TNCN từ ngày: 01/02/2020 
+ Thời hạn nộp Tờ khai thuế TNCN của tháng 1/2020 là ngày 20/02/2020
+ Nếu nộp Tờ khai thuế TNCN của tháng 1/2020 từ ngày 21/02/2020 trở đi thì được gọi là chậm nộp vì quá thời hạn
Lưu ý:
- Trường hợp ngày cuối cùng của thời hạn nộp báo cáo thuế trùng với ngày nghỉ theo quy định thì ngày cuối cùng của thời hạn được tính là ngày làm việc tiếp theo của ngày nghỉ đó.
Ví dụ: Thời hạn nộp báo cáo thuế Qúy 1 là ngày 30/4. Nhưng ngày 30/4 và ngày 1/5 là ngày nghỉ lễ tết theo quy định => Thời hạn nộp báo cáo thuế Qúy 1 là ngày 2/5 
-  Thời hạn nộp tờ khai báo cáo thuế cũng chính là thời hạn nộp tiền thuế (nếu kê khai ra có số tiền phải nợp)
- Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.

- Cụ thể về cách xác định thời hạn của từng loại tờ khai/báo cáo thuế các bạn xem tại đây: 

Cách xác định kỳ kê khai thuế 

Lịch nộp báo cáo thuế năm 2020
Thời hạn nộp báo cáo thuế năm 2020
Lưu ý: quá thời hạn nộp trên doanh nghiệp chưa nộp tờ khai thuế sẽ bị xử lý theo Thông tư 166/2013/TT-BCT Quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế cụ thể các mức phạt theo thời gian nộp chậm xem tại đây: Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế

Nguyên tắc kê khai thuế: 
Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC
- Đối với loại thuế khai theo tháng, quý, tạm tính theo quý hoặc năm, nếu trong kỳ tính thuế không phát sinh nghĩa vụ thuế hoặc người nộp thuế đang thuộc diện được hưởng ưu đãi, miễn giảm thuế thì người nộp thuế vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế theo đúng thời hạn quy định (trừ trường hợp đã chấm dứt hoạt động kinh doanh và trường hợp tạm ngừng kinh doanh)
- Đối với loại thuế khai theo tháng hoặc khai theo quý, kỳ tính thuế đầu tiên được tính từ ngày bắt đầu hoạt động kinh doanh đến ngày cuối cùng của tháng hoặc quý, kỳ tính thuế cuối cùng được tính từ ngày đầu tiên của tháng hoặc quý đến ngày kết thúc hoạt động kinh doanh. Kỳ tính thuế năm của thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế tài nguyên được tính theo năm dương lịch hoặc năm tài chính của người nộp thuế. Kỳ tính thuế năm của các loại thuế khác là năm dương lịch.

- Người nộp thuế trong thời gian tạm ngừng kinh doanh không phát sinh nghĩa vụ thuế thì không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh. Trường hợp người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh không trọn năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ quyết toán thuế năm. 
+ Đối với người nộp thuế thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh tại cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại với cơ quan đăng ký kinh doanh nơi người nộp thuế đã đăng ký theo quy định. 
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm thông báo cho cơ quan thuế biết về thông tin người nộp thuế tạm ngừng kinh doanh hoặc hoạt động kinh doanh trở lại chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản của người nộp thuế. Trường hợp người nộp thuế đăng ký tạm ngừng kinh doanh, cơ quan thuế có trách nhiệm thông báo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về nghĩa vụ thuế còn nợ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế chậm nhất không quá 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin từ cơ quan đăng ký kinh doanh. 
+ Đối với người nộp thuế thuộc đối tượng đăng ký cấp mã số thuế trực tiếp tại cơ quan thuế thì trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: 
- Tên, địa chỉ trụ sở, mã số thuế; 
- Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng; 
- Lý do tạm ngừng kinh doanh; 
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, đại diện của nhóm cá nhân kinh doanh, của chủ hộ kinh doanh. 
Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải thực hiện kê khai thuế theo quy định. Trường hợp người nộp thuế ra kinh doanh trước thời hạn theo thông báo tạm ngừng kinh doanh thì phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp đồng thời thực hiện nộp hồ sơ khai thuế theo quy định”.
Theo Điều 14 Thông tư 151/2014/TT-BTC Sửa đổi điểm đ, Khoản 1, Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 92 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 40%hp tuần lễ vàng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Bỏ quy định phải đăng ký tài khoản ngân hàng thì khi thanh toán mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào
Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, Thông tư số 219/2013/TT-BTC về ...
Không nộp, chậm nộp mẫu 08/MST đăng ký tài khoản ngân hàng có được khấu trừ thuế?
Cách xử lý khi chưa nộp, không nộp hoặc nộp chậm mẫu 08/MST để đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế để...
Thời điểm tính thuế TNCN, GTGT, TNDN, Nhập khẩu, TTĐB, BVMT
Quy định về thời điểm tính thuế TNCN, GTGT, TNDN, thuế nhập nhập, bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt và thuế...
Cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng
Hướng dẫn cách viết hóa đơn, kê khai, hạch toán hàng cho biếu tặng nhân viên và khách hàng dịp lễ tết không th...
Cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN, GTGT, TNDN
Hướng dẫn cách xác định kỳ kê khai thuế TNCN và thuế GTGT theo tháng hay theo quý. Quy định về kỳ báo cáo các ...
Thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư 2019
Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký thông báo tài khoản ngân hàng với sở kế hoạch đầu tư qua mạng điện tử theo Mẫu P...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 382
Tổng truy cập: 83.818.517

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
Giảm 40%hp tuần lễ vàng
Giảm 40%hp tuần lễ vàng
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại