Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Hồ sơ - Thủ tục đăng ký thang bảng lương 2019

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỆ THỐNG THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG 2019

I.  Hệ thống thang, bảng lương của doanh nghiệp tự xây dựng:
1. Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương (ghi rõ địa chỉ điện thoại người liên hệ)
2. Hệ thống, bảng lương doanh nghiệp tự xây dựng hoặc sửa đổi, bổ sung.
3. Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh hoặc nhóm chức danh ngành nghề công việc trong thang, bảng lương (quy định rõ các tiêu chuẩn và điều kiện về trình độ chuyên môn, vi tính, ngoại ngữ , kinh nghiệm yêu cầu về công việc đối với từng chức danh trong công ty).
4. Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp
5. Ý kiến tham gia của BCH công đoàn cơ sở hoặc BCH lâm thời (trường hợp không có công đoàn thì lấu ý kiến tham gia của toàn thể người lao động trong công ty).

 
=> Nơi nộp hồ sơ: Phòng lao động thương binh xã hội Quận 
Lưu ý : Khi xây dựng hệ thống thang, bảng lương các đơn vị cần nghiên cứu kỹ các văn bản sau:
Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp :
- Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động Năm
 2019. Chi tiết xem tại đây: Mức lương tối thiểu vùng 2019
- Thang lương, bảng lương phải có số bậc, khoảng cách của các bậc lương phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tích lũy kinh nghiệm, phát triển tài năng, chênh lệch giữa 2 bậc liền kề thấp nhất bằng 5%. (Xem chi tiết tại Nghị định 49/2013/NĐ-CP)
- Trước khi làm thủ tục đăng ký hệ thống thang bảng lương, đơn vị phải làm thủ tục đăng ký sử dụng lao động của đơn vị tại bộ phận CCHC huyện. Nộp cùng Khai trình và Thang bảng lương.


II. Mẫu hồ sơ đăng ký thang bảng lương 2019

1. Công văn đề nghị đăng ký hệ thống thang bảng lương:
  
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO
THIÊN ƯNG

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập -  Tự Do - Hạnh Phúc
Số: 01/2019/CV-TU                                 
V/v: V/v: Xin áp dụng mức lương tối thiểu                             Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019
 và tự xây dựng bảng lương năm 2019  
 
Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh & Xã hội Quận Thanh Xuân
 
Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng  thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106208569 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư thành phố Hà Nội cấp lần 1 vào ngày 19 tháng 05 năm 2015.
Địa chỉ: Số nhà 26 ngõ 35/ 21 Phố Khương Hạ - Phường Khương Đình –
Quận Thanh Xuân – TP Hà Nội - Việt Nam.
Mã số thuế: 0106208569
Người liên hệ: Dương Thị Thu Hường                   Điện thoại: 0987 007 014.
Thực hiện theo:
+ Nghị định 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14/5/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
+ Nghị Định số 157/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính Phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm theo Hợp đồng lao động.
Căn cứ Quy định danh mục các địa bàn áp dụng mức lương tối thiếu vùng.
Căn cứ các văn bản liên quan.
Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong doanh nghiệp, Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng xin đăng ký mức lương tối thiểu với Phòng Lao Động - Thương Binh và Xã hội quận Thanh Xuân là: 4.500.000đồng kể từ ngày 02/01/2019  và Công ty tự xây dựng thang bảng lương áp dụng cho toàn  thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.
           (Có danh sách bảng lương kèm theo)

Xin trân trọng cảm ơn!

 
Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 
Nơi nhận:                                                                 
+Như kính gửi
+Lưu VT
 

2. Hệ thống, bảng lương doanh nghiệp:

Hệ thống thang bảng lương năm 2019
Các chú ý khi làm thang bảng lương trên như sau:
1. Chỗ "Áp dụng lương tối thiểu" các bạn ghi mức lương thấp nhất trong cột bậc I vào đây
2. Cột "NHÓM CHỨC DANH, VỊ TRÍ CÔNG VIỆC": Công ty các bạn có bao nhiêu chức danh, vị trí công việc thì liệt kê hết vào đây. (Căn cứ vào đặc thù sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp xây dựng chức danh, vị trí công việc và bậc lương phù hợp với doanh nghiệp mình)
3. Các cột Bậc lương:
- Số lượng bậc lương phụ thuộc vào lựa chọn xây dựng của đơn vị, thường thì các doanh nghiệp hay xây dựng từ 8 đến 10 bậc. Người lao động khi mới vào làm việc sẽ áp dụng bậc 1, và theo quy chế tăng lương của doanh nghiệp mỗi lần sẽ lên 1 bậc (các trường hợp đặc biệt có thể được nâng vượt bậc)
- Mức lương bậc 1 phải thỏa mãn điều kiện:  
+ Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất.
+ Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề
- Khoảng cách giữa 2 bậc lương liền kề phải đảm bảo khuyến khích người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệp, phát triển tài năng nhưng ít nhất bằng 5%. (Ví dụ: số tiền lương của bậc 2 phải cao hơn bậc 1 ít nhất là 5%)

3. Bản quy định các tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với từng chức danh:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
 
QUY ĐỊNH
(V/v: tiêu chuẩn và điều kiện áp dụng đối với  chức danh trong công ty)
-  Căn cứ vào Nghị định 157/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 theo hướng dẫn của Chính Phủ.
-  Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty.

1/ Công ty quy định tiêu chuẩn trừng chức danh trong công ty như sau.
 

STT Chức
danh
Trình độ Công việc phải làm
1 Giám đốc - Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm. sức khỏe tốt, trình độ năng lực quản lý, có khả năng lãnh đạo.
- Là người đại diện theo pháp luật của công ty, có đủ năng lực hành vi nhân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý theo quy định của luật doanh nghiêp….
Là người quản lý cao nhất và chịu trách nhiệm cuối cùng với công ty về việc triển khai chiến lược kinh doanh , hệ thống quản lý và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp
2 Phó giám đốc  - Tốt nghiệp đại học trở lên, có chuyên ngành phù hợp với công việc được đảm nhiệm. sức khỏe tốt, trình độ năng lực quản lý, có khả năng lãnh đạo.
- Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Am hiểu Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, các văn bản pháp quy, văn bản hành chính liên quan.
- Sử dụng tốt Tiếng Anh. Thành thạo Microsoft Ofice và các phần mềm ứng dụng trong công việc.
- Có kỹ năng truyền đạt, thuyết phục, trình bày, đào tạo, huấn luyện.
- Có kỹ năng quản lý. 
- Tự tin, chững chạc, phong thái chuyên nghiệp.
- Nhạy bén trong đánh giá và giải quyết các vấn đề phát sinh.
- Có khả năng làm việc với áp lực công việc cao, có khả năng đi công tác.
 - Chịu trách nhiệm chung về điều hành, giám sát các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực kinh doanh, marketing.
- Tham mưu, đề xuất những chính sách, chế độ đối với thị trường, khách hàng, dịch vụ sau bán hàng cho Giám đốc đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời trong sản xuất, kinh doanh.
- Hoạch định và thực hiện phát triển nguồn nhân lực trong kinh doanh. Tổ chức hướng dẫn, đào tạo và quản lý nghiệp vụ kinh doanh trong toàn Công ty.
 
3 Kế toán trưởng - Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành kế toán.
- Có chứng chỉ kế toán trưởng
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán.
- Thành thạo tin học văn phòng
- Tham mưu cho ban giám đốc trong lĩnh vực tài chính kế toán của công ty.
- Thực hiện các công việc liên quan đến công  tác Kế Toán của Doanh Nghiệp
- Giải quyết các công việc được giám đốc ủy quyền…
4 Kế Toán Viên
- Tốt nghiệp cao đẳng chuyên nghành kế toán.
- Có kinh nghiệm 1 năm làm kế toán tổng hợp.
- Chịu được áp lực công việc cɑo.
- Nhɑnh nhẹn và nhiệt tình trong công việc.
- Giɑo tiếp tốt
- Trung thực, cận thận.
- Ghi chép, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
- Thực hiện và đảm bảo tính chính xác, kịp thời, quản lý sổ sách trong mọi lĩnh vực kế toán.
- Thiết lập đầy đủ và gửi đúng hạn các báo cáo kế toán Thuế theo qui định.
- Kiểm tra việc bảo quản, lưu trữ các tài liệu kế toán.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của kế toán Trưởng.
5
Nhân viên
Kinh doanh
- Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
- Thành thạo Vi tính văn phòng.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt.
- Giao tiếp tốt, tự tin, am hiểu xã hội, sẵn sàng làm việc với cường độ cao. Không nói ngọng, nói lắp, ưu tiên những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực quảng cáo báo chí, khai thác tài trợ.
- Nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc và có trách nhiệm.
- Tìm kiếm các thông tin về khách hàng. 
- Tư vấn và giới thiệu cho khách hàng về dịch vụ của công ty.
- Chăm sóc khách hàng, lấy ý kiến của khách hàng về chất lượng dịch vụ.
 
6 Nhân viên
Văn Phòng
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên, ngành nghề phù hợp với công việc được đảm nhận….
- Kỹ năng giao tiếp ứng xử tốt
- Thành thạo tin học văn phòng
Làm việc theo sự phân công trực tiếp của giám đốc….
 
2/ Chế độ nâng lương
-         Khi người lao động làm việc trong công ty từ 01 năm trở lên được công ty xét duyệt nâng lương.
-         Tiêu chuẩn nâng bậc:
+ Có ít nhất 01 năm làm việc tại công ty.
+ Không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên
+ Hoàn thành tốt các công việc được giao
-         Căn cứ vào các tiêu chuẩn trên, hàng năm ban giám đốc công ty tổ chức xét duyệt nâng lương. Thời hạn nâng lương đúng, trước hoặc có thế chậm lại phụ thuộc và yếu tố năng lực công tác và mức độ hoàn thiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân.
-         Những người có sang kiến chất lượng đem lại lợi ích đáng kế cho công ty sẽ được xét nâng lương trước thời hạn.
 
GIÁM ĐỐC
(Ký, họ tên)
 

4. Quyết định ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp
 
Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
Số: 02/QĐ-TU-2019
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----o0o------
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019
 
 
QUYẾT ĐỊNH
(Về việc ban hành hệ thống thang lương, bảng lương áp dụng trong doanh nghiệp)
Giám Đốc Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
 
- Căn cứ Luật lao động 10/2012/QH13 Ban hành ngày 18/06/2012.
- Căn cứ Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ban hành ngày 14 tháng 05 năm 2013
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền
lương.
- Căn cứ Nghị định số 157/2018/NĐ-CP ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2018
của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc
theo hợp đồng lao động.

QUYẾT ĐỊNH
 
Điều 1: Ban hành hệ thống bảng lương của Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
Điều 2: Thời gian thực hiện kể từ ngày 01/01/2019
Điều 3: Các phòng ban Công ty và cán bộ nhân viên công ty
 có liên quan có trách
nhiệm thực hiện quy định này.

Nơi nhận:
+ Các phòng ban công ty.
+ +Lưu VT

 
Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng
(Giám đốc ký tên và đóng dấu)

5. Ý kiến tham gia:
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO THIÊN ƯNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

                                                                                              Hà nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019
 

BIÊN BẢN HỌP LẤY Ý KIẾN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG

(V/v Xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương)

 
    Hôm nay, ngày 02 tháng 01 năm 2019. Tại Văn phòng Công ty TNHH Dịch vụ Đào Tạo Thiên Ưng.
Địa chỉ: số số nhà 26, ngõ 35/21 phố Khương Hạ ,P. Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Tp.Hà Nội, Việt Nam, diễn ra cuộc họp thống nhât hệ thống thang lương, bảng lương của Công Ty Cổ Phần TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng.
Cuộc họp bắt đầu lúc 8h30 phút.
đại diện các bên gồm có:

I. Đại diện người sử dụng lao động  

1. Ông : Hoàng Trung Thật        Chức vụ: Giám Đốc – Chủ tọa cuộc họp

2. Ông : Lã Văn Nam                   Chức Vụ: Nhân Viên Kinh Doanh – Thư Ký        
II. Tập thể nhân viên công ty : gồm 6 người.
Lã Văn Nam
Đoàn Thị Hồng Mơ
Phạm Thị Dung
Nguyễn Thị Mai
Lê Thị Minh
Nguyễn Ngọc Vũ
Sau khi nghe ban lãnh đạo Công ty TNHH Dịch Vụ Đào Tạo Thiên Ưng công bố hệ thống thang  bảng lương của Công Ty áp dụng cho từng cán bộ nhân viên, từng bộ phận, hai bên đi đến thống nhất như sau:
1. 100% Cán bộ, nhân viên đồng ý với hệ thống thang lương, bảng lương mà đơn vị đã xây dựng và được áp dụng từ ngày 02 tháng 01 năm 2019.
2. Khi có sự thay đổi về hệ thống thang lương, bảng lương phải có sự bàn bạc thống nhất bằng văn bản của hai bên.
Biên bản kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày, trước sự có mặt và đồng ý của tập thể nhân viên công ty.
 
3. Các thành viên tham gia cuộc họp ký nhận.
 

STT Họ Và Tên Ký nhận
1 Lã Văn Nam  
2 Đoàn Thị Hồng Mơ  
3 Phạm Thị Dung  
4 Nguyễn Thị Mai  
5 Lê Thị Minh  
6 Nguyễn Ngọc Vũ  
 
 

THƯ KÝ
ĐẠI DIỆN
NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG
 
 
 
 

 

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG XIN CHÚC CÁC BẠN LÀM TỐT THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THANG BẢNG LƯƠNG
Lưu ý:
 Ngày 13/9/2018 chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương như sau:
 
1. Bổ sung Điều 8 Chương III như sau:
 
“Điều 8. Nguyên tắc xây dựng định mức lao động
Doanh nghiệp xây dựng định mức lao động làm cơ sở để trả lương cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, đảm bảo các nguyên tắc sau đây:”
 
2. Bổ sung vào cuối điểm a khoản 2 Điều 10 Chương IV như sau:
 
Đối với doanh nghiệp sử dụng dưới 10 lao động được miễn thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.”
 
Điều 2. Hiệu lực thi hành
 
1. Nghị định 121/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018.

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 100 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 50% học phí khóa học kế toán dịp noel
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu quy chế lương thưởng của công ty mới nhất năm 2018
Mẫu quy chế lương thưởng của công ty cập nhật theo các quy định về việc trả lương thưởng,phụ cấp mới nhất năm ...
Cách làm bảng tính lương hàng tháng trên Excel cho năm 2018
Hướng dẫn cách làm bảng tính lương nhân viên hàng tháng trên Excel trong doanh nghiệp cho năm 2018
Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Mức lương tối thiểu vùng 2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018) Tăng 6,5...
Có được Trừ Lương nhân viên khi Đi muộn, về sớm không?
Người xử dụng lao động có được phép xử lý vi phạm nội quy, kỷ luật lao động bằng cách trừ vào lương khi nhân v...
Mức phạt trả lương thấp hơn mức lương tối thiểu vùng
Quy định về xử phạt vi phạm trả lương cho người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng.
Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN không? có được tính vào chi phí được trừ không?
Hướng dẫn cách thực hiện tiền lương thưởng thứ 13 trong doanh nghiệp: cách hạch toán, điều kiện đưa vào chi ph...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 119
Tổng truy cập: 53.618.638

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
( tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)

CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
HỒ CHÍ MINH:
CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)

CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
Giảm 50% Khóa Học Kế Toán Thực Tế
Giảm 50% Khóa Học Kế Toán Thực Tế
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại