Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Giá Trị Gia Tăng
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm phụ lục giảm thuế GTGT "PL 101/2023/QH15" theo NĐ 44/2023/NĐ-CP

Hướng dẫn cách làm phụ lục giảm thuế GTGT theo nghị quyết 101/2023/QH15 trên mẫu "PL 101/2023/QH15" được ban hành kèm theo nghị định 44/2023/NĐ-CP

Theo khoản 6, điều 1 của Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 thì:
6. Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này thực hiện kê khai các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế giá trị gia tăng theo Mẫu số 01 tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này cùng với Tờ khai thuế giá trị gia tăng.
Trong đó:
+ Cơ sở kinh doanh quy định tại Điều này chính là các cơ sở kinh doanh tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ được áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 8% hoặc các cơ sở kinh doanh (bao gồm cả hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh) tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu được giảm 20% mức tỷ lệ % để tính thuế giá trị gia tăng.
+ Mẫu số 01 tại Phụ lục IV chính là phụ lục giảm thuế GTGT "PL 101/2023/QH15" được ban hành kèm theo Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ
Hiện tại thì mẫu phụ lục giảm thuế GTGT "PL 101/2023/QH15" đã có trên phần mềm HTKK nên khi làm tờ khai thuế GTGT, những doanh nghiệp có đầu ra được giảm thuế GTGT sẽ chọn thêm phụ lục "PL 101/2023/QH15" để kê khai các hàng hóa dịch vụ được giảm thuế đã bán ra trong kỳ
Cách làm phụ lục giảm thuế GTGT

1. Đối tượng doanh nghiệp phải làm phụ lục giảm thuế GTGT "PL 101/2023/QH15":

Nếu trong kỳ kê khai, doanh nghiệp có phát sinh việc bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ được giảm thuế GTGT xuống còn 8% thì phải kê khai các mặt hàng được giảm thuế GTGT đó vào phụ lục “PL 101/2023/QH15
Những doanh nghiệp không có hóa đơn đầu ra được giảm thuế GTGT thì không phải làm phụ lục “PL 101/2023/QH15
Ví dụ:
Trong kỳ quý 3/2023, công ty Thiên Ưng có phát sinh việc bán hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 101/2023/QH15 nên công ty Thiên Ưng sẽ phải kê khai các hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT vào đó vào Phụ lục “PL 101/2023/QH15”.

2. Cách làm phụ lục giảm thuế GTGT "PL 101/2023/QH15"

Có 2 cách để làm phụ lục "PL 101/2023/QH15", đó là:
+ Cách 1: Làm trực tiếp trên phần mềm HTKK
+ Cách 2: Tải bảng kê Excel về làm trước rồi lại tải lên phần mềm HTKK
Nếu bạn làm theo cách 1 thì bạn kê khai trực tiếp các ác hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT vào đó vào Phụ lục “PL 101/2023/QH15” trên phần mềm HTKK, mỗi mặt hàng đưa vào 1 dòng, Muốn thêm dòng thì bấm vào 1 dòng nào đó rồi ấn phím F5

Nếu bạn làm theo cách 2 thì thực hiện lần lượt các bước như sau:
Bước 1: Tải phụ lục “PL 101/2023/QH15” từ trên phần mềm HTKK về máy tính
Tại phụ lục “PL 101/2023/QH15” từ trên phần mềm HTKK => Bấm vào “Mẫu tải bảng kê” để tải bảng kê Excel xuống
Tải bảng kê các mặt hàng được giảm thuế GTGT
Bước 2: Kê khai các hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT đã xuất bán trong kỳ vào bảng kê
Chỉ kê khai đầu ra được giảm thuế lên phụ lục “PL 101/2023/QH15
Không kê khai các hóa đơn đầu vào được giảm thuế GTGT lên phụ lục này

Xem thêm tại đây: Cách kê khai hóa đơn được giảm thuế GTGT

+ Cột 1 “STT”: là số thứ tự của các dòng hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT tại cột số 2
Lưu ý: Không được bỏ trống cột số thứ tự vì những dòng không có thông tin về số thứ tự, khi tải lên phần mềm sẽ không còn dữ liệu
Do đó, nếu bảng kê của công ty các bạn có từ 6 dòng trở lên (Nhiều hơn 5 dòng có sẵn của bảng kê tải từ phần mềm) thì phải đưa thêm số thứ tự cho các dòng đó tại cột “STT” trên bảng kê.
+ Cột 2Tên hàng hóa dịch vụ”: Ghi tên hàng hóa dịch vụ được giảm thuế GTGT còn 8% theo NĐ 44/2023/NĐ-CP
+ Cột 3 “Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT”: Tổng hợp doanh thu chưa có thuế của từng hàng hóa dịch vụ đã ghi tại cột 2
Lưu ý đối với cột 2 và cột 3:
+ Nếu trên hóa đơn đầu ra vừa có mặt hàng được giảm thuế GTGT (8%) vừa có mặt hàng không được giảm thuế GTGT (10%) thì chỉ kê khai những mặt hàng được giảm thuế GTGT còn 8% vào phụ lục PL 101/2023/QH15 thôi (Không kê khai các mặt hàng không được giảm thuế GTGT vào phụ lục PL 101/2023/QH15)
+ Mỗi mặt hàng đưa vào 1 dòng
+ Được kê khai chung theo tên hàng hóa dịch vụ lên phụ lục PL 101/2023/QH15, mà không cần kê khai chi tiết theo từng hóa đơn hoặc từng lần bán
+ Nếu mặt hàng được giảm thuế đó được xuất bán nhiều lần trong kỳ kê khai thì tổng hợp, tổng cộng tất cả các lần bán trong kỳ đó lại để kê khai vào 1 dòng trên phụ lục 
+ Cột 4, 5, 6: Không phải kê khai lên bảng kê, các cột này phần mềm khi tải lên phần mềm HTKK sẽ tự động tổng hợp, tính toán
Bước 3: Lưu bảng kê

Bước 4: Đóng bảng kê
Sau khi đã lưu xong bảng kê đã được đưa thông tin xong thì tiến hành đóng bảng kê (tắt bảng kê đi)
Bắt buộc phải tắt bảng kê đi thì mới tải được bảng kê lên phần mềm HTKK

Bước 5: Tải bảng kê đã có số liệu lên phần mềm HTKK
Tại Tab phụ lục “PL 101/2023/QH15” trên phần mềm HTKK => Bấm vào “Tải bảng kê
Rồi bấm vào ô có dấu 3 chấm để chọn đường dẫn nơi đã lưu bảng kê tại bước 3 => Rồi bấm vào “Tải dữ liệu

Tải bảng kê giảm thuế GTGT lên phần mềm HTKK

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Xin chúc các bạn làm phụ lục giảm thuế GTGT "PL 101/2023/QH15" thành công
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 2 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 30%Hp mừng ngày 30/4+1/5
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách kê khai các hóa đơn: Không chịu thuế, không phải kê khai, thuế suất 0%...
Hướng dẫn cách kê khai thuế đối với các hóa đơn: không chịu thuế GTGT, không phải kê khai nộp thuế, thuế suất ...
Hướng dẫn cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất
Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK mới nhất 2018 hiện nay. Các bạn vào tải phần...
Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT Từ ngày 05/11/2017
Công văn số 4253/TCT-CS hướng dẫn thông tư 93/2017/TT-BTC - Bãi bỏ - Không phải nộp Mẫu 06/GTGT để đăng ký phư...
Cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại
Hướng dẫn cách kê khai hóa đơn hàng bán bị trả lại trên tờ khai thuế GTGT theo Công văn 4943/TCT-KK Ngày 23/11...
Danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu
Bảng danh mục ngành nghề tính thuế GTGT theo tỷ lệ % trên doanh thu theo phụ lục của thông tư 219/2013/TT-BTC ...
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh thuế GTGT- Mẫu số: 01/KHBS
Mẫu bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh THUẾ GTGT - Mẫu số: 01/KHBS (Ban hành kèm theo Thông tư số 156/201...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 119
Tổng truy cập: 124.998.045

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại