Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lựa Chọn Khóa Học
Kế Toán Thiên Ưng
Khóa học kế toán tổng hợp trọn gói (cho người đã quên về kế toán hoặc mới bắt đầu)

Nếu bạn là người chưa học gì về kế toán hay đã từng học về kế toán nhưng vì lâu không sử dụng nên đã quên, mai một kiến thức thì khóa học kế toán tổng hợp trọn gói là sự lựa chọn vô cùng phù hợp với bạn. Bởi ở khóa học này chúng tôi sẽ trang bị, thâu tóm cho các bạn những kiến thức từ lý thuyết cơ bản để các bạn hiểu bản chất, rồi sau đó mới dạy đến phần kỹ năng nghiệp vụ thực hành thực tế.

Tổng thời gian của lớp học kế toán tổng hợp trọn gói là 47 buổi và bao gồm những nội dung sau:

Phần 1: Học định khoản, xác định và xử lý nghiệp vụ kế toán: (9 buổi)
- Để có thể làm được sổ sách kế toán thì bắt buộc các bạn phải biết định khoản hạch toán chuẩn. Nếu các bạn định khoản hạch toán sai thì sổ sách, báo cáo tài chính sẽ sai hết.
=> Do đó, mục tiêu của phần học này là trang bị cho các bạn kiến thức và kỹ năng định khoản hạch toán, tạo lập hóa đơn chứng từ và xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp:Lớp học kế toán tổng hợp thực tế tại Kế Toán Thiên Ưng
Cụ thể bao gồm các nghiệp vụ như:
+ Kế toán thu - chi: Hướng dẫn thực hiện lập phiếu thu - phiếu chi, quy trình tạm ứng công tác phí, kiểm tra theo dõi quỹ tiền...
Kế toán tài sản: Hướng dẫn quy trình mua, cách phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định, thủ tục thanh lý, nhượng bán...
Kế toán kho: Hướng dẫn thực hiện các phương pháp tính giá hàng tồn kho; cách làm phiếu, bảng xuất - nhập kho; cách phân bổ chi phí mua hàng để tính giá nhập kho...
+ Kế toán tiền lương: Hướng dẫn cách tính lương, làm bảng thanh toán tiền lương hàng tháng, cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, trích các khoản trích theo lương...
+ Kế toán công nợ: Hướng dẫn cách theo dõi, lên kế hoạch thanh toán và thu hồi công nợ theo tình hình tài chính của công ty hay yêu cầu của giám đốc.
+ Tổng hợp các khoản chi phí – doanh thu để xác đinh kết quả kinh doanh trong kỳ.
+ Thực hiện các công việc, bút toán kết chuyển cuối tháng, cuối tháng, cuối năm và đầu năm tài chính.
* Lưu ý:
+ Phần này, Kế Toán Thiên Ưng không dạy lý thuyết ở dạng “Nghiên cứu” giống như trên trường lớp mà Kế Toán Thiên Ưng sẽ dạy phần nguyên lý kế toán này bằng hóa đơn chứng từ, chứng từ thực tế theo tình huống và nghiệp vụ xảy ra trong doanh nghiệp thực tế.
+ Các bạn sẽ được hướng dẫn thực hành tạo lập hồ sơ chứng từ kế toán như công việc mà một người kế toán phải làm trong doanh nghiệp thực tế.
Chi tiết về chương trình đào tạo của Phần 1: Học định khoản, xác định và xử lý nghiệp vụ kế toán này các bạn xem tại đây: Học nguyên lý kế toán thực tế
 
Phần 2: Học thực hành kế toán theo công việc thực tế. (38 buổi )
Ở phần 1 các bạn đã được hướng dẫn làm quen với các mẫu biểu, sổ sách, hóa đơn chứng từ thực tế rồi, sang phần này chúng ta sẽ được học những kỹ năng chuyên sâu hơn theo đúng công việc của một người kế toán tổng hợp phải làm trong doanh nghiệp với những công việc chính như sau:
* Thực hành làm kế toán Thuế (17 buổi)

Về cơ bản là các bạn sẽ được học và thực hành các nội dung như:
1. Hóa đơn
+ Thực hành lập hóa đơn điện tử
+ Xử hóa hóa đơn điện tử trong các trường hợp cụ thể như hóa đơn điện tử có sai sót, hóa đơn điện tử của công ty bỏ trốn, hóa đơn bât hợp pháp...
+ Trao đổi, thảo luận về các tình huống hóa đơn hay gặp trong thực tế doanh nghiệp.
2. Thuế giá trị gia tăng:
+ Tập hợp hóa đơn chứng từ đầu vào - đầu ra để kê khai thuế
+ Xác định điều kiện để được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, cách hoàn thiện hồ sơ chứng từ để được khấu trừ thuế 
+ Thực hành làm tờ khai thuế GTGT trên phần mềm hỗ trợ kê khai. Cách kiểm tra đối chiếu với sổ sách kế toán, cách xử lý khi gặp phải các sai sót trên tờ khai thuế GTGT
3. Thuế thu nhập cá nhân
+ Cách tính thuế TNCN: xác định thu nhập chịu thuế, thu nhập miễn thuế, các khoản được giảm trừ khi tính thuế => Cách xử lý các tình huống liên quan đến thuế TNCN
+ Cách đăng ký, tra cứu mã số thuế TNCN, mã số thuế người phụ thuộc
+ Thực hành làm bảng tính thuế TNCN theo tháng và bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý để làm tờ khai
+ Thực hành làm tờ khai thuế TNCN trên phần mềm hỗ trợ kê khai. 
+ Thực hiện làm quyết toán thuế TNCN: Tổng hợp thu nhập, xác định mức giảm trừ cả năm, điều kiện ủy quyền quyết toán… làm tờ khai quyết toán trên phần mềm hỗ trợ kê khai
+ Cách kiểm tra, đối chiếu với bảng tính tháng, tổng hợp quý và cách xử lý khi gặp phải sự chênh lệch hoặc phát hiện ra các sai sót trên tờ khai thuế TNCN.
4. Thuế thu nhập doanh nghiệp:
+ Cách xác định các khoản doanh thu, các khoản thu nhập khác phải tính thuế TNDN, hay các khoản doanh thu được miễn không phải tính thuế TNDN.
+ Cách xác định chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN (Hướng dẫn cách hoàn thiện hồ sơ chứng từ hợp lý hợp lệ để đưa chi phí vào làm chi phí được trừ khi tính thuế TNDN)
+ Thực hành tạm tính thuế TNDN theo quý
+ Cách xác định lãi lỗ và cách chuyển lỗ
+ Thực hành làm tờ khai quyết toán thuế TNDN trên phần mềm hỗ trợ kê khai
5. Lệ phí môn bài
+ Cách tính lệ phí môn bài
+ Cách xử lý các tình huống liên quan đến lệ phí môn bài
+ Thực hành làm tờ khai lệ phí môn bài trên phần mềm HTKK cho doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh
6. Kê khai điều chỉnh bổ sung tờ khai thuế khi có sai sót
Chi tiết các bạn tìm hiểu kỹ hơn tại đây: Học thực hành kế toán thuế 

* Thực hành làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính trên Excel (10 buổi)
+ Thực hành xử lý các nghiệp vụ kế toán của loại hình doanh nghiệp Thương Mại, Dịch Vụ và Nhập khẩu rồi tiến hành hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ đó vào file Sổ sách kế toán trên Excel
+ Làm bảng tính lương, trích đóng bảo hiểm hàng tháng
+ Làm sổ sách sổ sách trên file "Mẫu số sách kế toán trên Excel"
Mẫu số sách kế toán trên Excel này do công ty kế toán Thiên Ưng xây dựng -> Bạn có thể dùng nó để làm sổ sách kế toán cho doanh nghiệp mình
+ Thực hành lập báo cáo tài chính cuối năm
+ Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu trước và sau khi lên báo cáo tài chính => Cách khắc phục sai sót
Chi tiết các bạn tìm hiểu kỹ hơn tại đây: Học thực hành kế toán trên Excel

* Thực hành làm sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính trên phần mềm Misa (11 buổi)
+ Hướng dẫn tải, cài đặt và cấp giấy phép sử dụng phần mềm Misa (có bản quyền)Lớp học kế toán tổng hợp thực hành tại Kế Toán Thiên Ưng
+ Thực hành xử lý các nghiệp vụ kế toán của loại hình doanh nghiệp sản xuất rồi tiến hành hạch toán ghi sổ các nghiệp vụ đó vào phần mềm Misa
+ Tính giá thành sản xuất
+ Làm sổ sách sổ sách trên phần mềm Misa với đầy đủ các nghiệp vụ trong doanh nghiệp như mua bán hàng, thu chi, lương, bảo hiểm, tạm ứng, công tác phí, kho, CCDC, TSCĐ, chi phí trả trước, chiết khấu giảm giám, hàng bán bị trả lại...
+ Thực hành lập báo cáo tài chính cuối năm trên phần mềm Misa
+ Thực hiện kiểm tra, đối chiếu số liệu trước và sau khi lên báo cáo tài chính => Cách khắc phục sai sót
Chi tiết các bạn tìm hiểu kỹ hơn tại đây: Học thực hành kế toán trên phần mềm Misa

Các thông tin mà bạn có thể muốn biết về khóa học kế toán tổng hợp trọn gói:

1. Tổng số lượng buổi học:
+ Số buổi học chính thức: 47 buổi
+ Số buổi học bổ trợ: 15 buổi
Lưu ý:
Công ty kế toán Thiên Ưng không giới hạn thời gian học và thực hành, cam kết học xong là bạn sẽ làm được việc, nên hết thời gian trên mà bạn vẫn chưa thực sự thành thạo thì vẫn có thể học thêm mà không cần đóng thêm tiền học phí.
2. Học phí của khóa học kế toán tổng hợp trọn gói: 5.000.000đ (chưa giảm giá)
Chi tiết chương trình giảm giá hiện nay các bạn xem tại đây: Kế Toán Thiên Ưng
(Học phí trên đã bao gồm tiền tài liệu và tiền làm chứng chỉ)
3. Hình thức học: Online - Trực tuyến
4. Thời gian học: Học theo ca - theo lớp. Bạn có thể chọn 1 trong các ca dưới đây:
+ Trong ngày: bạn có thể chọn 1 trong 3 ca: Sáng 8h30 - 11h, chiều 14h - 16h30, tối 19h - 21h30.
+ Trong tuần: 1 tuần có thể học từ 3 - 6 buổi, Bạn có thể chọn học vào  2 - 4 - 6 hoặc 3 - 5 - 7 hoặc cả tuần.
5. Lịch Khai giảng:
Các lớp học thực hành kế toán online sẽ được khai giảng thường xuyên trong tuần
6. Tài liệu học được phát miễn phí là những hóa đơn - chứng từ - mẫu biểu thực tế mới nhất đang áp dụng trong doanh nghiệp.
7. Giáo viên đều là kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm làm việc thực tế.
8. Quy trình đăng ký khóa học kế toán tổng hợp trọn gói tại Kế Toán Thiên Ưng:
Bước 1: Gọi điện hoặc nhắn tin zalo theo số Hotline: 0987.026.515 để được tư vấn hỗ trợ ban đầu về thông tin các khóa học, lựa chọn khóa học phù hợp.
(Bạn hãy lưu lại số điện thoại này để được hỗ trợ khi cần)
Bước 2: Làm theo những hướng dẫn để hoàn tất việc đăng ký học Online:
+ Đọc, xác nhận nội quy tham gia khóa học kế toán online
+ Chuyển khoản tiền học phí
+ Cung cấp chính xác các thông tin để nhận tài liệu gồm: Email để nhận file mềm, địa chỉ nhà (hoặc cơ quan) để nhận giáo trình bản cứng từ Ship.
Bước 3: Nhận tài liệu và lịch khai giảng (công ty Thiên Ưng sẽ thông báo lịch khai giảng qua điện thoại và mail)
Bước 4: Xem trước tài liệu và xem video bổ trợ số 1 của khóa học nguyên lý kế toán để khi đi học đạt chất lượng tốt nhất.
Bước 5: Tham gia khóa học theo lịch khai giảng, lịch học đã được thông báo qua mail tại bước (3)
Các lớp được giảng thường xuyên trong tuần, ban đăng ký xong có thể học được ngay nếu muốn.
Mọi thông tin chi tiết về lớp học kế toán tổng hợp bạn vui lòng liên hệ:

lớp học kế toán tổng hợp
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG 
HOTLINE: 0987.026.515 (Call or Zalo)  
Email: ketoanthienung@gmail.com - Web: ketoanthienung.vn
lớp học kế toán tổng hợp
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 31 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Khóa học nguyên lý kế toán online thực hành trên chứng từ thực tế
Khóa học nguyên lý kế toán online: dạy thực hành định khoản hạch toán, xử lý nghiệp vụ kinh tế bằng chứng từ t...
Học thực hành kế toán trên Excel trên chứng từ thực tế
Học thực hành kế toán trên Excel trên chứng từ thực tế, dạy lên sổ sách, lập các bảng biểu, sổ nhật ký chung.
Học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tại Hà Nội
Công ty kế toán Thiên Ưng là địa chỉ học kế toán thực hành tốt nhất tại Hà Nội, dạy trên chứng từ thực tế và c...
Khóa học phần mềm kế toán Misa thực hành thực tế
Khóa học thực hành kế toán trên phần mềm Misa thực hành trên chứng từ thực tế, hướng dẫn sử dụng phần mềm kế t...
Lớp học kế toán trên Excel thực hành lên sổ sách, lập BCTC
Dạy thực hành kế toán trên Excel bằng chứng từ thực tế để lên sổ sách, lập báo cáo tài chính cuối năm
Khóa học thực hành kế toán tổng hợp thực tế (Uy tín + Chất lượng)
Khóa học thực hành kế toán tổng dạy thực hành lên sổ sách, lập BCTC, kê khai - làm báo cáo thuế hàng tháng, qu...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 203
Tổng truy cập: 126.804.053

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Giảm giá 30% học phí khóa học thực hành kế toán online
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại