Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Thông báo thay đổi đăng ký thuế: khi đổi Chứng Minh Nhân Dân sang Căn Cước Công Dân

Hướng dẫn làm hồ sơ thủ tục thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân, người lao động (người nộp thuế) khi chuyển đổi từ chứng minh thư nhân dân sang thẻ căn cước công dân có gắn chip mới nhất

1. Quy định về thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế:
Thông tin về giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân là căn cứ để đăng ký mã số thuế TNCN cho người lao động. Vậy nên khi có thay đổi thông tin về thông tin về giấy CMND, CCCD thì phải thực hiện thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế 
Theo quy định tại khoản 2, điều 6 của Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế thì:
Người nộp thuế thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Người nộp thuế là cá nhân khi thay đổi thông tin về giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu thì ngày phát sinh thông tin thay đổi là 20 ngày (riêng các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày) kể từ ngày ghi trên giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.
Theo quy định tại Điều 36 Luật Quản lý thuế thì:
Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
(khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế)
Trường hợp cá nhân có ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân và người phụ thuộc thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi; tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.
(khoản 3 Điều 36 Luật Quản lý thuế)
2. Đối tượng phải thực hiện thay đổi thông tin đăng ký thuế:
Theo khoản 3, điều 10 của Thông tư 105/2020/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế thì:
Người nộp thuế là cá nhân quy định tại Điểm k, l, n Khoản 2 Điều 4 Thông tư 105/2020/TT-BTC có thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân thì nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả thu nhập hoặc Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập)
Cụ thể gồm có:

k) Cá nhân có thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân (trừ cá nhân kinh doanh).
l) Cá nhân là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân.
n) Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

3. Thủ tục - hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế trong trường hợp cá nhân (người lao động, người nộp thuế) thay đổi từ CMND sang CCCD thực hiện theo khoản 3 Điều 10 Thông tư 105/2020/TT-BTC như sau:

* Trường hợp 1: Nộp hồ sơ qua cơ quan chi trả thu nhập (doanh nghiệp):
- Hồ sơ gồm có: Thông báo thay đổi CMND sang CCCD
+ Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó)
+ Và bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.
=> Cơ quan chi trả thu nhập có trách nhiệm tổng hợp thông tin thay đổi của cá nhân hoặc người phụ thuộc vào Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 05-ĐK-TH-TCT (Nếu thay đổi thông tin của cá nhân) hoặc mẫu số 20-ĐK-TH-TCT (nếu thay đổi thông tin của người phụ thuộc) ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp cơ quan chi trả thu nhập.
Lưu ý: Cá nhân ủy quyền cho doanh nghiệp làm thay đổi gì thì doanh nghiệp làm mẫu tờ khai đó:
- Thay đổi thông tin của cá nhân (khi đăng ký MST TNCN) thì dùng mẫu 05-ĐK-TH-TCT
- Thay đổi thông tin về người phụ thuộc thuộc giảm trừ gia cảnh thì dùng mẫu 20-ĐK-TH-TCT
=> Doanh nghiệp có thể làm 2 mẫu này trên phần mềm hỗ trợ kê khai rồi gửi qua mạng tương tư như lúc đăng ký lần đầu và chỉ cần lưu ý:
+ Khi làm mẫu 05-ĐK-TH-TCT: Thì tích chọn vào ô ""Thay đổi thông tin đăng ký thuế"", các thông tin còn lại thì khai theo thông tin đã thay đổi (thông tin trên căn cước công dân mới cấp)
+ Khi làm mẫu 20-ĐK-TH-TCT: Thì khai xuống mục II - Đăng ký thay đổi về người phụ thuộc
- Thời hạn nộp hồ sơ:
+ Thời hạn cá nhân có thay đổi phải thông báo cho tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập (doanh nghiệp): chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi
Trong đó: Ngày phát sinh thông tin thay đổi là 20 ngày (riêng các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày) kể từ ngày ghi trên giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.
+ Thời hạn doanh nghiệp phải thông báo cho cơ quan quản lý thuế chậm nhất là 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ủy quyền của cá nhân.
 
* Trường hợp 2: Nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan thuế, gồm:
- Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC;

Các bạn có thể xem và tải mẫu về tại đây: Mẫu 08-MST theo Thông tư 105/2020/TT-BTC

- Bản sao Thẻ căn cước công dân hoặc bản sao Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch Việt Nam; bản sao Hộ chiếu còn hiệu lực đối với người phụ thuộc là người có quốc tịch nước ngoài hoặc người có quốc tịch Việt Nam sinh sống tại nước ngoài trong trường hợp thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi.
- Nơi nộp: Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú
Thời hạn nộp hồ sơ: phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.
Trong đó: Ngày phát sinh thông tin thay đổi là 20 ngày (riêng các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo là 30 ngày) kể từ ngày ghi trên giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu.

4. Xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả
Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ của người nộp thuế, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi vào Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế; đồng thời, ban hành Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế đã cập nhật thông tin thay đổi.
Theo Điều 11 Thông tư 105/2020/TT-BTC

Xem thêm:
Mức phạt vi phạm chậm nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 5 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 25% học phí khóa học kế toán online
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc)
Mẫu hợp đồng thời vụ và các quy định về hợp đồng lao động thời vụ như thuế TNCN, BHXH bắt buộc, số lần ký hợp ...
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2024 theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội du...
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2024 mới nhất
Mẫu nội quy lao động mới nhất năm 2024, quy định ngắn gọn, đầy đủ về nội quy làm việc tại văn phòng, cơ quan, ...
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2024 có kèm hướng dẫn cách ghi phụ lục và các nguyên tắc ký phụ lục hợp...
Quy định tuổi nghỉ hưu năm 2024 của nam và nữ
Công thức tính, bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của nam và nữ năm 2024 theo quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/20...
Quy định về sổ quản lý lao động, nhân sự, theo dõi nhân viên (Có Mẫu sổ bằng Excel)
Quy định về quản lý lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điề...
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 109
Tổng truy cập: 126.357.318

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 25% học phí khóa học thực hành kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại