Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Báo cáo khai trình sử dụng lao động: thủ tục - mẫu hồ sơ mới nhất năm 2019

THỦ TỤC KHAI TRÌNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG                 

I. Khai trình sử dụng lao động khi mới bắt đầu thành lập: 
Thành Phần hồ sơ: 
1.      Công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động
2.      Giấy đăng ký kinh doanh(Bản sao công chứng )
3.      Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị khi bắt đầu hoạt động
(02 bản theo mẫu 05 Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH)
4.      Hợp đồng lao động đã ký kết với NLĐ .

Thời hạn thực hiện: 
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bắt đầu hoạt động, người sử dụng lao động phải khai trình việc sử dụng lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.

Sau đây, Kế Toán Thiên Ưng xin được cung cấp các mẫu biểu để các bạn tham khảo:

1. Công văn đề nghị khai trình sử dụng lao động
Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Thiên Ưng
Số:01-19/VBĐN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2019
 
                                                          

Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thanh Xuân.
- Tên đơn vị: Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Thiên Ưng
- Mã số quản lý: 0106208569.
- Địa chỉ: Số nhà 26 ngõ 35/12 phố Khương Hạ, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Nội dung:
Đăng ký khai trình sử dụng lao động
Lý do:
Công ty TNHH dịch vụ đào tạo Thiên Ưng được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh ngày 19/12/2018 những chưa đi vào hoạt động ngay nên chưa phát sinh lao động. Đến tháng 1 năm 2019, công ty mới đi vào hoạt động và phát sinh lao động làm việc tại công ty. Nên công ty làm văn bản này để được đăng ký khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu  hoạt động
Hồ sơ gửi kèm:
1. Giấy đăng ký kinh doanh(Bản sao công chứng )
2. Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị khi bắt đầu hoạt động (02 bản)
3. Hợp đồng lao động đã ký kết với NLĐ .
Đề nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận Thanh Xuân xem xét cho công ty được đăng ký khai trình sử dụng lao động khi bắt đầu  hoạt động
 
Thủ trưởng đơn vị
(ký, đóng dâu và ghi rõ họ tên)

 

2. Khai trình việc sử dụng lao động của đơn vị khi bắt đầu hoạt động:
Mẫu số 05: Ban hành kèm theo Thông tư số 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 03/2014/NĐ-CP

mẫu báo cáo sử dụng lao động


4. Hợp đồng lao động đã ký kết với NLĐ

Các bạn tham khảo mẫu tại đây: Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2019

II. Báo cáo tình hình sử dụng thay đổi về lao động:

- Theo khoản 2 điều 6 của Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH thì định kỳ 06 tháng và hằng năm, người sử dụng lao động phải báo cáo tình hình thay đổi về lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (đối với người sử dụng lao động thuộc khu công nghiệp) nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện.
- Thời gian thực hiện vào 2 thời điểm:
+ 6 tháng đầu năm: trước ngày 25 tháng 5 
+ 6 tháng cuối năm: trước ngày 25 tháng 11
- Mẫu báo cáo: theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH.

TÊN DOANH NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: ……… ……, ngày tháng năm …..
 
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THAY ĐỔI VỀ LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM ………….. (HOẶC CUỐI NĂM …………..)
Kính gửi: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận/huyện/thị xã/thành phố...
(hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố...)
Loại hình doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân, Công ty hợp danh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần): ………………………………………………………………………
Báo cáo tình hình thay đổi về lao động của đơn vị như sau:
I. Số lao động đầu kỳ
Đơn vị: người

Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x x x x x x x x x x X  
II. Số lao động tăng trong kỳ
Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x x x x x x x x x x x  
III. Số lao động giảm trong kỳ
Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Lý do giảm
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng Nghỉ hưu Đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động/Hợp đồng làm việc Kỷ luật sa thải Thỏa thuận chấm dứt Lý do khác
x x x x x x x x x x x x x x x x
IV. Số lao động cuối kỳ
Tổng số Trong đó lao động nữ Trình độ chuyên môn kỹ thuật Loại hợp đồng lao động Ghi chú
Đại học trở lên Cao đẳng/ Cao đẳng nghề Trung cấp/ Trung cấp nghề Sơ cấp nghề Dạy nghề thường xuyên Chưa qua đào tạo Không xác định thời hạn Xác định thời hạn Theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định dưới 12 tháng
x x x x x x x x x x x  
 
  Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên
Các bạn muốn lấy mẫu báo cáo lao động: mẫu 05 hoặc mẫu 07
 thì có thể để lại mail bằng comment phía dưới hoặc gửi vào mail hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 38 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động
Quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động theo bộ luật lao động.
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và các trường hợp người sử ...
Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Có được Trừ Lương nhân viên khi Đi muộn, về sớm không?
Người xử dụng lao động có được phép xử lý vi phạm nội quy, kỷ luật lao động bằng cách trừ vào lương khi nhân v...
Các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2019
Những ngày được nghỉ hưởng nguyên lương theo Bộ luật lao động mới nhất và các văn bản hướng dẫn thực hiện tron...
Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất năm 2019
Tải Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất năm 2019 dành cho công ty cổ phần, công ty TNHH.
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 105
Tổng truy cập: 60.443.901

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại