Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG xây dựng để các bạn tham khảo

1. Hợp đồng lao động là gì?
Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.
Trường hợp hai bên thỏa thuận bằng tên gọi khác nhưng có nội dung thể hiện về việc làm có trả công, tiền lương và sự quản lý, điều hành, giám sát của một bên thì được coi là hợp đồng lao động.
Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
2. Văn bản pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động mới nhất năm 2020 đang được quy định tại các luật, thông tư, nghị định nào?
- Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14
- Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
- Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung tại Bộ luật Lao động 2019.

 
=> Để tìm hiểu chi tiết các bạn xem tại đây: Quy định về hợp đồng lao động mới nhất năm 2021
3. Cách làm hợp đồng lao động như thế nào?
Nội dung của hợp đồng lao động bao gồm những gì? Cách đưa các thông tin thỏa thuận vào hợp đồng lao động như nào là hợp lệ, không trái với quy định của Luật lao động...
Tất cả các vấn đề này đều có tại đây: Cách làm hợp đồng lao động

4. Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021 hiện nay:

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Hà Nội, ngày 02  tháng 03 năm 2021
- Căn cứ vào Bộ Luật Lao Động số số: 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ vào Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
- Căn cứ vào thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung tại Bộ luật Lao động

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
(Số: 29/2021/HĐLĐ-KTTU)

Chúng tôi, một bên làCÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Địa chỉ: Nhà B11, Số 9A, Ngõ 181 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội
Đại diện bởi:
Ông:  Hoàng Trung Thật                          
Sinh ngày: 16 tháng 09 năm 1987   
Số CMTND: 168229222 cấp ngày 24/04/2014. Tại C.A Hà Nội.
Địa chỉ nơi cư trú: Số 9A, Ngõ 233 Xuân Thủy. Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội.
Chức vụ: Giám 
Đốc
 
Và một bên là Ông: Lã Văn Nam
Sinh ngày: 12 tháng 12 năm 1988.             Giới tính: Nam
Số CMTND: 164267437  cấp ngày 12/06/2011. Tại C.A Ninh Bình.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố Thiện Thân, P. Ninh Sơn, T.P Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
Chỗ ở hiện nay: 
173 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy. T.P Hà Nội.
 
Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
1) Công việc:
- Chức vụ: Trưởng phòng kinh doanh.
- Công việc phải làm:
+ Xây dựng các kế hạch kinh doanh
+ Thực hiện các chiến lược kinh doanh theo chủ trương của ban lãnh đạo công ty.
+ Quản lý và phát triển nhân sự phòng kinh doanh.
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

2) Địa điểm làm việc của người lao động:
Tại trụ sở của công ty: Nhà B11, Số 9A, Ngõ 181 đường Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Điều 2: Thời hạn của hợp đồng lao động:
- Loại hợp đồng lao động có thời hạn: 24 tháng
- Bắt đầu từ ngày 02 tháng 03 năm 2021 đến hết ngày 1 tháng 3 năm 2023.
 
Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
1) Thời giờ làm việc:
- Trong ngày: 8h/ngày – Sáng từ 7h30 đến 11h30, Chiều từ 1h30 đến 17h30
- Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7
2) Thời gian nghỉ:
- Hàng tuần: được nghỉ ngày chủ nhật
- Nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động
I. Quyền lợi:
1. Mức lương theo thời gian:
Mức lương chính: 5.000.000 đồng/tháng
2. Phụ cấp:
- Trách nhiệm: 1.000.000 đồng/tháng
3. Hình thức trả lương:
- Theo thời gian (theo tháng - tính trên 26 ngày công làm việc)
- Lương được trả bằng tiền mặt
4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày cuối tháng.
5. Chế độ nâng lương: 1 năm 1 lần căn cứ vào kết quả thực hiện công việc của người lao động.
6. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp: Được tham gia bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm về mức đóng và tỷ lệ đóng.

II. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động....
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng lao động.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng lao động.
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

 
Điều 6: Các nội dung khác:
Ngoài các khoản tiền lương và phụ cấp mà người lao động nhận được tại Điều 4 của hợp đồng lao động này, người lao động còn được nhận các khoản khác như sau:
1. Chế độ:
- Ăn trưa: 730.000 đồng/tháng
2. Các khoản hỗ trợ:
- Điện thoại: 700.000 đồng/tháng
- Xăng xe: 500.000 đồng/tháng
- Hỗ trợ nhà ở: 1.500.000 đồng/tháng
3. Các khoản phúc lợi khác:
- Người lao động kết hôn: 500.000
- Người lao động có thân nhân bị chết: được hỗ trợ 1.000.000/người
- Hàng năm người lao động được đi tham quan, du lịch, nghỉ mát, quà sinh nhật theo quy định của công ty.
4. Tiền thưởng lễ, tết: Được hưởng theo quy chế lương thưởng chung của toàn công ty.
 
Điều 7: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 03 năm 2021 . Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 02 tháng 03 năm 2021.

 
Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên
 
 

Kế Toán Thiên Ưng mời các bạn tham khảo thêm:

Mẫu phụ lục hợp đồng lao động

Mẫu hợp đồng lao động trên được xây dựng theo quy định - hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung tại Bộ luật Lao động 2019

Giải thích hợp đồng:Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021
1. Phần quan trọng nhất trên hợp đồng là phần quyền lợi của người lao động tức là xác định mức thu nhập gồm có những khoản gì và được hưởng bao nhiêu?
Kế Toán Thiên Ưng xin được giải thích phần quyền lợi để các bạn dễ dàng áp dụng với các hợp đồng khác tại công ty mình:
Mục "Lương chính" được xác định theo QĐ tại mức lương tối thiểu vùng 2021. Người chưa qua đào tạo thấp nhất là 4.420.000 (Vùng 1) (dành cho các lao động như lao công quét rọn, bảo vệ...)
Người đã qua đào tạo từ cấp nghề trở lên như đã tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học thì mục lương chính này phải để thấp nhấp là 4.729.400 (Thêm 7% của 4.420.000). 
Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2021
Đó là mức thấp nhất NLĐ nhận được để các bạn thể hiện vào cột lương chính. Còn để cao bao nhiêu thì cái này phải "cân" với BẢO HIỂM BẮT BUỘC. Vì những lao động ký HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên phải tham gia BHBB trên lương này và một số khoản phụ cấp như: trách nhiệm, năng lực, chức danh, thâm niên...
- Mục phụ cấp: tùy vào đặc thù của từng công ty sẽ có "tên gọi" của các khoản phụ cấp khác nhau. 
Nhưng lưu ý rằng: Các bạn muốn đóng BHXH ở mức thấp thì chúng ta sẽ thể hiện tiền lương chính và các khoản phụ cấp phải cộng vào để đóng BHBB thấp thôi. Còn lại chúng ta sẽ cho vào các khoản bổ sung khác không phải đóng BHXH. Các bạn có thể tìm hiểu chi tiết tại đây: Mức đóng và các khoản phải đóng bảo hiểm bắt buộc năm 2021
Phụ cấp lương, ghi các khoản phụ cấp lương mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể: 
+ Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ. 
+ Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động. 
 
- Các khoản bổ sung khác được ghi riêng theo quy định tại Khoản 5, điều 3 của Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH để không phải tham gia bảo hiểm bắt buộc trên những khoản này.
- Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. 
- Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động. 
2. Tại sao trong hợp đồng lao động, Kế Toán Thiên Ưng lại tách riêng các khoản tiền: tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ (mà các bạn hay gọi là tiền phụ cấp) lại không cho vào mục phụ cấp tại điều 4 của HĐLĐ mà ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động.
Là bởi:
Theo Khoản 5, điều 3 của Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH: hương dẫn về Tiền lương và các chế độ, phúc lợi khác ghi trong hợp đồng lao động thì GHI THÀNH MỤC RIÊNG.
"Đối với các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động."

Chi tiết các khoản phụ cấp bao gồm những khoản gì, chi phí thuế TNDN được trừ không? có bị tính thuế TNCN không hay những khoản nào phải đóng BHBB. Mời các bạn tham khảo chi tiết tại đây: Cách làm bảng tính lương
 

Tham khảo thêm cách thể hiện nội dung trên hợp đồng lao động tại đây:
Quy định về hợp đồng lao động, hợp đồng thử việc

Các bạn muốn tải download mẫu hợp đồng lao động file word mới nhất về tham khảo thì có thể để lại mail bằng comment phía dưới hoặc gửi vào mail hoangtrungthat@gmail.com
Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại ngay cho các bạn.
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 1530 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu Biên bản Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc
Mẫu Biên bản Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc để bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm...
Có được Trừ Lương nhân viên khi Đi muộn, về sớm không?
Người xử dụng lao động có được phép xử lý vi phạm nội quy, kỷ luật lao động bằng cách trừ vào lương khi nhân v...
Các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2021
Những ngày được nghỉ hưởng nguyên lương theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 mới nhất và các văn bản hướng dẫ...
Thủ Tục thành lập Công Đoàn Cơ Sở theo điều kiện mới nhất năm 2021
Hướng dẫn doanh nghiệp trình tự thủ tục đăng ký thành lập công đoàn cơ sở của công ty theo điều kiện tổ chứ th...
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất
Mẫu nội quy lao động mới nhất năm 2021, quy định ngắn gọn, đầy đủ về nội quy làm việc tại văn phòng, cơ quan, ...
Quy định về nghỉ phép và cách tính lương nghỉ phép năm 2021 mới nhất
Chế độ nghỉ phép năm 2021 theo hướng dẫn bởi Điều 65, 66, 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn quy định về ng...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 220
Tổng truy cập: 92.464.631

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
 HỒ CHÍ MINH:  Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại