Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Cách làm bảng tính lương hàng tháng trên Excel cho năm 2018

Tùy vào từng lĩnh vực kinh doanh hay quy chế lương thưởng của từng công ty mà kế toán có những các tính lương khác nhau. Trong bài viết này Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn cách bạn cách tính lương theo thời gian tại một công ty thương mại - dịch vụ thông thường.

Chứng từ để làm căn cứ tính lương đó là: Hợp đồng lao động, bảng chấm công, quy chế tiền lương của công ty...

Đây là mẫu một bảng tính lương trên Excel:

Mẫu bảng tính lương trên excel mới nhất năm 2018

Sau đây Kế Toán Thiên Ưng sẽ hướng dẫn các bạn hiểu từng chỉ tiêu và các thức hiện:

Cột "Họ và tên": Các bạn đưa toàn bộ người lao động cần được tính lương trong tháng vào đây. Chúng ta chia làm các bộ phận rõ ràng để đến khi hạch toán chúng ta sẽ sử dụng các tài khoản chi phí tương ứng với bộ phận đó.
Cột "Lương chính": Cột này các bạn lấy tại hợp đồng lao động (chú ý thêm về quyết định tăng lương hoặc phụ lục hợp đồng lao động) để đưa mức lương chính của NLĐ vào đây. 
Lương chính là lương chưa bao gồm các khoản phụ cấp, bổ sung khác. Có công ty gọi đây là lương cơ bản. 
Năm 2018 mức lương tối thiểu vùng đã tăng lên (Ví dụ ở vùng 1 là 3.980.000 - Theo nghị định 141/2017/NĐ-CP áp dụng từ ngày 1/1/2018) Theo quy định doanh nghiệp không được trả lương thấp hơn lương tối thiểu vùng, đối với lao động đã qua đào tạo từ cấp nghề phải được cộng thêm 7% nữa
=> Nếu công ty bạn có thuê có các lao động đã được đào tạo qua từ cấp nghề trở lên thì năm 2018 phải trả thấp nhất: 3.980.000 + 7% x 3.980.000 = 4.258.600
Mức lương tối thiểu vùng tăng lên từ 180.000 đến 230.000 so với năm 2017, chi tiết các bạn tham khảo tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Trước năm 2016, Các doanh nghiệp thường đóng bảo hiểm trên lương cơ bản trên, Nhưng bắt đầu từ năm 2016 theo Luật bảo hiểm sửa đổi thì tiền lương tham gia bảo hiểm là tiền lương và các khoản phụ cấp. Chi tiết các bạn có thể tìm hiểu tại đấy: Mức tiền lương đóng BHXH năm 2018

Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ tổng hợp các khoản phụ thường có trong doanh hiểu rõ về các từng khoản:
Loại phụ cấp
(Theo Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH)
Có chịu thuế TNCN
(Theo thông tư 111/2013/TT-BTC)
Các khoản Phụ cấp phải đóng BH  
Phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm, Thâm niên Bị tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN
Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
Không bị tính thuế TNCN
(Theo khoản 2, điều 2, TT 111/2013/TT-BCT)
   
Các khoản Phụ cấp không phải đóng BH  
Tiền ăn
1. Về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:
Về nguyên tắc khoản tiền ăn ca, ăn trưa cho người lao động được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động hoặc Thoả ước lao động tập thể hoặc Quy chế tài chính của Công ty thì được đưa vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN;
2. Về thuế TNCN:
Trường hợp Công ty chi bằng tiền, nếu mức chi phù hợp với hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Từ tháng 9/2016 trở về trước là 680.000đồng/người/tháng
( Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013)
- Từ tháng 10/2016 là 730.000 đồng/người/tháng
( Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH -HL:15/10/2016)
thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN,
=> Nếu mức chi cao hơn quy định trên thì phần chi vượt mức phải tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động
Điện thoại
1. Về chi phí được trừ khi tính thuế TNDN:
Trường hợp Công ty chi khoán tiền điện thoại cho người lao động, nếu được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty,
Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN
2. Về thuế TNCN:
- Không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế TNCN của
người lao động.
- Trường hợp Công ty chi tiền điện thoại cao hơn mức khoán chi đã quy định thì phần chi cao hơn này không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và tính vào thu nhập chịu thuế TNCN của người lao động
(Theo CV Số: 1166 /TCT-TNCN V/v hướng dẫn về thuế TNCN đối với tiền công tác phí, tiền điện thoại.)
Xăng xe/ đi lại Phải tính vào thu nhập chịu thuế
Theo Công văn số 6587/CT-TTHT ngày 12/7/2016 của Cục Thuế TP. HCM về thuế TNCN
Công văn số 2192/TCT-TNCN ngày 25/5/2017
Hỗ trợ nhà ở Tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại đơn vị không phân biệt nơi trả thu nhập.”
(Theo Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC)
Lưu ý: Để chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp nêu trên được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN thì doanh nghiệp phải thể hiện rõ về mức hưởng và điều kiện được hưởng ở 1 trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động, quy chế tài chính, thỏa ước lao động tập thế...

Cột "Tổng thu nhập": các bạn lấy cột lương chính cộng với các khoản phụ cấp mà người lao động được hưởng.
Cột "Ngày công thực tế" là số ngày mà người lao động đi làm trong tháng. Các bạn đưa số liệu từ bảng chấm công của tháng tính lương vào cột này.
Cột "Tổng lương thực tế"Là lương tính theo ngày công đi làm thực tế:
Có 2 cách tính như sau:
Cách 1:
Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập / ngày công hành chính của tháng X số ngày làm việc thực tế.
Cách 2:
Tổng lương thực tế = Tổng thu nhập
 / 26 X số ngày làm việc thực tế.
(26 hay 24 là do DN quy định).
Chi tiết về 2 cách tính lương này các bạn xem tại đây: Cách tính lương theo các hình thức trả lương trong doanh nghiệp.
Tùy vào quy định của từng công ty mà các bạn lựa chọn cách tính phù hợp nhé.

Cột "Lương đóng BH": cột này được Kế Toán Thiên Ưng tạo ra với mục đích để thuận tiện cho việc tính các khoản BH trừ vào lương vào tính vào chi phí của doanh nghiệp.
Nguồn số liệu để đưa vào cột này là Mức tiền lương của các nhân viên đang tham gia bảo hiểm trong Hồ sơ tham gia bảo hiểm.
Trong bảng tính lương sẽ có đầy đủ các cột trích trừ vào lương và tính vào chi phí theo tỷ lệ trích nộp BH như sau:
Bảng trích các khoản bảo hiểm theo lương
 

- Thuế thu nhập cá nhân: Đây là khoản trừ vào lương người lao động, nếu ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên kế toán tính theo biểu lũy tiến tng phần, nếu là thử việc thì khấu trừ 10%. Chi tiết xem thêm tại: Cách tính thuế thu nhập cá nhân.

- Thực lĩnh: là số tiền mà người lao động nhận được sau khi các khoản giảm trừ theo lương.
Thực lĩnh = Tổng lương - các khoản trích BH trừ vào lương - Thuế TNCN (nếu có) - Tạm ứng(Nếu có)

Sau khi các bạn làm xong bảng tính lương này chúng ta trình lên kế toán trưởng và giám đốc để họ ký duyệt.
Để cho chi phí tiền lương này được hợp lý hợp lệ, tất cả những người trên bảng lương đều phải ký vào cột ký nhận, để chứng minh doanh nghiệp đã chi trả tiền.

Tải về tại đây : Mẫu bảng thanh toán tiền lương trên Excel.


 

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG chúc các bạn làm tốt!
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 207 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
MẪU BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
BIÊN BẢN THANH LÝ (NGHIỆM THU) HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN
Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo QĐ 48 - Mẫu 05-TT
Hướng dẫn cách viết mẫu giấy đề nghị thanh toán theo quyết định 48 - Mẫu 05-TT
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng - Mẫu số 04-TT
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng - Mẫu số 04-TT theo quyết định 48, có hướng dẫn chi tiết cách viết kèm theo.
Mẫu bảng kê chi tiền theo QĐ 48 - Cách viết cụ thể
Hướng dẫn cách viết mẫu bảng kê chi tiền theo mẫu số 09 - TT
Mẫu bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ và cho ngoại tệ
Hướng dẫn cách viết bảng kiểm kê quỹ dùng cho VNĐ và cho ngoại tệ, vàng bạc...
Mẫu danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản: Mẫu số: C66a- HD
Kế toán Thiên Ưng xin được cung cấp 2 mẫu Danh sách người nghỉ hưởng trợ cấp ốm đau, thai sản đang được dùng p...
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 100
Tổng truy cập: 47.830.924

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
( tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)

CS2: Phòng 207 tòa nhà A5, Khu đô thị Đại Kim - Định Công - Hoàng Mai - Hà Nội
( Nằm trên đường Nguyễn Cảnh Dị - Cách cầu Định Công 300m )

CS 3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
 
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)

CS6: Phòng 805 - Tòa nhà CT2 - Chung cư Skylight - Ngõ Hòa Bình 6 - 125D Minh Khai, Hai Bà Trưng,
Hà Nội
HỒ CHÍ MINH:
CS5: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
 
CS7: Phòng 113, chung cư Sunshine, số 26 đường Quang Trung, khu phố 1, phường Hiệp Phú, Quận 9,
Tp. HCM. (cách ngã tư Thủ Đức 450m)
   

 
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại 35%
Kế toán Thiên Ưng khuyến mại 35%
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại