Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Tự Học Kế Toán Excel
Kế Toán Thiên Ưng
Hướng dẫn cách làm sổ sách kế toán trên Excel

Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng chia sẻ cách làm sổ sách trên Excel

Chi tiết Cách làm các bạn thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tải hệ thống mẫu sổ sách kế toán trên Excel về máy
Mẫu hệ thống sổ sách kế toán bằng Excel
Một vài quy định chung về sổ sách kế toán theo Luật kế toán mà các bạn cần biết như sau:
1. Về hệ thống sổ kế toán:
- Doanh nghiệp phải căn cứ vào hệ thống sổ kế toán do Bộ Tài chính quy định để chọn một hệ thống sổ kế toán áp dụng ở đơn vị.  
- Mỗi đơn vị kế toán chỉ sử dụng một hệ thống sổ kế toán cho một kỳ kế toán năm. 
- Doanh nghiệp được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán cho riêng mình nhưng phải đảm bảo cung cấp thông tin về giao dịch kinh tế một cách minh bạch, đầy đủ, dễ kiểm tra, dễ kiểm soát và dễ đối chiếu. Trường hợp không tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán, doanh nghiệp có thể áp dụng biểu mẫu sổ kế toán theo hướng dẫn tại Phụ lục 4 của chế độ kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng (Thông tư 133/2016/TT-BTC hoặc thông tư 200/2014/TT-BTC)
2. Câu hỏi được nhiều bạn kế toán quan tâm là: Doanh nghiệp phải lập những loại sổ sách, báo cáo nào?
Để trả lời được câu hỏi này, các bạn xác định theo trình tự sau: 
(1) Xác định chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng
=> (2) Tìm đến danh mục biểu mẫu sổ sách kế toán theo chế độ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng => (3) Xác định hình thức ghi sổ kế toán (NKC, NK-SC, CTGS) => Tại bảng "Danh Mục Mẫu biểu sổ sách" các bạn xác định các loại sổ áp dụng cho ghi sổ kế toán đã lựa chọn và áp dụng
Tuy nhiên cần căn cứ vào thực tế phát sinh trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp để thực hiện việc mở sổ cũng như việc ghi chép các loại sổ liên quan
Công ty đào tạo Kế Toán Thiên Ưng có cung cấp Miễn Phí hệ thống mẫu biểu sổ sách kế toán theo TT 133 và Theo TT200 cho các bạn kế toán muốn tìm hiểu nghiên cứu và tự học tập về kế toán trên Excel 
Nên bạn nào có nhu cầu tải về tham khảo thì có thể để lại mail bằng comment cuối bài viết, hoặc gửi mail vào địa chỉ "hoangtrungthat@gmail.com" Kế Toán Thiên Ưng sẽ gửi lại cho các bạn tham khảo

Bước 2: Thực hiện hạch toán, ghi sổ, lập các bảng biểu định kỳ
1. Công việc đầu năm tài chính:
1.1 Chuyển số dư trên các bảng biểu:
- Đối với các công ty đã và đang hoạt động: Công việc đầu năm của chúng ta sẽ là phải chuyển tất cả số dư cuối kỳ của năm trước sang làm số dư đầu kỳ của năm. Bao gồm cả bảng biểu sau: Bảng cân đối phát sinh tài khoản, bảng tổng hợp phải thu - phải trả, báo cáo tồn kho, khấu hao TSCĐ, phân bổ chi phí.
- Đối với các doanh nghiệp mới thành lập trong năm: vì không có số dư nên chúng ta không phải chuyển
1.2. Hạch toán các bút toán đầu năm tài chính trên sổ nhật ký chung:
* Kết chuyển lãi lỗ năm trước (chỉ dành cho các doanh nghiệp đã hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm trước)
Lấy số liệu trên TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối – trên Bảng cân đối phát sinh tài khoản).
+ Nếu TK 4212 có số dư bên Nợ => Năm trước Doanh nghiệp LỖ
=> Kết chuyển lỗ, kế toán hạch toán:
Nợ TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm trước
Có TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay
+ Nếu TK 4212 có số dư bên Có => Năm trước Doanh nghiệp LÃI
=> Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán:
Nợ TK 4212 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm nay
Có TK 4211 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước
(Có ví dụ cụ thể và hình ảnh ghi sổ NKC)
* Hạch toán chi phí thuế - lệ phí môn bài năm hoạt động:
Hiện nay, DN đã hoạt động từ năm trước thì không phải làm tờ khai lệ phí môn bài nữa mà chỉ cần nộp tiền lệ phí môn bài nên kế toán hay quên bút toán tính thuế Môn bài ( Nợ 642/Có 33382) để lấy vào chi phí
Vì vậy các bạn nên hạch toán luôn vào đầu năm. Lúc nào mang tiền đi nộp chúng ta hạch toán khi ấy. (Nợ 33382/Có 111/112)
Chi tiết về cách hạch toán và ghi sổ các bạn xem tại đây: 
Cách hạch toán thuế lệ phí môn bài phải nộp
2. Công việc hàng ngày:
- Khi có phát sinh các nghiệp vụ như: thu - chi - nhập - Xuất... các bạn hoàn toàn có thể sử dụng file để tạo lập chứng từ kế toán cho các nghiệp vụ này (file Excel còn cho phép in chứng từ hàng loạt và tự động). Các bạn thể in được sổ quỹ theo ngày (nếu giám đốc có yêu cầu)
- Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh các bạn đều căn cứ vào chứng từ kế toán để ghi vào sổ nhật ký chung và các sổ, bảng chi tiết liên quan. Các bạn xem chi tiết tại đây: Cách ghi sổ nhật ký chung trên excel
- Các bạn có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết cách ghi sổ 1 vài trường hợp thường gặp tại đây:
3. Quy trình ghi sổ khi mua tài sản cố định
4. Quy trình ghi sổ khi mua công cụ dụng cụ
- Chấm công nhân viên: Căn cứ vào cứ ký tự quy ước, các bạn đưa vào bảng chấm công để cuối tháng file bảng chấm công tự động tổng hợp ngày công đi làm, nghỉ ngày của người lao động trong tháng.
3. Các công việc phải làm hàng tháng:
Công việc phải làm Thực hiện tại Mục đích
Tổng hợp ngày công Bảng Chấm công
Dùng để theo dõi ngày công thực tế làm việc, nghỉ việc, ..
để có căn cứ tính trả lương và quản lý lao động trong đơn vị.
Tính lương Bảng tính lương Dùng để tính ra số tiền lương phải trả cho người lao động,
là căn cứ để hạch toán chi phí tiền lương trong tháng,
trích bảo hiểm, thuế TNCN...
Tính thuế TNCN Bảng tính thuế TNCN Tính ra số thuế TNCN phải khấu trừ vào tiền lương của NLĐ
trong tháng (nếu có), làm căn cứ để làm tờ khai thuế TNCN
Phân bổ chi phí trả trước Bảng phân bổ chi phí 242 Tính ra số chi phí được phân bổ trong kỳ (tháng) để hạch toán vào chi phí
Trích khấu hao tài sản cố định Bảng tính khấu hao TSCĐ Tính ra số chi phí khấu hao trong kỳ (tháng) để hạch toán vào chi phí
Tổng hợp chi tiết nhập - xuất - tồn Bảng tổng hợp Nhập Xuất Tồn Theo dõi lượng hàng hóa vật tư tồn đầu kỳ, tăng giảm trong kỳ và tồn cuối kỳ.
Đặc biệt là tính ra đơn giá xuất kho (đối với các công ty tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân cuối kỳ)
(Các bạn muốn biết cách lập chi tiết  bảng nào thì nhập chuột vào bảng đó.
Các link đều có mẫu và các lập cụ thể)
- Thời điểm để lập các bảng này đều là vào cuối tháng
- Ngoài các công việc cơ bản mà hầu như doanh nghiệp nào cũng phát sinh bên trên thì tùy theo từng doanh nghiệp mà bạn có thể sẽ phải làm các báo cáo nội bộ như: sổ quỹ tiền mặt, công nợ phải thu, phải trả...
- Sau khi đã hoàn tất các bảng biểu vào cuối tháng, các bạn căn cứ vào đó để hạch toán các bút toán cuối kỳ (tháng) trên sổ nhật ký chung. Chi tiết các bạn xem tại đây: Hạch toán các bút toán cuối kỳ, cuối tháng

4. Các công việc làm hàng quý
- Lập bảng tổng hợp thuế TNCN theo quý => Để làm tờ khai thuế TNCN theo quý
- Lập bảng tính thuế TNDN tạm tính quý => Để nộp tiền thuế TNDN tạm tính quý nếu phát sinh số thuế phải nộp
(Trong file Excel có sẵn luôn 2 bảng này các bạn nhé)
Trường hợp phát sinh số tiền thuế TNDN tạm tính phải nộp thì các bạn cần hạch toán số tiền đó trên sổ nhật ký chung tại thời điểm nộp tiền. Chi tiết các bạn xem tại đây: Cách hạch toán thuế TNDN tạm tính quý
5. Công việc cuối năm:
       Lập báo cáo tài chính.

Kế Toán Thiên Ưng xin chúc các bạn lên sổ sách trên excel thành công!


Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 55 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm giá 35% học phí khóa học thực hành kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Cách dùng hàm Sumif khi làm kế toán trên Excel
Hướng dẫn cách sử dụng hàm Sumif khi làm kế toán trên Excel
Cách sử dụng hàm Max, hàm Min trong Excel
Hướng dẫn cách sử dụng hàm Max, hàm Min trong Excel
Cách sử dụng hàm IF trong Excel
Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF trong Excel
Cách chuyển hàng (dòng) thành cột trong Excel và ngược lại
Hướng dẫn cách chuyển hàng (dòng) thành cột trong Excel 2003, 2007, 20010, 2013 và ngược lại
Cách sử dụng Hàm RANK trong Excel
Hướng dẫn cách sử dụng Hàm RANK trong Excel
Cách sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel
Hướng dẫn cách sử dụng Hàm COUNTIF trong Excel
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 192
Tổng truy cập: 87.211.146

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
Giảm giá 35% học phí khóa học thực hành kế toán
Giảm giá 35% học phí khóa học thực hành kế toán
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại