Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Thuế Thu Nhập Cá Nhân
Kế toán thiên ưng
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2021 mới nhất
Hướng dẫn cách xác định thu nhập tính thuế, thu nhập chịu thuế và các khoản giảm trừ gia cảnh để tính thuế thu nhập cá nhân theo Luật thuế TNCN 2021 mới nhất hiện nay.
Mẫu bảng tính thuế TNCN 2021
Mẫu bảng tính thuế TNCN Trên EXCEL theo tháng, theo quý mới nhất năm 2021 để tính ra số thuế TNCN hàng tháng cho nhân viên trong doanh nghiệp
Cách đăng ký mã số thuế cá nhân qua mạng mới nhất 2021
Hướng dẫn đăng ký cấp mã số thuế cá nhân trên phần mềm HTKK và nộp qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn
Hướng dẫn cá nhận tự làm quyết toán thuế TNCN năm 2021
Hướng dẫn cách cá nhận tự làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân online gửi qua mạng cho cơ quan thuế và nới nộp hồ sơ QTT TNCN năm 2021 dành cho cá nhân có thu nhập 2 nơi.
Cách làm tờ khai thuế TNCN 2021 theo quý - Mẫu 05/KK-TNCN (theo TT 92)
Hướng dẫn cách làm tờ khai thuế TNCN theo quý hoặc theo tháng trên phần mềm hỗ trợ kê khai mới nhất hiện nay
Cách tính, khấu trừ thuế TNCN đối với lao động thử việc, thời vụ, khoán việc 2021
Hướng dẫn cách khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân đối với lao động ký hợp đồng dưới 3 tháng, hay không ký hợp động lao động theo Luật thuế TNCN mới nhất năm 2021
Cách tính thuế TNCN cho cộng tác viên 2021
Hướng dẫn cách tính thuế thu nhập cá nhân cho cộng tác viên khi ký hợp đồng cộng tác viên hoặc hợp đồng lao động với doanh nghiệp
Thủ tục đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân 2021
Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký MST TNCN cho nhân viên người lao động theo hồ sơ mẫu mới nhất năm 2021 theo hướng dẫn tại Thông tư 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 hướng dẫn về đăng ký thuế.
Thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mới nhất 2021
Hướng dẫn cách làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh để tính thuế TNCN theo thông tư 105/2020/TT-BTC mới nhất và nộp tờ khai hồ sơ đăng ký qua mạng trên trang thuedientu.gdt.gov.vn
Thủ tục hoàn thuế thu nhập nhập cá nhân 2021
Hướng dẫn cách thực hiện các thủ tục để hoàn thuế thu nhập cá nhân sau khi đã quyết toán thuế TNCN.
Cách làm tờ khai quyết toán thuế TNCN 2021 trên phần mềm HTKK
Hướng dẫn cách lập tờ khai quyết toán thuế TNCN năm 2021 làm trên phần mềm hỗ trợ kê khai thuế HTKK và phần mềm QTT TNCN 3.3.2
Cách kê khai thuế thu nhập cá nhân năm 2021
Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý và theo tháng
Điều kiện đăng ký người phụ thuộc để tính giảm trừ gia cảnh 2021
Điều kiện đển gười phụ thuộc là cha, bố, mẹ, ông, bà, anh, chị, em, cô, dì, chú, bác, con nuôi... để tính giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN năm 2021
Phụ cấp XĂNG XE, chi phí đi lại có được Miễn thuế thu nhập cá nhân không?
Quy định về: tiền Phụ cấp xăng xe có bị tính thuế TNCN không? Chi phí đi lại có được miễn thuế TNCN không?
HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN NĂM 2021 CHO Thu Nhập ĐÃ TRẢ VÀO NĂM 2020
Tổng hợp các công văn hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020 mới nhất vào năm 2021
Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân 2021
Ngày 12/3/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 636/TCT-DNNCN hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (thuế TNCN) với nhiều điểm đáng chú ý.
Mẫu cam kết thu nhập thuế TNCN mới nhất năm 2021
Mẫu cam kết thu nhập theo mẫu 02/CK-TNCN (Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính)
Cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2021
Hướng dẫn cách làm tờ khai đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh theo mẫu tờ khai mới nhất năm 2021 hiện nay
Mẫu giấy ủy quyền đăng ký người phụ thuộc 2021 mới nhất
Khi người lao động muốn đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc thì phải làm văn bản ủy quyền đăng ký người phụ thuộc để nộp cho cơ quan chi trả thu nhập.
Điều kiện ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2021
Các trường hợp đủ đủ điều kiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo luật thuế TNCN mới nhất năm 2021
Mẫu 05-ĐK-TCT tờ khai đăng ký thuế TNCN (Theo TT 105/2020/TT-BTC)
Mẫu số: 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký MST thuế TNCN mới nhất hiện nay có hiệu lực thi hành từ 17/01/2021, thay thế Mẫu 05-ĐK-TCT Ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC.
Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất năm 2021
Mẫu số: 02/UQ-QTT-TNCN - ủy quyền quyết toán thuế TNCN mới nhất ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh 2021
Hướng dẫn cách làm hồ sơ chứng mình người phụ thuộc kèm theo tờ khai đăng ký giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc khi tính thuế TNCN mới nhất năm 2021
Mức giảm trừ gia cảnh người phụ thuộc mới nhất năm 2021
Hướng dẫn cách tính mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc mới nhất năm 2021 được quy định tại Theo Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14
Cách xử lý: Trùng số Chứng Minh Thư nhân dân khi đăng ký Mã Số Thuế TNCN 2021
Hướng dẫn cách xử lý trường hợp trùng số Chứng minh nhân dân khi đăng ký mã số thuế TNCN vào năm 2021
Trợ cấp thôi việc, mất việc làm có phải tính thuế TNCN không?
Quy định về thuế TNCN đối với khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm: có bị tính thuế TNCN không? Cách tính như thế nào?
Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC
Mẫu 20-ĐK-TCT theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC là mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN mới nhất năm 2021
Chứng từ khấu trừ thuế tncn tự in (Điều kiện, Thủ tục đăng ký sử dụng)
Điều kiện, thủ tục đăng ký và cách sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN tự in trên máy tính theo Thông tư số 37/2010/TT-BTC.
Thủ tục cắt giảm người phụ thuộc năm 2021
Hướng dẫn cách làm thủ tục cắt giảm, chuyển đổi người phụ thuộc để báo hủy không lấy giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN năm 2021
Các khoản thu nhập chịu thuế TNCN (phải đóng thuế) mới nhất 2021
Tổng hợp các khoản thu nhập chịu thuế TNCN, phải tính để đóng thuế TNCN theo quy định tại Thông tư số 111/2013/TT-BTC và Thông tư 92/2015/TT-BTC
Cách xác định cá nhân cứ trú và không cư trú cho người LĐ nước ngoài
Hướng dẫn cách phân biệt, xác định thế nào cá nhân cứ trú và không cư trú đối với người nước ngoài theo quy định tại Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật Thuế TNCN.
Chứng từ khấu trừ thuế TNCN: Mẫu và Cách ghi
Hướng dẫn cách viết chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo Mẫu 2020
Mẫu CTT25/AC - Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Mẫu CTT25/AC là mẫu Báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất năm 2015 là mẫu biểu được ban hành theo Quyết định Số: 440/QĐ-TCT của Tổng Cục Thuế. Có hướng dẫn cách ghi mẫu CTT25/AC cụ thể
Thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế TNCN
Hướng dẫn hồ sơ - thủ tục mua chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân
Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân
Ngày 15/08/2013 Bộ tài chính ban hành thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN, theo đó tại thông tư cũng quy định rõ các khoản phụ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công của cá nhân
Trang 1/1
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 148
Tổng truy cập: 92.465.451

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
 HỒ CHÍ MINH:  Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại