Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
BHXH-BHYT-BHTN-KPCĐ
Kế toán thiên ưng
Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất 2021 (BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ)
Tỷ lệ trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí kinh đoàn mới nhất 2021
Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 2021 do dịch COVID-19
Đối tượng, điều kiện, Thời gian, Trình tự, thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Cách tính mức hưởng chế độ ốm đau 2021
Hướng dẫn cách tính mức hưởng ốm đau năm 2021 mới nhất theo Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
Thủ tục đăng ký đóng BHXH tự nguyện 2021
Thủ tục đăng ký đóng BHXH tự nguyện 2021 theo hướng dẫn tại Quyết định 222/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 25 tháng 02 năm 2021.
Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất
Mức hưởng chế độ thai sản BHXH năm 2021 mới nhất: điều kiện được hưởng và cách tính mức hưởng chế độ TS theo Luật bảo hiểm mới nhất
Mức phạt trốn không đóng BHXH theo đúng quy định năm 2021 mới nhất
Quy định về mức xử phạt vi phạm hành chính về bảo hiểm xã hội như trốn đóng, tham gia không đúng mức quy định, không đủ số người... theo nghị định 28/2020/NĐ-CP mới nhất năm 2021
Chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con mới nhất năm 2021
Theo quy định tại Luật bảo hiểm: Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản và được hưởng trợ cấp một lần.
Quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2021
Quy định về kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn 2021: đối tượng đóng, mức đóng, tỷ lệ trích và nơi nộp tiền kinh phí công đoàn.
Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 2021 (thấp nhất, cao nhất)
Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật BHXH mới nhất năm 2021 hiện nay: Mức đóng cao nhất là bao nhiêu? Mức đóng thấp nhất là bao nhiêu?
Mức phạt chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 2021
Mức phạt chậm nộp, chậm đóng, chậm hoặc không tham gia bảo hiểm bắt buộc theo quy định mới nhất 2021. Hướng dẫn cách tính tiền lãi chậm nộp theo mức lãi suất mới nhất hiện nay
Bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động làm việc nhiều nơi 2021
Quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN cho người làm việc nhiều nơi tại từ 2 công ty trở lên mới nhất trong năm 2021
Thủ tục hưởng chế độ ốm đau 2021 theo mẫu hồ sơ mới nhất
Hướng dẫn làm thủ tục hưởng chế độ ốm đau của BHXH theo mẫu biểu hồ sơ mới nhất năm 2021 tại Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 2021
Hướng dẫn cách làm thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu: hồ sơ tham gia, đối tượng, mức đóng và nơi làm thủ tục theo Quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 02 năm 2021
Mức đóng BHXH cho người nước ngoài 2021
Hướng dẫn đóng BHXH cho người nước ngoài về mức tiền lương đóng bảo hiểm và tỷ lệ trích nộp BHXH và BHYT bắt buộc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp mới nhất năm 2021
Hướng dẫn cách làm hồ sơ Thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo qy định mới nhất năm 2021 theo Nghị định 61/2020/NĐ-CP
Mức hưởng nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 2021
Quy định về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau mới nhất năm 2021 theo Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH
Cách tính thời gian hưởng chế độ ốm đau năm 2021 mới nhất
Quy định về cách xác định tính thời gian nghỉ hưởng chế độ ốm đau dài ngày tối đa trong một năm khi bản thân người lao động bị ốm và khi con ốm đau mới nhất năm 2021
Cách tra cứu thông tin đóng BHXH, BHYT, BHTN online trực tuyến
Hướng dẫn cách tra cứu thông tin thời gian đóng bảo hiểm xã hội, mã số sổ BHXH, thời hạn thẻ bảo hiểm ý tế, quá trình tham giam BHTN online trực tuyến
Hợp đồng thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian thử việc không?
Quy định về đóng BHXH bắt buộc đối với hợp đồng thử việc trong thời gian thử việc trong năm 2021
Hồ sơ hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh mới nhất năm 2021
Thủ tục hồ sơ hưởng chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh, phục hồi sức khỏe sau thai sản theo quy định mới nhất năm 2021 về điều kiện được hưởng và mức trợ cấp được hưởng
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con, khám thai, thai chết lưu
Hướng dẫn làm thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản khi nghỉ việc sinh con, khám thai, thai chết lưu theo Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021
Cách tra cứu thời gian đóng BHXH, thời hạn thẻ BHYT bằng tin nhắn điện thoại
Hướng dẫn soạn tin nhắn theo cú pháp để tra cứu thông tin về thời gian đóng bảo hiểm xã hội, thời hạn thẻ bảo hiểm y tế nhanh và chính xác nhất
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau năm 2021 của BHXH
Điều kiện hưởng chế độ ốm đau: Các trường hợp được và không được hưởng chế độ ốm đau theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021
Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH - Danh sách lao động tham gia bảo hiểm
Mẫu D02-LT theo QĐ số 1040/QĐ-BHXH - Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (Thay thế mẫu mẫu D02-TS theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH)
Quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện mới nhất năm 2021
Những quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo Luật bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021
Cách làm tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội theo mẫu mới nhất 2021
Mẫu TK1-TS ban hành theo Quyết định 505/QĐ-BHXH đang được hướng dẫn cách lập tại Quyết định 222/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 25 tháng 02 năm 2021.
Mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe
Mẫu 01B-HSB Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe mới nhất theo Quyết định 166/QĐ-BHXH
Cách lập mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Hướng dẫn lập Mẫu D02-TS Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN Ban hành kèm theo QĐ số: 505/QĐ-BHXH theo hướng dẫn tại quyết định 222/QĐ-BHXH ngày 25 tháng 02 năm 2021
Mẫu TK3-TS - Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT
Mẫu TK3-TS ban hành theo Quyết định 505/QĐ-BHXH đang được hướng dẫn cách lập tại Quyết định 222/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 25 tháng 02 năm 2021.
Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội: Mẫu TK1-TS
Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội: Mẫu TK1-TS Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam
Mẫu D01-TS mới nhất 2021 theo quyết định 505/QĐ-BHXH
Mẫu D01-TS ban hành theo Quyết định 505/QĐ-BHXH đang được hướng dẫn cách lập tại Quyết định 222/QĐ-BHXH của Bảo Hiểm Xã Hội Việt Nam ngày 25 tháng 02 năm 2021.
Trang 1/1
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 152
Tổng truy cập: 92.465.738

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
 HỒ CHÍ MINH:  Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại