Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế toán thiên ưng
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất năm 2021 theo hướng dẫn tại Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung tại Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14
Mẫu nội quy lao động, Nội quy công ty năm 2021 mới nhất
Mẫu nội quy lao động mới nhất năm 2021, quy định ngắn gọn, đầy đủ về nội quy làm việc tại văn phòng, cơ quan, công ty TNHH, Cổ phần, sản xuất...
Thông báo thay đổi đăng ký thuế: khi đổi Chứng Minh Nhân Dân sang Căn Cước Công Dân
Hồ sơ, thủ tục làm thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cá nhân khi chuyển đổi từ chứng minh thư nhân dân sang thẻ căn cước công dân có gắn chip mới nhất năm 2021
Quy định tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 của nam và nữ
Công thức tính, bảng tra cứu tuổi nghỉ hưu của nam và nữ từ năm 2021 theo quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu với người lao động.
Quy định về sổ quản lý lao động, nhân sự, theo dõi nhân viên (Có Mẫu sổ bằng Excel)
Quy định về quản lý lao động theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14
Quy định về lao động thử việc: thời gian và mức lương thử việc 2021
Quy định về lao động thử việc trong năm 2021: Thời gian thử việc, số lần thử việc, thuế TNCN của lao động thử việc, bảo hiểm bắt buộc...
Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi 2021
Quy định về thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi mới nhất năm 2021 theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14 về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Mẫu quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc mới nhất 2021
Mẫu hướng dẫn xây dựng báo cáo quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc thực hiện Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Chế độ và Quyền lợi dành riêng cho lao động nữ từ năm 2021
Chế độ và Quyền lợi dành riêng cho lao động nữ từ năm 2021 được quy định tại Bộ luật Lao động số: 45/2019/QH14 và Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2021
Mẫu phụ lục hợp đồng lao động mới nhất 2021 có kèm hướng dẫn cách ghi phụ lục và các nguyên tắc ký phụ lục hợp đồng lao động
Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất năm 2021
Tải Mẫu thỏa ước lao động tập thể mới nhất năm 2021 dành cho công ty cổ phần, công ty TNHH.
Khai trình - Báo cáo sử dụng lao động theo mẫu hồ sơ mới nhất năm 2021
Quy định về việc khai trình sử dụng lao động, định kỳ báo cáo tình hình thay đổi về lao động năm 2021 theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
Mức phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động mới nhất 2021
Phạt vi phạm quy định về hợp đồng lao động như: không ký hợp đồng lao động, không ký đúng loại hợp đồng, giữ giấy tờ của người lao động, buộc người lao động thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện hợp đồng lao động
Mẫu hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở năm 2021 mới nhất
Mẫu hồ sơ thành lập công đoàn cơ sở năm 2021 theo Luật công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam Quyết định 174/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và hướng dẫn số 03/HD-TLĐ
Cách tính tiền hưởng trợ cấp thôi việc 2021 mới nhất
Cách tính tiền lương hưởng trợ cấp thôi việc mới nhất theo hướng dẫn tại Nghị định 145/2020/NĐ-CP và Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn một số nội dung tại Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14
Mẫu hợp đồng học việc, đào tạo, học nghề, tập nghề mới nhất 2021
Tải mẫu hợp đồng đào tạo, học việc, học nghề, tập nghề mới nhất năm 2021 và các quy định liên quan như thuế TNCN, Bảo hiểm, bồi thường, cam kết, mức lương học việc...
Quy định về Hợp Đồng Lao Động mới nhất năm 2021
Các quy định hướng dẫn về cách thực hiện hợp đồng lao động mới nhất năm 2021 thực hiện theo Bộ Luật lao động số 45/2019/QH14, Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động, Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động
Quy định về nghỉ phép và cách tính lương nghỉ phép năm 2021 mới nhất
Chế độ nghỉ phép năm 2021 theo hướng dẫn bởi Điều 65, 66, 67 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn quy định về nghỉ phép hàng năm tại điều 113 của Bộ Luật Lao Động số số: 45/2019/QH14
Cách làm hợp đồng lao động năm 2021
Hướng dẫn cách làm hợp đồng lao động theo luật lao động mới nhất năm 2021
Thủ tục đăng ký nội quy công ty, lao động 2021 (có hồ sơ mẫu)
Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký nội quy lao động cho công ty theo mẫu biểu hồ sơ mới nhất năm 2021 gồm có: công văn đề nghị đăng ký nội quy công ty, Quyết định ban hành, biên bản góp ý...
Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng lao động mới nhất năm 2021
Mẫu giấy ủy quyền ký hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và của nhóm cá nhân NLĐ ủy quyền cho 1 người lao động đại diện ký HĐLĐ với người SDLĐ
Các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2021
Những ngày được nghỉ hưởng nguyên lương theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 mới nhất và các văn bản hướng dẫn thực hiện trong năm 2021.
Thủ Tục thành lập Công Đoàn Cơ Sở theo điều kiện mới nhất năm 2021
Hướng dẫn doanh nghiệp trình tự thủ tục đăng ký thành lập công đoàn cơ sở của công ty theo điều kiện tổ chứ theo Quyết định 174/QĐ-TLĐ và Hướng dẫn 03/HD-TLĐ về thi hành điều lệ Công đoàn Việt Nam
Thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể (Có hồ sơ mẫu năm 2021)
Hướng dẫn làm thủ tục đăng ký thỏa ước lao động tập thể theo mẫu biểu hồ sơ mới nhất năm 2020
Cách tính mức hưởng trợ cấp mất việc làm mới nhất 2021
Cách tính mức hưởng trợ cấp mất việc làm và các vấn đề liên quan như: trợ cấp mất việc làm có tính thuế tncn không? Chi phí trợ cấp mất việc làm hợp lý khi tính thuế TNDN?
17 điểm mới đáng chú ý của Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14 có hiệu lực từ 01/01/2021
Tổng hợp những điểm mới đáng chú ý của Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14, ban hành ngày 20 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực vào ngày 01/01/2021
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động 2021
Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và các trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 2021
Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại Bộ luật lao động số: 45/2019/QH14 mới nhất năm 2021
Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động
Quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động theo bộ luật lao động theo Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 mới nhất năm 2021
Mẫu hợp đồng thời vụ (lao động theo mùa vụ, vụ việc)
Mẫu hợp đồng thời vụ và các quy định về hợp đồng lao động thời vụ như thuế TNCN, BHXH bắt buộc, số lần ký hợp đồng...
Có được Trừ Lương nhân viên khi Đi muộn, về sớm không?
Người xử dụng lao động có được phép xử lý vi phạm nội quy, kỷ luật lao động bằng cách trừ vào lương khi nhân viên đi muộn, về sớm hơn quy định không? vi phạm trang phục có bị trừ lương không?
Mẫu Biên bản Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc
Mẫu Biên bản Hội nghị đối thoại tại nơi làm việc để bảo đảm việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Trang 1/1
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 435
Tổng truy cập: 92.464.139

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
 HỒ CHÍ MINH:  Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại