Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Lao Động-Hành Chính-Nhân Sự
Kế Toán Thiên Ưng
Quy định về lao động thử việc: thời gian và mức lương thử việc 2019

Thử việc là khoảng thời gian người lao động làm thử công việc của người lao động giao cho để xem người thử đó có đáp ứng được yêu cầu của công việc đó không và được giao kết hợp đồng gọi là hợp đồng thử việc.

1. Thời gian thử việc:
- Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên; (Theo Khoản 1  Điều 27 của Bộ luật Lao động)
- Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ. 
(Theo Khoản 2  Điều 27 của Bộ luật Lao động
-  Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác. 
(Theo Khoản 3  Điều 27 của Bộ luật Lao động
Kết thúc thời gian thử việc nếu người thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Theo điều 27,  Bộ luật lao động luật số 10/2012/QH13
Quy định về thời gian và mức lương thử việc
2. Thông báo kết quả về việc làm thử 
2.1. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 1 và 2 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động. 
 
2.2. Khi kết thúc thời gian thử việc đối với người lao động làm công việc có thời gian thử việc quy định tại Khoản 3 Điều 27 của Bộ luật Lao động, người sử dụng lao động phải thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử; trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết ngay hợp đồng lao động với người lao động.
Theo Điều 7 Nghị định 05/2015/NĐ-CP
3. Hợp Đồng Thử việc:
Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------------
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2019
 
HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC
(Số: 09/2019/HĐTV-KTTU)
 
Chúng tôi, một bên làCông ty kế toán Thiên Ưng
Địa chỉ: Số 19, đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội
Đại diện bởi:
Ông:  Hoàng Trung Thật                          
Sinh ngày: 16/09/1987
Số CMTND: 168229222.  Cấp ngày: 24/04/2014 tại C.A Hà Nam.
Địa chỉ nơi cư trú: Số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy, Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội.
Chức vụ: Giám đốc
 
Và một bên là: Nguyễn Thị Mai
Sinh ngày: 12/12/1988
Giới tính: Nam
Số CMTND: 164267437.  Cấp ngày: 12/06/2012 tại C.A Ninh Bình.
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Phố Thiện Thân, P. Ninh Sơn, T.P Ninh Bình, Tỉnh Ninh Bình.
Chỗ ở hiện nay: 233 Xuân Thủy, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, T.P Hà Nội.
 
Thỏa thuận ký kết hợp đồng thử việc và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1. Công việc và địa điểm làm việc:
1) Công việc:
- Vị trí: Kế toán thuế
- Công việc phải làm:
+ Thu nhập, xử lý hóa đơn chứng từ phát sinh trong doanh nghiệp.
+ Kê khai các loại báo cáo thuế theo quy định của Luật thuế.
+ Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc.

2) Địa điểm làm việc của người lao động:
Tại trụ sở của công ty: Số 19, đường Nguyễn Trãi, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội 
Điều 2: Thời hạn của hợp đồng thử việc:
- Thời gian thử việc: 30 ngày.
- Bắt đầu từ ngày: 06/01/2019 đến hết ngày 04/02/2019.
 
Điều 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi: 
1) Thời giờ làm việc:
- Trong ngày: 7h/ngày
Cụ thể:
+ Sáng từ 8h đến 11h30.
+ Chiều từ 1h30 đến 17h
- Trong tuần: 6 ngày/tuần: từ thứ 2 đến thứ 7
2) Thời gian nghỉ:
- Hàng tuần: được nghỉ ngày chủ nhật
- Nghỉ nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng: Theo quy định của Luật lao động.

Điều 4: Quyền lợi  và nghĩa vụ của người lao động
I. Quyền lợi:
1. Mức lương theo thời gian:
Mức lương thử việc: 4.000.000 đồng/26 ngày làm việc 
2. Phụ cấp:
-  Ăn trưa: 500.000 đồng/26 ngày làm việc
3. Hình thức trả lương: Theo thời gian
4. Thời hạn trả lương: Được trả lương vào ngày kết thức thời hạn thử việc (ngày 04/02/2019)

II. Nghĩa vụ:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết tại điều 1 trong hợp đồng thử việc.
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất-kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động...
 
Điều 5: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động
1. Nghĩa vụ:
- Bảo đảm việc làm và thực hiện đầy đủ những điều đã cam kết trong hợp đồng thử việc.
- Thanh toán đầy đủ, đúng thời hạn các chế độ và quyền lợi cho người lao động theo hợp đồng thử việc.
2. Quyền hạn:
- Điều hành người lao động hoàn thành công việc theo hợp đồng (bố trí, điều chuyển, tạm ngừng việc)
- Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật và nội quy lao động của doanh nghiệp.

Điều 6: Điều khoản thi hành
- Những vấn đề về lao động không ghi trong hợp đồng lao động này thì áp dụng theo nội quy lao động và quy chế lương thưởng của công ty.
- Kết thúc thời gian thử việc: Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động sẽ thông báo cho người lao động kết quả công việc người lao động đã làm thử. Trường hợp công việc làm thử đạt yêu cầu thì khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động sẽ ký hợp đồng lao động xác định thời hạn với thời hạn là 24 tháng với người lao động.  
- Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày 06/01/2019. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.
Hợp đồng này làm tại trụ sở của công ty, ngày 06/01/2019.
 

Người lao động
(Ký tên)
Ghi rõ Họ và Tên
Người sử dụng lao động
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi rõ Họ và Tên

4. Số lần ký hợp đồng thử việc:

Căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc nhưng chỉ được thử việc 01 lần 

Theo điều 27,  Bộ luật lao động luật số 10/2012/QH13

5. Tiền lương trong thời gian thử việc

- Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó
Chú ý: Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ thì không phải thử việc.
Khi trả lương thử việc nếu người thử việc thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì doanh nghiệp chi trả sẽ phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Chi tiết xem tại đây: Cách khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với lao động thử việc

6. Kết thúc thời gian thử việc
6.1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.
6.2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

7. Xử phạt Vi phạm quy định về thử việc 

7.1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây: 
+ Yêu cầu thử việc đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ; 
+ Không thông báo kết quả công việc người lao động đã làm thử theo quy định của pháp luật. 
7.2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây: 
+ Yêu cầu người lao động thử việc quá 01 lần đối với một công việc; 
+ Thử việc quá thời gian quy định; 
+ Trả lương cho người lao động trong thời gian thử việc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó; 
+ Kết thúc thời gian thử việc, người lao động vẫn tiếp tục làm việc mà người sử dụng lao động không giao kết hợp đồng lao động với người lao động. 
7.3. Biện pháp khắc phục hậu quả: 
Buộc trả đủ 100% tiền lương của công việc đó cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm a Khoản 1, Điểm a, Điểm b và Điểm c Khoản 2 Điều này.
Theo Khoản 5 Điều 1 Nghị định 88/2015/NĐ-CP

8. Bảo hiểm bắt buộc

Xem tại đây:
Lao động thử việc có phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không?

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 17 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động
Quy định về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động theo bộ luật lao động.
Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động và các trường hợp người sử ...
Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Các trường hợp người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Có được Trừ Lương nhân viên khi Đi muộn, về sớm không?
Người xử dụng lao động có được phép xử lý vi phạm nội quy, kỷ luật lao động bằng cách trừ vào lương khi nhân v...
Các ngày nghỉ hưởng nguyên lương trong năm 2019
Những ngày được nghỉ hưởng nguyên lương theo Bộ luật lao động mới nhất và các văn bản hướng dẫn thực hiện tron...
Báo cáo khai trình sử dụng lao động: thủ tục - mẫu hồ sơ mới nhất năm 2019
Thủ tục làm hồ sơ báo cáo khai trình sử dụng lao động theo mẫu mới nhất năm 2019
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 124
Tổng truy cập: 60.443.997

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại