Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Quy định về tiền lương trong doanh nghiệp mới nhất năm 2019

Tổng hợp những quy định về tiền lương trong doanh nghiệp có hiệu lực trong năm 2019 mới nhất

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2019: 
Theo nghị định 157/2018/NĐ-CP nâng mức lương tối thiểu vùng 2019 như sau:Quy định về tiền lương mới nhất năm 2019
- Vùng 1: 4.180.000 đồng/tháng.
- Vùng 2: 3.710.000 đồng/tháng.
- Vùng 3: 3.250.000 đồng/tháng.
- Vùng 4: 2.920.000 đồng/tháng.
 
Năm 2019, Mức lương tối thiểu vùng tăng lên từ 160.000 đến 200.000 so với năm 2018, chi tiết các bạn tham khảo tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2019
 
2. Mức lương tối thiểu chung:
- Mức lương tối thiểu chung (hay còn gọi là lương cơ sở) đang là: 1.390.000 đồng/tháng theo Nghị định 72/2018/NĐ-CP quy định về mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (Ngày ban hành: 15/05/2018, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2018)
- Từ ngày 1/7/2019 tăng lên thành 1.490.000 - Theo Nghị quyết 70/2018/QH14 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

4. Bảo hiểm:
Hiện tại, Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc hay tỷ lệ trích các khoản bảo hiểm chưa có gì thay đổi so với năm 2018
 Cụ thể các bạn xem tại đây: Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2019
Xong, vào cuối năm 2018, Chính phủ có ban hành Nghị định 143/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn, vệ sinh lao động về BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
(Ban hành ngày: 15/10/2018 , Ngày hiệu lực: 01/12/2018)
Nếu bạn qua tâm đến các lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thì có thể xem chi tiết tại đây: Mức tiền lương và tỷ lệ đóng BHXH bắt buộc cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
 
Tổng hợp các về đề liên quan đến lương được nhiều người quan tâm:
(Có mẫu đẹp cho năm 2019)
(Có các mẫu biểu hồ sơ và hướng dẫn cách làm)
(Trong bài viết này, tổng hợp rất nhiều các thông tin mà các bạn cần phải biết liên quan đến hợp đồng lao động)
(Các bạn quan tâm đến vấn đề nào thì kích chuột vào đó để tham khảo chi tiết)

Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ tổng hợp 1 cách có hệ thống các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.

1. Về Lao Động - Tiền Lương:
Quy định Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung
Bộ Luật Lao động
Luật số: 10/2012/QH13
18/06/2012 01/05/2013 Bộ luật lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Nghị định
49/2013/NĐ-CP
14/05/2013 1/7/2013 Quy định về nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động.
Luật Việc Làm
Luật số: 38/2013/QH13
16/11/2013 01/01/2015 Quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm; thông tin thị trường lao động; đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia; tổ chức, hoạt động dịch vụ việc làm; bảo hiểm thất nghiệp và quản lý nhà nước về việc làm.
Thông tư
23/2014/TT-BLĐTBXH
29/08/2014 20/10/2014 Hướng dẫn thực hiện về chỉ tiêu tạo việc làm tăng thêm, tuyển lao động, báo cáo sử dụng lao động, lập và quản lý sổ quản lý lao động theo quy định tại Nghị định số 03/2014/NĐ-CP.
Nghị định
05/2015/NĐ-CP
12/01/2015 01/03/2015 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung của Bộ luật lao động, trong đó có một số nội dung quan trọng về tiền lương, trợ cấp thôi việc, mất việc làm.
Thông tư
23/2015/TT-BLĐTBXH
23/6/2015 08/08/2015  Hướng dẫn cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm.
Thông tư
47/2015/TT-BLĐTBXH
16/11/2015 01/01/2016 Hướng dẫn thực hiện một số điều về hợp đồng lao động, kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP
Nghị định
72/2018/NĐ-CP
15/05/2017 01/07/2018 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 
Nghị định
121/2018/NĐ-CP
13/09/2018 01/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 49/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động 2012 về tiền lương.
Nghị định
148/2018/NĐ-CP
24/10/2018 15/12/2018 Sửa đổi, bổ sung Nghị định 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động.
Nghị định
149/2018/NĐ-CP
07/11/2018 01/01/2019 Hướng dẫn về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
Nghị quyết
số: 70/2018/QH14
09/11/2018 24/12/2018
Về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019: tăng lương cho cán bộ, công chức
(Đưa ra mức lương tối thiểu chung (lương cơ sở) từ ngày 01/07/2019 là 1.490.000
Nghị định
157/2018/NĐ-CP
16/11/2018 01/01/2019 Quy định về mức lương tối thiểu vùng năm 2019 đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
* Nếu bạn đang làm việc liên quan đến Hành Chính Nhân Sự thì có thể xem chi tiết các thông tin quan trọng và đáng chú ý tại đây: Kỹ năng Kinh nghiệm làm hành chính nhân sự
* Nếu bạn đang làm về kế toán tiền lương thì xem tại đây: Hướng dẫn làm kế toán tiền lương trong doanh nghiệp
2. Về Bảo Hiểm: BXHX, BHYT, BHTN:
2.1. Văn bản hướng dẫn chung cho tất cả các loại bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)

Tên văn bản pháp luật Ngày ban hành Ngày hiệu lc Nội dung đáng chú ý
Quyết định
595/QĐ-BHXH
14/04/2017 01/07/2017 Ban hành quy trình thu (thủ tục tham gia, điều chỉnh tăng/giảm, truy thu) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
- Quy định về mức đóng, tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm
Quyết định
888/QĐ-BHXH
16/07/2018 01/07/2018 Sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
2.2. Quy định về Bảo Hiểm Xã Hội:
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật
Luật BHXH số:
58/2014/QH13
20/11/2014 01/01/2016 Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội
Nghị định
115/2015/NĐ-CP
11/11/2015 01/01/2016 Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các quy định về một số chế độ của BHXH bắt buộc như chế độ thai sản lao động nữ mang thai hộ, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất; Quỹ bảo hiểm xã hội;…
Thông tư
59/2015/TT-BLĐTBXH
29/12/2015 15/02/2016 - Các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất): về điều kiện hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng.
- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (điều 30)
Nghị định
44/2017/NĐ-CP
14/04/2017
 
01/06/2017 Quy định mức đóng hàng tháng và phương thức đóng BHXH bắt buộc vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Nghị định
143/2018/NĐ-CP
15/10/2018 01/12/2018 Quy định chi tiết về đối tượng và mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
2.2. Quy định về Bảo Hiểm Y Tế:
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung đáng chú ý
Luật Bảo Hiểm Y Tế
số: 25/2008/QH12
14/11/2008 01/07/2009 Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi
Số 46/2014/QH13
13/06/2014 01/01/2015  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
Nghị định 
146/2018/NĐ-CP
17/10/2018 01/12/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
2.3. Quy định về Bảo Hiểm Thất Nhiệp:
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung đáng chú ý
 Luật Việc Làm
Số 38/2013/QH13
16/11/2013 01/01/2015 Chương 6: Quy định về bảo hiểm thất nghiệp
Nghị định
28/2015/NĐ-CP
12/03/2015 01/05/2015 Hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Thông tư
28/2015/TT-BLĐTBXH
31/07/2015 15/09/2015 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp.
Nếu bạn đang làm việc liên quan đến Bảo Hiểm thì có thể tìm hiểu chi tiết các thông tin, kỹ năng làm Bảo Hiểm tại đây: Quy định về bảo hiểm bắt buộc mới nhất năm 2019
3. Công Đoàn
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật
Nghị định
Số: 191/2013/NĐ-CP
21/11/2013 10/1/2014 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn.
Quyết Định
1910/QĐ-TLĐ
19/12/2016 01/01/2017
Quy định về Thu, Chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở 
(Điều 6: quy định về việc doanh nghiệp Chi tài chính công đoàn vào những việc gì)
Quyết Định
1908/QĐ-TLĐ
19/12/2016 01/01/2017 Điều 23 quy định về Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí
Hướng dẫn
1784/HD-TLĐ
06/11/2017 06/11/2017
Xây dựng dự toán tài chính công đoàn, Phân phối tài chính công đoàn.
4. Xử Phạt Vi Phạm
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật
Nghị định
95/2013/NĐ-CP
22/08/2013 10/10/2013 Quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Nghị định
88/2015/NĐ-CP
07/10/2015 25/11/2015 Sửa đổi Nghị định 95/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
+ Quy định về mức xử phạt: Không đóng kinh phí công đoàn

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 110 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Tiền lương tháng 13 có tính thuế TNCN không? có được tính vào chi phí được trừ không?
Hướng dẫn cách thực hiện tiền lương thưởng thứ 13 trong doanh nghiệp: cách hạch toán, điều kiện đưa vào chi ph...
Mẫu bảng chấm công theo TT 133 và TT 200 - Mẫu số: 01a- LĐTL
Mẫu bảng chấm công theo quyết định 48 và thông tư 200 - Mẫu số: 01a- LĐTL
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng - Cách viết
Hướng dẫn cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC
Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng - Mẫu số 04-TT
Hướng dẫn cách viết Mẫu số 04-TT Mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng mới nhất theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC và...
Mẫu biên lai thu tiền Mẫu số: 06 - TT - Cách ghi
Hướng dẫn cách ghi biên lai thu tiền Mẫu số: 06 - TT theo thông tư 200
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200
Mẫu bảng thanh toán tiền thưởng theo thông tư 200 - Hướng dẫn cách viết
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 103
Tổng truy cập: 60.442.603

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI:
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 501 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 10 - A2 (tầng 10) Tòa nhà Westa 104 Trần Phú. P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Tp. Hà Nội.
(Cạnh Tòa nhà Hồ Gươm Plaza - Siêu thị Big C)

HỒ CHÍ MINH:
CS6: Phòng 904 - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Phòng 1604 Chung cư Mỹ Long, đường số 18 Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh (Gần sát vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
GIẢM 35% KHÓA HỌC THỰC HÀNH KẾ TOÁN
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại