Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Quy định về tiền lương trong doanh nghiệp mới nhất năm 2022

Tổng hợp những quy định về tiền lương trong doanh nghiệp có hiệu lực trong năm 2021 mới nhất

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2022: 
Do ảnh hưởng của Covid-19 trong 2 năm liên tiếp năm 2020 và 2021 mức lương tối thiểu vùng không tăng và được thực hiện theo mức lương công bố tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP như sau:
Quy định về tiền lương mới nhất năm 2022
- Vùng 1: 4.420.000 đồng/tháng.
- Vùng 2: 3.920.000 đồng/tháng.
- Vùng 3: 3.430.000 đồng/tháng.
- Vùng 4: 3.070.000 đồng/tháng.
 
Năm 2022Căn cứ theo tình hình dịch bệnh và những khó khăn về kinh tế hiện nay thì mức lương tối thiểu vùng 2022 được giữ nguyên so với năm 2021, chi tiết các bạn tham khảo tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2022
 
2. Mức lương tối thiểu chung:
Theo Nghị quyết 34/2021/QH15 ngày 12 tháng 11 năm 2021 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 vừa được Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký chứng thực ban hành thì Quốc hội đã quyết định lùi cải cách tiền lương với công chức, viên chức thay vì thực hiện cải cách tiền lương từ ngày 1-7-2022.
Do vậy:
- Mức lương tối thiểu chung năm 2022 (hay còn gọi là lương cơ sở) là: 1.490.000 đồng/tháng 
(Thực hiện theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP về mức lương cơ sở của cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang (Ngày ban hành: 09/05/2019, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2019)
Chi tiết các bạn xem tại đây: Mức lương cơ sở năm 2022  

4. Bảo hiểm:
Do mức lương tối thiểu vùng của năm 2021 không tăng lên => Làm cho mức tiền lương tham gia bảo hiểm thấp nhất của hàng tháng từ năm 2021 cũng không thay đổi
 Cụ thể các bạn xem tại đây: Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2022
 
Tổng hợp các về đề liên quan đến lương được nhiều người quan tâm:
(Có mẫu đẹp cho năm 2021)
(Có các mẫu biểu hồ sơ và hướng dẫn cách làm)
(Trong bài viết này, tổng hợp rất nhiều các thông tin mà các bạn cần phải biết liên quan đến hợp đồng lao động)
(Các bạn quan tâm đến vấn đề nào thì kích chuột vào đó để tham khảo chi tiết)

Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ tổng hợp 1 cách có hệ thống các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.

1. Về Lao Động - Tiền Lương:
Quy định Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung
Bộ Luật Lao Động 2019
số 45/2019/QH14
20/11/2019 01/01/2021 Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Chi tiết các bạn xem tại đây: Các điểm mới của Bộ Luật Lao Động mới ban hành

 
Nghị định 145/2020/NĐ-CP 14/12/2020 01/02/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 01/01/2021 Hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Nghị định 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020 01/01/2021 Quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu 
Nghị định
38/2019/NĐ-CP
09/05/2019 01/07/2019 Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 
Nghị định
90/2019/NĐ-CP
15/11/2019 01/01/2020 Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Nghị quyết 42/NQ-CP 09/04/2020 09/04/2020 Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.
Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH 15/12/2021 01/02/2022 Quy định việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.
* Nếu bạn đang làm việc liên quan đến Hành Chính Nhân Sự thì có thể xem chi tiết các thông tin quan trọng và đáng chú ý tại đây: Kỹ năng Kinh nghiệm làm hành chính nhân sự
* Nếu bạn đang làm về kế toán tiền lương thì xem tại đây: Hướng dẫn làm kế toán tiền lương trong doanh nghiệp
2. Về Bảo Hiểm: BXHX, BHYT, BHTN:
2.1. Văn bản hướng dẫn chung cho tất cả các loại bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)

Tên văn bản pháp luật Ngày ban hành Ngày hiệu lc Nội dung đáng chú ý
Quyết định
595/QĐ-BHXH
14/04/2017 01/07/2017 Ban hành quy trình thu (thủ tục tham gia, điều chỉnh tăng/giảm, truy thu) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
- Quy định về mức đóng, tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm
Quyết định
888/QĐ-BHXH
16/07/2018 01/07/2018 Sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Quyết định 166/QĐ-BHXH 31/01/2019 01/5/2019 Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.
Quyết định 505/QĐ-BHXH 27/03/2020 01/05/2020 Sửa đổi Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
Quyết định 1040/QĐ-BHXH 18/08/2020 18/08/2020 Quyết định 1040/QĐ-BHXH ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN).
Quyết định số 222/QĐ-BHXH 25/2/2021 25/2/2021 công bố 24 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được thay mới kể từ ngày 25/2/2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2.2. Quy định về Bảo Hiểm Xã Hội:
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật
Luật BHXH số:
58/2014/QH13
20/11/2014 01/01/2016 Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội
Nghị định
115/2015/NĐ-CP
11/11/2015 01/01/2016 Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các quy định về một số chế độ của BHXH bắt buộc như chế độ thai sản lao động nữ mang thai hộ, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất; Quỹ bảo hiểm xã hội;…
Thông tư
59/2015/TT-BLĐTBXH
29/12/2015 15/02/2016 - Các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất): về điều kiện hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng.
- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (điều 30)
Nghị định
143/2018/NĐ-CP
15/10/2018 01/12/2018 Quy định chi tiết về đối tượng và mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Nghị định 58/2020/NĐ-CP 27/05/2020 15/07/2020 Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH 07/07/2021 01/09/2021 sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc.
2.2. Quy định về Bảo Hiểm Y Tế:
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung đáng chú ý
Luật Bảo Hiểm Y Tế
số: 25/2008/QH12
14/11/2008 01/07/2009 Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi
Số 46/2014/QH13
13/06/2014 01/01/2015  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
Nghị định 
146/2018/NĐ-CP
17/10/2018 01/12/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Thông tư 30/2020/TT-BYT 31/12/2020 01/03/2021 Hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.
2.3. Quy định về Bảo Hiểm Thất Nhiệp:
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung đáng chú ý
 Luật Việc Làm
Số 38/2013/QH13
16/11/2013 01/01/2015 Chương 6: Quy định về bảo hiểm thất nghiệp
Nghị định
28/2015/NĐ-CP
12/03/2015 01/05/2015 Hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Thông tư
28/2015/TT-BLĐTBXH
31/07/2015 15/09/2015 Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp.
Nghị định
61/2020/NĐ-CP
29/05/2020 15/7/2020 Sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp tại Luật việc làm 2013.
Nghị quyết 116/NQ-CP 24/09/2021 24/09/2021 Chính sách hỗ trợ NLĐ và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Nếu bạn đang làm việc liên quan đến Bảo Hiểm thì có thể tìm hiểu chi tiết các thông tin, kỹ năng làm Bảo Hiểm tại đây: Quy định về bảo hiểm bắt buộc mới nhất năm 2022
3. Công Đoàn
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật
Luật Công đoàn 2012
số 12/2012/QH13
20/06/2012 01/01/2013 Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.
Quyết Định
1908/QĐ-TLĐ
19/12/2016 01/01/2017 Điều 23 quy định về Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí
Hướng dẫn số 17/HD-LĐLĐ 16/8/2021   của Liên đoàn lao động TP. HCM về việc xây dựng dự toán tài chính công đoàn cấp trên cơ sở năm 2022
QUYẾT ĐỊNH 3308/QĐ-TLĐ 01/10/2021 01/01/2022 Quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2022.
Hướng dẫn số 36/HD-TLĐ 25/10/2021 25/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc Xây dựng dự toán tài chính Công đoàn cơ sở năm 2022
Quyết định số 3408/QĐ-TLĐ 20/10/2021  01/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về chế độ chi công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở
4. Xử Phạt Vi Phạm
Tên Văn Bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Nội dung nổi bật
Nghị định 28/2020/NĐ-CP  01/03/2020 15/04/2020 Nghị định này quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
(bãi bỏ Nghị định 95/2013/NĐ-CP, Nghị định 88/2015/NĐ-CP.)

Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 140 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Kế toán thiên ưng tuyển kế toán
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ: Mẫu số: 01b-LĐTL theo Thông tư 133 và thông tư 200
Mẫu bảng kiểm kê quỹ tiền mặt theo thông tư 200 và thông tư 133
Mẫu biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt trên Excel mới nhất theo mẫu số 08a - TT của thông tư 200 và thông tư 133
Mức lương tối thiểu vùng năm 2018
Mức lương tối thiểu vùng 2018 theo Nghị định 141/2017/NĐ-CP (có hiệu lực thi hành từ ngày 25/01/2018) Tăng 6,5...
Các tính mức hưởng lương ngừng việc do dịch Covid-19
Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đế...
Mức lương cơ sở năm 2021 mới nhất (lương tối thiểu chung)
Mức lương cơ sở hay còn gọi là mức lương tối thiểu chung sẽ không tăng vào năm 2021 để dành kinh phí cho phòng...
Mẫu giấy đề nghị tạm ứng - Cách viết
Hướng dẫn cách viết mẫu giấy đề nghị tạm ứng theo thông tư 133/2016/TT-BTC và thông tư 200/2014/TT-BTC
Hotline : Tư Vấn Khóa Học: Mr Thật 0989.233.284
02462.917.466 Hoangtrungthat@gmail.com
Email:
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 29
Tổng truy cập: 94.778.467

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Mr. Thật: 0989.233.284 - 02462.536.826
Email: hotroketoan68@gmail.com
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1: Số nhà B11 (tòa nhà Richland) - số 9A, ngõ 181 Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
(Tòa nhà Richland, cạnh tòa HITC ngõ 181 Xuân Thủy - đối diện Đại học Sư Phạm)
CS2: Phòng H15 (tầng 15) Tòa A, Chung Cư 96 Định Công. Số 96 Đường Định Công, Phương Liệt, Thanh Xuân, Tp. Hà Nội (Cách Cầu Định Công: 400m, Cách Đường giải Phóng: 200m).

CS3: Phòng 3A - Tầng 3 - Chung cư 39 - 19 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
(Đối diện với chợ Ngã Tư Sở - Giao cắt giữa Nguyễn Trãi với Trường Chinh)
CS4Phòng 201 nhà B13, ngõ 461 Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
(Gần cầu Vượt Vĩnh Tuy, Gần Chi Cục Thuế quận Long biên, Quốc lộ 5)
CS5: Phòng 602 (tầng 6) Tòa nhà Ellipse Tower, số 110 Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông. HN
(Nằm ở mặt đường Trần Phú, Cạnh cây xăng công ty xe khách Hà Tây, đầu ngõ 112 Trần Phú)
 HỒ CHÍ MINH:  Có 2 cơ sở
CS6: Phòng 0.03 (Tầng lửng) - Chung cư Green Building, số 540/1 - Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
(Gần công viên Lê Thị Riêng - Công viên Thỏ Trắng)
CS7: Tầng lửng, Tòa nhà World Star số 75/1 Đường Số 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, Hồ Chí Minh
(Gần vòng xoay Cầu Bình Lợi và ngã tư Bình Triệu)
   

 
 
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
KẾ TOÁN THIÊN ƯNG Thông Báo
Kế toán Thiên Ưng tuyển dụng
[X] Đóng lại

chương trình khuyến mại