Loading...
Kế toán thiên ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Công ty kế toán Thiên Ưng
Dạy hết sức - Học hết mình - nâng trình kế toán
Học làm kế toán tổng hợp
Học kế toán thuế thực tế
Học phần mềm kế toán Fast - Misa
Học kế toán trên Excel thực tế
Kế Toán Tiền Lương
Kế Toán Thiên Ưng
Quy định về tiền lương trong doanh nghiệp mới nhất năm 2024

Tổng hợp những quy định về tiền lương trong doanh nghiệp có hiệu lực trong năm 2024 mới nhất

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2024: 
Thực hiện theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động:
Quy định về tiền lương mới nhất năm 2024
 
+ Vùng I: 4.680.000 đồng/tháng.
+ Vùng II: 4.160.000 đồng/tháng.
+ Vùng III: 3.640.000 đồng/tháng.
+ Vùng IV: 3.250.000 đồng/tháng.
 
Từ ngày 01/07/2024, Mức lương tối thiểu vùng năm 2024 sẽ tăng thêm 6%. Chi tiết các bạn tham khảo tại đây: Mức lương tối thiểu vùng năm 2024
 
2. Mức lương tối thiểu chung (Lương cơ sở): 
Thực hiện theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì mức lương tối thiểu chung năm là:  1.800.000 đồng/tháng
Sẽ bỏ lương cơ sở từ ngày 01/7/2024:
Vừa qua, Quốc hội đã quyết nghị từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương đã quyết nghị bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay
Chi tiết các bạn xem tại đây: Mức lương cơ sở năm 2024  

4. Bảo hiểm:

 Cụ thể các bạn xem tại đây: Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc năm 2024
 
Tổng hợp các về đề liên quan đến lương được nhiều người quan tâm:
(Có mẫu đẹp cho năm 2024)
(Có các mẫu biểu hồ sơ và hướng dẫn cách làm)
(Trong bài viết này, tổng hợp rất nhiều các thông tin mà các bạn cần phải biết liên quan đến hợp đồng lao động)
(Các bạn quan tâm đến vấn đề nào thì kích chuột vào đó để tham khảo chi tiết)

Dưới đây, Kế Toán Thiên Ưng sẽ tổng hợp 1 cách có hệ thống các quy định mới nhất hiện nay về Tiền lương, bảo hiểm, công đoàn và các quy định xử phạt vi phạm.

1. Về Lao Động - Tiền Lương:
Quy định
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Nội dung
Bộ Luật Lao Động 2019
số 45/2019/QH14
20/11/2019
01/01/2021
Bộ luật Lao động quy định tiêu chuẩn lao động; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động.
Chi tiết các bạn xem tại đây: Các điểm mới của Bộ Luật Lao Động mới ban hành
Nghị định 145/2020/NĐ-CP
14/12/2020
01/02/2021
Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động.
Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH
12/11/2020
01/01/2021
Hướng dẫn Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành
Nghị định 135/2020/NĐ-CP
18/11/2020
01/01/2021
Quy định chi tiết Điều 169 của Bộ luật Lao động về tuổi nghỉ hưu 
Nghị định
24/2023/NĐ-CP
14/05/2023
01/07/2023
Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 
Nghị định
38/2022/NĐ-CP
12/06/2022 
01/07/2022
Quy định về mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
Thông tư 18/2021/TT-BLĐTBXH
15/12/2021
01/02/2022
Quy định việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công việc sản xuất có tính thời vụ, công việc gia công theo đơn đặt hàng.

* Nếu bạn đang làm việc liên quan đến Hành Chính Nhân Sự thì có thể xem chi tiết các thông tin quan trọng và đáng chú ý tại đây: Kỹ năng Kinh nghiệm làm hành chính nhân sự
* Nếu bạn đang làm về kế toán tiền lương thì xem tại đây: Hướng dẫn làm kế toán tiền lương trong doanh nghiệp

2. Về Bảo Hiểm: BXHX, BHYT, BHTN:
2.1. Văn bản hướng dẫn chung cho tất cả các loại bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp)
Tên văn bản pháp luật
Ngày ban hành
Ngày hiệu lc
Nội dung đáng chú ý
Quyết định
595/QĐ-BHXH
14/04/2017
01/07/2017
Ban hành quy trình thu (thủ tục tham gia, điều chỉnh tăng/giảm, truy thu) BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN, cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
- Quy định về mức đóng, tỷ lệ trích nộp các khoản bảo hiểm
Quyết định
888/QĐ-BHXH
16/07/2018
01/07/2018
Sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH.
Quyết định 166/QĐ-BHXH
31/01/2019
01/5/2019
Ban hành Quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp.
Quyết định 505/QĐ-BHXH
27/03/2020
01/05/2020
Sửa đổi Quyết định 595/QĐ-BHXH về quy trình thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ – BNN; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
Quyết định 1040/QĐ-BHXH
18/08/2020
18/08/2020
Quyết định 1040/QĐ-BHXH ban hành mẫu Báo cáo tình hình sử dụng lao động và danh sách tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN).
Quyết định số 222/QĐ-BHXH
25/2/2021
25/2/2021
công bố 24 thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ được thay mới kể từ ngày 25/2/2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Quyết định 490/QĐ-BHXH
28/03/2023
01/04/2023
Ngày 28/3/2023, BHXH Việt Nam ban hành Quyết định 490/QĐ-BHXH sửa đổi Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH và sửa đổi Quyết định 505/QĐ-BHXH.
Quyết định 1318/QĐ-BHXH
19/09/2023
19/09/2023
Ngày 19/9/2023, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1318/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

2.2. Quy định về Bảo Hiểm Xã Hội:
Tên Văn Bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Nội dung nổi bật
Luật BHXH số:
58/2014/QH13
20/11/2014
01/01/2016
Luật này quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội
Nghị định
115/2015/NĐ-CP
11/11/2015
01/01/2016
Hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc với các quy định về một số chế độ của BHXH bắt buộc như chế độ thai sản lao động nữ mang thai hộ, hưu trí, bảo hiểm xã hội một lần, tử tuất; Quỹ bảo hiểm xã hội;…
Thông tư
59/2015/TT-BLĐTBXH
29/12/2015
15/02/2016
- Các chế độ BHXH (ốm đau, thai sản, hưu trí, tử tuất): về điều kiện hưởng, mức hưởng, thời gian hưởng.
- Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc (điều 30)
Nghị định
143/2018/NĐ-CP
15/10/2018
01/12/2018
Quy định chi tiết về đối tượng và mức đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam.
Nghị định 58/2020/NĐ-CP
27/05/2020
15/07/2020
Quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH
07/07/2021
01/09/2021
sửa đổi, bổ sung Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn quy định về bảo hiểm xã hội bắt buộc.

2.2. Quy định về Bảo Hiểm Y Tế:
Tên Văn Bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Nội dung đáng chú ý
Luật Bảo Hiểm Y Tế
số: 25/2008/QH12
14/11/2008
01/07/2009
Quy định về chế độ, chính sách bảo hiểm y tế, bao gồm đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm y tế; thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế; quyền và trách nhiệm của các bên liên quan đến bảo hiểm y tế.
Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi
Số 46/2014/QH13
13/06/2014
01/01/2015
 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12
Nghị định 
146/2018/NĐ-CP
17/10/2018
01/12/2018
Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Thông tư 30/2020/TT-BYT
31/12/2020
01/03/2021
Hướng dẫn Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế.
Nghị định số 75/2023/NĐ-CP 
19/10/2023
 03/12/2023
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CPstatus2 ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế 

2.3. Quy định về Bảo Hiểm Thất Nhiệp:
Tên Văn Bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Nội dung đáng chú ý
 Luật Việc Làm
Số 38/2013/QH13
16/11/2013
01/01/2015
Chương 6: Quy định về bảo hiểm thất nghiệp
Nghị định
28/2015/NĐ-CP
12/03/2015
01/05/2015
Hướng dẫn một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Thông tư
28/2015/TT-BLĐTBXH
31/07/2015
15/09/2015
Hướng dẫn chi tiết một số nội dung về bảo hiểm thất nghiệp.
Nghị định
61/2020/NĐ-CP
29/05/2020
15/7/2020
Sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP hướng dẫn về bảo hiểm thất nghiệp tại Luật việc làm 2013.
Nếu bạn đang làm việc liên quan đến Bảo Hiểm thì có thể tìm hiểu chi tiết các thông tin, kỹ năng làm Bảo Hiểm tại đây: Quy định về bảo hiểm bắt buộc mới nhất năm 2024

3. Công Đoàn
Tên Văn Bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Nội dung nổi bật
Luật Công đoàn 2012
số 12/2012/QH13
20/06/2012
01/01/2013
Luật này quy định về quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động; chức năng, quyền, trách nhiệm của Công đoàn; quyền, trách nhiệm của đoàn viên công đoàn; trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sử dụng lao động đối với Công đoàn; bảo đảm hoạt động của Công đoàn; giải quyết tranh chấp và xử lý vi phạm pháp luật về công đoàn.
Quyết Định
1908/QĐ-TLĐ
19/12/2016
01/01/2017
Điều 23 quy định về Đối tượng, mức đóng, tiền lương làm căn cứ đóng đoàn phí
Quyết định 8086/QĐ-TLĐ
10/10/2023
01/01/2024
Ngày 10/10/2023, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Quyết định 8086/QĐ-TLĐ quy định về nguyên tắc xây dựng và giao dự toán tài chính công đoàn năm 2024.
Quyết định 8108/QĐ-TLĐ
16/10/2023
Quyết định có hiệu lực từ niên độ tài chính năm 2023
Tổng Liên đoàn Lao động ban hành Quyết định 8108/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2023 về việc phân phối đoàn phí công đoàn cho các cấp công đoàn.

4. Xử Phạt Vi Phạm
Tên Văn Bản
Ngày ban hành
Ngày hiệu lực
Nội dung nổi bật
Nghị định 12/2022/NĐ-CP
17/01/2022
17/01/2022
Quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, đối tượng xử phạt, thẩm quyền xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thủ tục xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
(NĐ 12/2022 thay thế Nghị định 28/2020/NĐ-CP ngày 01/3/2020)
 
Bình chọn bài viết
Xem kết quả: / 146 số bình chọn
Bình thường Tuyệt vời
Chia sẻ bạn bè
Giảm 20% học phí khóa học kế toán ONLINE
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ
Mẫu bảng chấm công làm thêm giờ: Mẫu số: 01b-LĐTL theo Thông tư 133 và thông tư 200
Mẫu quy chế lương thưởng của công ty mới nhất năm 2024
Mẫu quy chế lương thưởng của công ty cập nhật theo các quy định về việc trả lương thưởng,phụ cấp mới nhất năm ...
Cách làm bảng tính lương hàng tháng trên Excel cho năm 2024
Hướng dẫn cách làm bảng tính lương nhân viên hàng tháng trên Excel trong doanh nghiệp cho năm 2024
Hệ thống thang bảng lương 2024 (Mẫu biểu hồ sơ)
Hướng dẫn làm hồ sơ xây dựng thang bảng lương cho doanh nghiệp theo quy định mới nhất năm 2024 theo Nghị định ...
Cách tính tiền lương ngày nghỉ lễ tết theo luật mới nhất 2024
Hướng dẫn cách tính tiền lương vào các ngày nghỉ lễ tết như tết dương lịch (01/01), tết âm lịch, ngày 30/04, 0...
Cách tính lương theo các hình thức trả lương trong doanh nghiệp 2024
Hướng dẫn cách tính lương theo các hình thức trả lương trong doanh nghiệp mới nhất năm 2024
Hotline : 0987 026 515
.
Email: ketoanthienung@gmail.com
Giới thiệu về thiên ưng
Đang trực tuyến: 99
Tổng truy cập: 125.819.312

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG

Hotline: 0987 026 515

Email: hotroketoan68@gmail.com

KẾ TOÁN THIÊN ƯNG DMCA.com
HÀ NỘI: Có 5 cơ sở
CS1:  Xuân Thủy - Cầu Giấy - Hà Nội. 
CS2:  Định Công - Phương Liệt - Thanh Xuân - Hà Nội
CS3: Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
CS4: Nguyễn Văn Linh - Sài Đồng - Long Biên
CS5: Trần Phú - Mộ Lao - Hà Đông - Hà Nội. 
 
HỒ CHÍ MINH: Có 2 cơ sở
CS6:  Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
CS7:  Phường Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP. HCM
   

 
 
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Học Thực Hành Kế Toán ONLINE
Công ty kế toán Thiên Ưng - thương hiệu tin dùng
[X] Đóng lại













chương trình khuyến mại